01 sep 2014 13:10

07 jan 2015 10:18

Anställ fler i stället för nya skattesänkningar

Börje Johansson (MP):

I vårt, Miljöpartiets, valmanifest står det: ”Anställ fler i skolan, vården och omsorgen. En bra skola och förskola, en trygg äldreomsorg och en sjukvård med hög kvalitet är nödvändiga förutsättningar för trygga medborgare och växande företag. I stället för nya skattesänkningar gör vi statliga investeringar i mer personal i skolan och fler medarbetare i vården och äldreomsorgen. Det ger nya jobb för bland annat pedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor och specialister inom vården som till exempel barnmorskor”. Nu kanske många tänker att då kommer skatterna ändå att höjas. Fel. Tvärtom, om du fördjupar tanken och ser på lite längre sikt innebär det att då offentliga sektorn, till exempel kommunen, nyanställer kommer det att ge ökade skatteintäkter via kommunalskatten. Det kommer också att innebära, speciellt om unga anställs, många andra positiva ”ringar på vattnet” såsom en stor självkänsla att tjäna egna pengar, möjlighet att flytta hemifrån, skaffa bostad och kunna ta lån och många andra sociala vinster. Det kommer givetvis också att ge positiva effekter på den privata marknaden då efterfrågan på varor (ekologiska, närproducerat) och tjänster ökar eftersom fler är i arbete. Detta gör också att den privata marknaden behöver nyanställa, efterfråga arbetskraft och bilda nya företag. Vi kommer att få en mänsklig och humanitär tillväxt som ingen ekonomisk tillväxt kan mäta sig med. Förresten är det är hög tid att börja mäta tillväxt på ett sätt som också väger in dessa aspekter och värden. Idag mäter vi ekonomisk tillväxt enbart på hur stort flödet av pengar (BNP) är från en tid till en annan. Detta kräver att stat, landsting och kommun satsar pengar i början för att få denna positiva spiral att komma igång. När sedan arbetslösheten minskar och fler kommer i arbete räcker den skatt vi betalar nu till en fortsatt behövd arbetskraft inom offentlig sektor. För ingen kan väl idag påstå att vi har för många anställda inom skolan och omsorgen.

I vårt, Miljöpartiets, valmanifest står det: ”Anställ fler i skolan, vården och omsorgen. En bra skola och förskola, en trygg äldreomsorg och en sjukvård med hög kvalitet är nödvändiga förutsättningar för trygga medborgare och växande företag. I stället för nya skattesänkningar gör vi statliga investeringar i mer personal i skolan och fler medarbetare i vården och äldreomsorgen. Det ger nya jobb för bland annat pedagoger, undersköterskor, sjuksköterskor och specialister inom vården som till exempel barnmorskor”. Nu kanske många tänker att då kommer skatterna ändå att höjas. Fel. Tvärtom, om du fördjupar tanken och ser på lite längre sikt innebär det att då offentliga sektorn, till exempel kommunen, nyanställer kommer det att ge ökade skatteintäkter via kommunalskatten. Det kommer också att innebära, speciellt om unga anställs, många andra positiva ”ringar på vattnet” såsom en stor självkänsla att tjäna egna pengar, möjlighet att flytta hemifrån, skaffa bostad och kunna ta lån och många andra sociala vinster. Det kommer givetvis också att ge positiva effekter på den privata marknaden då efterfrågan på varor (ekologiska, närproducerat) och tjänster ökar eftersom fler är i arbete. Detta gör också att den privata marknaden behöver nyanställa, efterfråga arbetskraft och bilda nya företag. Vi kommer att få en mänsklig och humanitär tillväxt som ingen ekonomisk tillväxt kan mäta sig med. Förresten är det är hög tid att börja mäta tillväxt på ett sätt som också väger in dessa aspekter och värden. Idag mäter vi ekonomisk tillväxt enbart på hur stort flödet av pengar (BNP) är från en tid till en annan. Detta kräver att stat, landsting och kommun satsar pengar i början för att få denna positiva spiral att komma igång. När sedan arbetslösheten minskar och fler kommer i arbete räcker den skatt vi betalar nu till en fortsatt behövd arbetskraft inom offentlig sektor. För ingen kan väl idag påstå att vi har för många anställda inom skolan och omsorgen.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.