03 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Kapellvägen p-plats för Hästhoven?

trafik:

Har Skövde kommuns ansvariga inom gatukontoret godkänt att Kapellvägen numera används som parkeringsplats för Skövdebostäders bostadsområde Hästhoven?

Det är samma personer som dagligen använder sig av Kapellvägen som parkeringsplats, trots att det finns tomma parkeringsplatser inom Hästhovens område. Troligtvis orkar de boende inte gå de extra meter som det kan innebära om de parkerar sina bilar på avsedd plats. (Eller också sparar de in hyra av parkeringsplats.)

Denna illegala (?) parkering utgör en stor trafikfara på den smala och genomfartstrafikerade Kapellvägen, eftersom man tvingas ut i fel körbana och inte ser om det kommer mötande trafik (backe, kurva och vägkorsning). Vi är många som dagligen använder Kapellvägen för att komma till skolor och jobb, både gående, cyklister, mopedister, motorcyklister och bilister. Det har gjorts ”trafikdämpande åtgärder”, men vad hjälper det när halva vägen numera är en permanent parkeringsplats för Skövdebostäders hyresgäster.

Jag tror inte heller att snöröjarna gillar denna parkeringssituation, som är totalt onödig, eftersom många parkeringsplatser, som sagt, står tomma på Hästhovens parkering (gäller även ”garage”-platserna).

Till sist kan man ju undra om nästa illegala (?) Skövdebostäderparkering kommer att bli Norra Bergvägen eller Dalvägen, när alla nya hyresgäster flyttat in. (Pensionärer har ju också bilar).

Parkeringsvakten

Har Skövde kommuns ansvariga inom gatukontoret godkänt att Kapellvägen numera används som parkeringsplats för Skövdebostäders bostadsområde Hästhoven?

Det är samma personer som dagligen använder sig av Kapellvägen som parkeringsplats, trots att det finns tomma parkeringsplatser inom Hästhovens område. Troligtvis orkar de boende inte gå de extra meter som det kan innebära om de parkerar sina bilar på avsedd plats. (Eller också sparar de in hyra av parkeringsplats.)

Denna illegala (?) parkering utgör en stor trafikfara på den smala och genomfartstrafikerade Kapellvägen, eftersom man tvingas ut i fel körbana och inte ser om det kommer mötande trafik (backe, kurva och vägkorsning). Vi är många som dagligen använder Kapellvägen för att komma till skolor och jobb, både gående, cyklister, mopedister, motorcyklister och bilister. Det har gjorts ”trafikdämpande åtgärder”, men vad hjälper det när halva vägen numera är en permanent parkeringsplats för Skövdebostäders hyresgäster.

Jag tror inte heller att snöröjarna gillar denna parkeringssituation, som är totalt onödig, eftersom många parkeringsplatser, som sagt, står tomma på Hästhovens parkering (gäller även ”garage”-platserna).

Till sist kan man ju undra om nästa illegala (?) Skövdebostäderparkering kommer att bli Norra Bergvägen eller Dalvägen, när alla nya hyresgäster flyttat in. (Pensionärer har ju också bilar).

Parkeringsvakten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.