02 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Planarbetet för E20 kan börja nästa år

Anders Åkesson, (C) : Debatt

Det är en imponerande takt i förberedelsearbetet kring utbyggnad av E20 just nu. Planarbetet kan påbörjas under 2015 och E20 kan stå klar inom tio år. Nu måste (S) ge besked om de kommer acceptera att (MP) bromsar utbyggnaden av E20 vid eventuell (S)- och (MP)-regering efter valet.

Våren 2012 presenterade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie om utbyggnad av E20 som motsvarar en satsning på drygt sex miljarder kronor för att öka framkomligheten och minska olyckorna på en av Sveriges viktigaste godsstråk. Andelen godstransporter på väg E20 är stor och trafikökningen väntas bli hög de närmaste åren. I arbetet med åtgärdsvalsstudien har kommunerna och Västra Götalandsregionen varit representerade, vilket skapat en dialog, ett engagemang och en förankring om E20 som varit värdefull.

När infrastrukturplanen presenterades av regeringen för perioden 2014-2025 fanns tre objekt med i förslaget och under våren 2014 presenterade regeringen ytterligare medel så att E20 kan byggas ut helt enligt förslaget från Trafikverket. Därefter har representanter för Trafikverket, Kommunalförbundet Skaraborg, Vårgårda kommun och Västra Götalandsregionen haft ett nära samarbete för att få fram avtal som möjliggör byggstart tidigare än beräknat. Planarbetet kan börja 2015 och byggstart kan ske under 2018. Det betyder att E20 börjar byggas ut innan staten formellt avsatt medel. Det är tack vare aktivt lobbyarbete och stora insatser från kommunerna och näringslivet som en utbyggd E20 står klar inom tio år. Snabba beslut om E20 har skett trots- inte tack vare (S)-(MP)-styret i regionen. Nu måste (S) på riksnivå ge besked om de tänker bromsa utbyggnaden av E20 vid en eventuell (S)- (MP)-regering efter valet så som skett i (S)-(MP)-styret i Västra Götalandsregionen?

Det är en imponerande takt i förberedelsearbetet kring utbyggnad av E20 just nu. Planarbetet kan påbörjas under 2015 och E20 kan stå klar inom tio år. Nu måste (S) ge besked om de kommer acceptera att (MP) bromsar utbyggnaden av E20 vid eventuell (S)- och (MP)-regering efter valet.

Våren 2012 presenterade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie om utbyggnad av E20 som motsvarar en satsning på drygt sex miljarder kronor för att öka framkomligheten och minska olyckorna på en av Sveriges viktigaste godsstråk. Andelen godstransporter på väg E20 är stor och trafikökningen väntas bli hög de närmaste åren. I arbetet med åtgärdsvalsstudien har kommunerna och Västra Götalandsregionen varit representerade, vilket skapat en dialog, ett engagemang och en förankring om E20 som varit värdefull.

När infrastrukturplanen presenterades av regeringen för perioden 2014-2025 fanns tre objekt med i förslaget och under våren 2014 presenterade regeringen ytterligare medel så att E20 kan byggas ut helt enligt förslaget från Trafikverket. Därefter har representanter för Trafikverket, Kommunalförbundet Skaraborg, Vårgårda kommun och Västra Götalandsregionen haft ett nära samarbete för att få fram avtal som möjliggör byggstart tidigare än beräknat. Planarbetet kan börja 2015 och byggstart kan ske under 2018. Det betyder att E20 börjar byggas ut innan staten formellt avsatt medel. Det är tack vare aktivt lobbyarbete och stora insatser från kommunerna och näringslivet som en utbyggd E20 står klar inom tio år. Snabba beslut om E20 har skett trots- inte tack vare (S)-(MP)-styret i regionen. Nu måste (S) på riksnivå ge besked om de tänker bromsa utbyggnaden av E20 vid en eventuell (S)- (MP)-regering efter valet så som skett i (S)-(MP)-styret i Västra Götalandsregionen?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.