04 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Miljöpartiet är landsbygdens räddning

politik:

Replik till Observant: Klimathundringen som den kallas är en avgift kopplad till hur mycket bränsle som används. Beloppet är lagt på en sådan nivå att merparten av alla berörda hamnar runt hundra kronor per månad. I räkneexemplet från Miljöpartiet har en törstig bil som drar 0,8 liter per mil och en årlig körsträcka om 1500 mil använts. Kostnaden blir då drygt 70 kr i månaden, avrundat och snyggt.

Men varför behöver en sådan kostnad tas ut och vad är alternativet, är frågor som bör ställas. Varför är den enkla frågan, vi står i en tid av klimatförändringar som till viss del beror på utsläppen från våra transporter. Vi måste göra något åt det, miljöbilar är en del av lösningen men det räcker inte, vi måste också byta till ett drivmedelssystem som inte påverkar klimatet negativt.

Sedan har vi alternativet; jo vi kan ju vänta och låta nästa generation ta en större del av bördan. Det är en lösning som Miljöpartiet inte tycker är en framkomlig väg. Att vi måste förändra är ingen fråga om utan ett faktum. Börjar vi idag kan fler generationer dela kostnaden och vi har möjlighet att långsiktigt byta riktning mot ett hållbarare resursanvändande.

Pengarna som kommer in hamnar inte i något svart hål, nej, de skall användas till att utveckla alternativa drivmedel, göra dem tillgängliga och säkerställa att vi kan ha en levande landsbygd även i morgon. Miljöpartiet är det landsbygdsvänliga partiet framför alla. Genom att agera idag kan vi bo kvar, väntar vi tills förändringarna blir än större måste samhället ta till drastiska åtgärder när de drar i handbromsen och vem vet vad som då kommer. Nej, en mjukare kontrollerad förändring i tid är bättre än att vänta på drastiska förändringar.

Självfallet skall kollektivtrafiken byggas ut – problemet på landsbygden är att det är fåtalet som använder den. Ett förslag från Miljöpartiet är att samma reseavdrag skall gälla för resor till och från jobbet för alla oavsett transportsätt. Idag gynnas bilåkandet genom att avdraget är relativt stort här medan Miljöpartiets lösning gynnar den som cyklar eller åker buss. Högre efterfrågan ger större utbud, en sanning även för kollektivtrafiken och cykelbanorna.

Peter Sögaard (Skövde) Annica Snäll (Tidaholm) Nils Farken (Mariestad) Amanda Nordell (Skövde) Roger Almgren (Skövde)

riksdagskandidater för Miljöpartiet de gröna i Skaraborg

Replik till Observant: Klimathundringen som den kallas är en avgift kopplad till hur mycket bränsle som används. Beloppet är lagt på en sådan nivå att merparten av alla berörda hamnar runt hundra kronor per månad. I räkneexemplet från Miljöpartiet har en törstig bil som drar 0,8 liter per mil och en årlig körsträcka om 1500 mil använts. Kostnaden blir då drygt 70 kr i månaden, avrundat och snyggt.

Men varför behöver en sådan kostnad tas ut och vad är alternativet, är frågor som bör ställas. Varför är den enkla frågan, vi står i en tid av klimatförändringar som till viss del beror på utsläppen från våra transporter. Vi måste göra något åt det, miljöbilar är en del av lösningen men det räcker inte, vi måste också byta till ett drivmedelssystem som inte påverkar klimatet negativt.

Sedan har vi alternativet; jo vi kan ju vänta och låta nästa generation ta en större del av bördan. Det är en lösning som Miljöpartiet inte tycker är en framkomlig väg. Att vi måste förändra är ingen fråga om utan ett faktum. Börjar vi idag kan fler generationer dela kostnaden och vi har möjlighet att långsiktigt byta riktning mot ett hållbarare resursanvändande.

Pengarna som kommer in hamnar inte i något svart hål, nej, de skall användas till att utveckla alternativa drivmedel, göra dem tillgängliga och säkerställa att vi kan ha en levande landsbygd även i morgon. Miljöpartiet är det landsbygdsvänliga partiet framför alla. Genom att agera idag kan vi bo kvar, väntar vi tills förändringarna blir än större måste samhället ta till drastiska åtgärder när de drar i handbromsen och vem vet vad som då kommer. Nej, en mjukare kontrollerad förändring i tid är bättre än att vänta på drastiska förändringar.

Självfallet skall kollektivtrafiken byggas ut – problemet på landsbygden är att det är fåtalet som använder den. Ett förslag från Miljöpartiet är att samma reseavdrag skall gälla för resor till och från jobbet för alla oavsett transportsätt. Idag gynnas bilåkandet genom att avdraget är relativt stort här medan Miljöpartiets lösning gynnar den som cyklar eller åker buss. Högre efterfrågan ger större utbud, en sanning även för kollektivtrafiken och cykelbanorna.

Peter Sögaard (Skövde) Annica Snäll (Tidaholm) Nils Farken (Mariestad) Amanda Nordell (Skövde) Roger Almgren (Skövde)

riksdagskandidater för Miljöpartiet de gröna i Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.