01 sep 2014 13:13

07 jan 2015 09:59

Spara Tingshusparken

BEVARA. Röstsiffrorna i byggnadsnämnden i våras blev 4 för och 3 emot att skövla Tingshusparken och istället bygga ett stort 5-våningshus. Alltså minsta möjliga majoritet tog beslutet. Efter denna omröstning har en samverkansprocess avslutats. Denna process ledde till att personer, företag och myndigheter lämnade in skriftliga kommentarer till byggnadsnämndens förslag. De flesta av dessa skrivelser var negativa till att offra parken, en del hade ingen åsikt. Ingen av de närmare 30 inkomna skrivelserna säger uttryckligen ja till att ersätta parken med en stor byggnad. Med detta i ryggen hoppas jag att den svaga majoriteten i byggnadsnämnden tar sig samman och avblåser fortsatta planer för att skövla parken och ersätta den med en stor betongkloss. Enligt gällande detaljplan får Skövdebostäder inte använda en affärslokal som ligger granne med dess kontor till en utökad bobutik. Parkeringsplatserna som fanns mellan träden i Erik Ugglas västra plats fick inte, till mångas besvikelse, behållas med hänvisning till gällande detaljplan. Byggnadsnämnden har alltså hänvisat till gällande planer för dessa två ärenden. När det gäller Tingshusparken vill inte en minsta möjliga majoritet hålla sig till fastställda planer. Egendomligt nog väljer de istället att inte hålla sig till fastställd bevarandeplan och antaget kulturmiljöprogram. Vad är det som ligger bakom denna inkonsekvens? Det är dags för de folkvalda i byggnadsnämnden att tänka om och hålla sig till de beslutade planerna för Tingshusparken och inte bygga ett 5-våningshus i detta gröna område.

P

BEVARA. Röstsiffrorna i byggnadsnämnden i våras blev 4 för och 3 emot att skövla Tingshusparken och istället bygga ett stort 5-våningshus. Alltså minsta möjliga majoritet tog beslutet. Efter denna omröstning har en samverkansprocess avslutats. Denna process ledde till att personer, företag och myndigheter lämnade in skriftliga kommentarer till byggnadsnämndens förslag. De flesta av dessa skrivelser var negativa till att offra parken, en del hade ingen åsikt. Ingen av de närmare 30 inkomna skrivelserna säger uttryckligen ja till att ersätta parken med en stor byggnad. Med detta i ryggen hoppas jag att den svaga majoriteten i byggnadsnämnden tar sig samman och avblåser fortsatta planer för att skövla parken och ersätta den med en stor betongkloss. Enligt gällande detaljplan får Skövdebostäder inte använda en affärslokal som ligger granne med dess kontor till en utökad bobutik. Parkeringsplatserna som fanns mellan träden i Erik Ugglas västra plats fick inte, till mångas besvikelse, behållas med hänvisning till gällande detaljplan. Byggnadsnämnden har alltså hänvisat till gällande planer för dessa två ärenden. När det gäller Tingshusparken vill inte en minsta möjliga majoritet hålla sig till fastställda planer. Egendomligt nog väljer de istället att inte hålla sig till fastställd bevarandeplan och antaget kulturmiljöprogram. Vad är det som ligger bakom denna inkonsekvens? Det är dags för de folkvalda i byggnadsnämnden att tänka om och hålla sig till de beslutade planerna för Tingshusparken och inte bygga ett 5-våningshus i detta gröna område.

P

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.