03 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Skövdebostäder producerar för Skövdes tillväxt

byggnation: (TOPP)

Replik till Bernt Blomgren (MP), ledamot i styrelsen AB Skövdebostäder.

AB Skövdebostäder genomför och planerar produktion av hyresrätter på en historisk hög nivå. Detta görs inom ramen för nu gällande ägardirektiv och som en viktig förutsättning för att Skövde skall växa mot visionen 60 000 invånare. Därutöver genomförs en omfattande renovering av vårt fastighetsbestånd.

Våra hyresrätter har marknadsmässiga och varierande hyror. Vi är konkurrenskraftiga gentemot andra fastighetsförvaltare och ser positivt på att fler kan bidra till att minska bostadsbristen i Skövde. Målet om 300 nya bostäder per år förutsätter flera producenter av bostäder med olika upplåtelseformer.

Ägardirektiven bör vara långsiktiga och tydliga vad gäller förväntningar. Direktivet vad gäller Skövdebostäders bostadsmarknadsandel över tid om 13-17 % har inte begränsat utvecklingen av vårt fastighetsbestånd. Direktivets syfte är att främja utvecklingen av bostadsförsörjningsmarknaden. Om detta syfte nås får värderas i en framtida översyn av ägardirektiven.

Enligt gällande lagstiftning och ägardirektiv skall verksamheten genomföras enligt affärsmässiga principer. Kraven på avkastning är höga. Vi når kraven med begränsade hyreshöjningar.

AB Skövdebostäder är ett välskött, välrenommerat och framtidsinriktat allmännyttigt bostadsbolag. Vi projekterar nu för 242 hyresrätter mm på Aspö i ett ekologiskt miniatyrsamhälle.

Anders Lindberg (M)

styrelseordförande AB Skövdebostäder

Replik till Bernt Blomgren (MP), ledamot i styrelsen AB Skövdebostäder.

AB Skövdebostäder genomför och planerar produktion av hyresrätter på en historisk hög nivå. Detta görs inom ramen för nu gällande ägardirektiv och som en viktig förutsättning för att Skövde skall växa mot visionen 60 000 invånare. Därutöver genomförs en omfattande renovering av vårt fastighetsbestånd.

Våra hyresrätter har marknadsmässiga och varierande hyror. Vi är konkurrenskraftiga gentemot andra fastighetsförvaltare och ser positivt på att fler kan bidra till att minska bostadsbristen i Skövde. Målet om 300 nya bostäder per år förutsätter flera producenter av bostäder med olika upplåtelseformer.

Ägardirektiven bör vara långsiktiga och tydliga vad gäller förväntningar. Direktivet vad gäller Skövdebostäders bostadsmarknadsandel över tid om 13-17 % har inte begränsat utvecklingen av vårt fastighetsbestånd. Direktivets syfte är att främja utvecklingen av bostadsförsörjningsmarknaden. Om detta syfte nås får värderas i en framtida översyn av ägardirektiven.

Enligt gällande lagstiftning och ägardirektiv skall verksamheten genomföras enligt affärsmässiga principer. Kraven på avkastning är höga. Vi når kraven med begränsade hyreshöjningar.

AB Skövdebostäder är ett välskött, välrenommerat och framtidsinriktat allmännyttigt bostadsbolag. Vi projekterar nu för 242 hyresrätter mm på Aspö i ett ekologiskt miniatyrsamhälle.

Anders Lindberg (M)

styrelseordförande AB Skövdebostäder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.