04 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Oförtjänt svartmålning

skolan:

Fyra miljöpartister tar sig för att i SLA den 30 augusti svartmåla skolan i Skövde. Kritiken är oförtjänt och artikeln innehåller flera felaktigheter, men framförallt inte ett spår av några förslag från de gröna själva.

Skövdes skolor förtjänar inte miljöpartisternas svartmålning. Klasserna är inte stora. Den genomsnittliga skolklassen i årskurserna F-3 var läsåret 13/14 18 barn. Med början i år inför Alliansen dessutom ett lågstadielyft om tre miljoner kronor, vilket är ämnat att höja kvalitén och lärartätheten. En reform som förstärks med ytterligare elva miljoner i statsbidrag från 2015, om alliansregeringen får sitta kvar.

Lärartätheten ligger i nivå med den genomsnittliga. Men andelen behöriga lärare och andelen förskolelärare är i Skövde högre. Överträffar riksgenomsnittet gör också medianlönerna för lärare i olika kategorier. Att medarbetarna i skolan gör ett bra och uppskattat arbete vittnar resultatet av en nyligen utförd elev- och föräldraenkät om. Trivseln och tryggheten i Skövdes skolor får där fina betyg.

Vi vill påminna om att MP i skolnämnden stod bakom beslutet om förändrade skolområden 2011, även om partiets representanter i efterhand försökt undfly det ansvaret. Ej heller har vi uppfattat någon opposition mot att renovera och bygga ut skolor. Tyngdpunkten i den lokala MP-politiken på skolområdet har istället främst kretsat kring att tvinga barnen att äta vegetariskt en dag i veckan samt att förse avlönade vuxna med gratis mat. Den underfinansierade MP-budgeten ger inte heller utrymme för de investeringar i för- och grundskolor som ligger framför oss. Även om MP numera är emot ekonomisk tillväxt är det långsökt och illavarslande att partiet förnekar det faktum att Skövde växer och de behov det medför.

Vår ambition är att höja våra elevers resultat. Det är den viktigaste grunden för fortsatta studier, jobb, innehållsrika liv och ett välmående och – fungerande samhälle. Vi tänker fortsätta förbättra och stärka kvalitén i Skövdes skolväsende och eftersträva likvärdiga och attraktiva kommunala skolor. Vi hoppas att kunna komplettera dem med fristående för att öka mångfalden och valfriheten i vår kommun. Vi vågar prioritera. Vi orkar att fatta beslut. Vi förmår att ta ansvar.

Alliansen i skolnämnden i Skövde

Anders G Johansson (M)

Fyra miljöpartister tar sig för att i SLA den 30 augusti svartmåla skolan i Skövde. Kritiken är oförtjänt och artikeln innehåller flera felaktigheter, men framförallt inte ett spår av några förslag från de gröna själva.

Skövdes skolor förtjänar inte miljöpartisternas svartmålning. Klasserna är inte stora. Den genomsnittliga skolklassen i årskurserna F-3 var läsåret 13/14 18 barn. Med början i år inför Alliansen dessutom ett lågstadielyft om tre miljoner kronor, vilket är ämnat att höja kvalitén och lärartätheten. En reform som förstärks med ytterligare elva miljoner i statsbidrag från 2015, om alliansregeringen får sitta kvar.

Lärartätheten ligger i nivå med den genomsnittliga. Men andelen behöriga lärare och andelen förskolelärare är i Skövde högre. Överträffar riksgenomsnittet gör också medianlönerna för lärare i olika kategorier. Att medarbetarna i skolan gör ett bra och uppskattat arbete vittnar resultatet av en nyligen utförd elev- och föräldraenkät om. Trivseln och tryggheten i Skövdes skolor får där fina betyg.

Vi vill påminna om att MP i skolnämnden stod bakom beslutet om förändrade skolområden 2011, även om partiets representanter i efterhand försökt undfly det ansvaret. Ej heller har vi uppfattat någon opposition mot att renovera och bygga ut skolor. Tyngdpunkten i den lokala MP-politiken på skolområdet har istället främst kretsat kring att tvinga barnen att äta vegetariskt en dag i veckan samt att förse avlönade vuxna med gratis mat. Den underfinansierade MP-budgeten ger inte heller utrymme för de investeringar i för- och grundskolor som ligger framför oss. Även om MP numera är emot ekonomisk tillväxt är det långsökt och illavarslande att partiet förnekar det faktum att Skövde växer och de behov det medför.

Vår ambition är att höja våra elevers resultat. Det är den viktigaste grunden för fortsatta studier, jobb, innehållsrika liv och ett välmående och – fungerande samhälle. Vi tänker fortsätta förbättra och stärka kvalitén i Skövdes skolväsende och eftersträva likvärdiga och attraktiva kommunala skolor. Vi hoppas att kunna komplettera dem med fristående för att öka mångfalden och valfriheten i vår kommun. Vi vågar prioritera. Vi orkar att fatta beslut. Vi förmår att ta ansvar.

Alliansen i skolnämnden i Skövde

Anders G Johansson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.