02 sep 2014 10:58

23 jan 2015 15:29

Debatt: "Positivt att vi åter är i behov av Rydskolan"

RYDSKOLAN: I Skövde kan vi känna oss mycket tacksamma att vi är i behov av nya skolor. Det visar på en kommun med tillväxt. Den nya Billingskolan är ett stort lyft för Skövde.

Att inte nya friskolor etablerat sig i Skövde kan vara ett tecken på att familjerna är ganska nöjda med de skolor vi har. Det känns positivt att vi åter är i behov av att öppna Rydskolan för högstadieelever. Båda har vi god kännedom om Rydskolan genom att ha arbetat på Rydskolan respektive Ollonborren och verkligen trivts. Efter ombyggnaden är Rydskolan en av Sveriges finaste skolor. Vi tycker också att Fjärilskolan skulle passa som en kulturskola. På Kulturskolan kan barn och ungdomar bland annat måla, dansa, sjunga, spela ett musikinstrument och spela teater.

Folkpartiet har som sin översta valfråga lyft Skaraborgs bästa skolmiljö för elever och lärare. Det betyder omtanke om varje elev och varje lärare. Det betyder att vi är glada över utbildningsminister Jan Björklunds reformer:

• Infört en ny skollag och nya läroplaner.

• Infört betyg från årskurs sex.

• Infört ett nytt betygssystem.

• Infört nationella prov från årskurs tre.

• Förbättrat lärarutbildningen och återinfört speciallärarna.

• Infört karriärtjänster för lärare.

• Gjort en särskild läsa-skriva-räkna-satsning.

• Gjort en särskild mattesatsning.

• Infört kinesiska som ett valbart alternativ av moderna språk, jämställt med tyska, franska och spanska.

• Gett möjlighet att flytta en elev som mobbar till en annan skola.

• Stärkt rätten till en fungerande elevhälsa.

För första gången finns också svensk statistik över de elever som blivit behöriga till gymnasieskolan genom att förbättra sina betyg under sommaren. Totalt lyckades drygt 550 elever i landet bli behöriga under sommaren. Under sommaren blev 412 elever behöriga genom att få godkänt betyg i matematik. Därefter kom ämnena engelska, svenska och svenska som andra språk. I slutet av september får vi statistiken för Skövde. Vi vill rikta ett tack till alla er elever som satsat under sommaren för att komma in på gymnasiet.

Och vi vill gärna vara med om att öppna Rydskolan och Fjärilskolan igen.

Ulla-Britt Hagström och Jacqueline Tjällman

kommunfullmäktigekandidater, Folkpartiet i Skövde

Att inte nya friskolor etablerat sig i Skövde kan vara ett tecken på att familjerna är ganska nöjda med de skolor vi har. Det känns positivt att vi åter är i behov av att öppna Rydskolan för högstadieelever. Båda har vi god kännedom om Rydskolan genom att ha arbetat på Rydskolan respektive Ollonborren och verkligen trivts. Efter ombyggnaden är Rydskolan en av Sveriges finaste skolor. Vi tycker också att Fjärilskolan skulle passa som en kulturskola. På Kulturskolan kan barn och ungdomar bland annat måla, dansa, sjunga, spela ett musikinstrument och spela teater.

Folkpartiet har som sin översta valfråga lyft Skaraborgs bästa skolmiljö för elever och lärare. Det betyder omtanke om varje elev och varje lärare. Det betyder att vi är glada över utbildningsminister Jan Björklunds reformer:

• Infört en ny skollag och nya läroplaner.

• Infört betyg från årskurs sex.

• Infört ett nytt betygssystem.

• Infört nationella prov från årskurs tre.

• Förbättrat lärarutbildningen och återinfört speciallärarna.

• Infört karriärtjänster för lärare.

• Gjort en särskild läsa-skriva-räkna-satsning.

• Gjort en särskild mattesatsning.

• Infört kinesiska som ett valbart alternativ av moderna språk, jämställt med tyska, franska och spanska.

• Gett möjlighet att flytta en elev som mobbar till en annan skola.

• Stärkt rätten till en fungerande elevhälsa.

För första gången finns också svensk statistik över de elever som blivit behöriga till gymnasieskolan genom att förbättra sina betyg under sommaren. Totalt lyckades drygt 550 elever i landet bli behöriga under sommaren. Under sommaren blev 412 elever behöriga genom att få godkänt betyg i matematik. Därefter kom ämnena engelska, svenska och svenska som andra språk. I slutet av september får vi statistiken för Skövde. Vi vill rikta ett tack till alla er elever som satsat under sommaren för att komma in på gymnasiet.

Och vi vill gärna vara med om att öppna Rydskolan och Fjärilskolan igen.

Ulla-Britt Hagström och Jacqueline Tjällman

kommunfullmäktigekandidater, Folkpartiet i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.