04 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

En familjepolitik för hela livet

Trygga familjer ger ett tryggare Sverige. Är det politik? Ja, familjerna påverkas i allra högsta grad av politiska beslut. Föräldraförsäkringens utformning, skattepolitiken, kvaliteten i barnomsorgen, bostadspolitiken, ... listan kan göras lång över allt som beslutas på den politiska nivån. I Alliansens valmanifest har Kristdemokraterna nu fått gehör för flera av våra hjärtefrågor såsom minskade barngrupper i förskola och fritids samt en stor satsning på ungas psykiska hälsa som också inkluderar ett föräldrastödsprogram. Vi kommer som parti fortsätta jobba för förbättrat stöd till ekonomiskt svaga barnfamiljer genom att höja barndelen i bostadsbidraget. Vi vill också att rätten till tjänstledighet för att vara hemma med barnen förlängs till 3 år och att föräldrar ska kunna få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Även närstående ska kunna stå för omsorgen

Men kristdemokraternas familjepolitik skall sträcka sig över hela livet. Att kunna åldras med värdighet är också familjepolitik för mig. Självklart ska äldre få välja omsorg utifrån sina egna önskemål och behov. Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. I Alliansens valmanifest har vi nu fått med löftet om en äldreboendegaranti, det vill säga att alla som fyllt 85 år och är beviljade hemtjänst har rätt till ett trygghetsboende om man så önskar. Detta kommer att skapa en känsla av trygghet och bryta den ensamhet och isolering som många äldre upplever. Vi vill också införa ett stimulansbidrag för att utveckla maten och måltidssituationen inom äldreomsorgen.

Det finns i dag ett system för att vara hemma med sitt sjuka barn, i dagligt tal kallat VAB (vård av barn). Jag vill att något liknande införs då en äldre anhörig, närstående eller vän behöver ha sällskap till exempelvis en läkare, kallat VAF (vård av förälder). Om detta har jag motionerat under innevarande riksmöte. Våra föräldrar och äldre skulle kunna känna en helt annan trygghet och deras ängslan att besöka vården kan förhoppningsvis bli mindre ansträngande med en anhörig, vän eller barn vid sin sida.

Jag började med att säga att mycket i familjernas tillvaro är politik med det finns också mycket som inte ska bestämmas av politiker, till exempel hur föräldraförsäkringens dagar fördelas mellan föräldrarna eller vilken barnomsorg som passar familjen bäst. Politiken ska stödja familjerna, inte styra och ställa med dem.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Trygga familjer ger ett tryggare Sverige. Är det politik? Ja, familjerna påverkas i allra högsta grad av politiska beslut. Föräldraförsäkringens utformning, skattepolitiken, kvaliteten i barnomsorgen, bostadspolitiken, ... listan kan göras lång över allt som beslutas på den politiska nivån. I Alliansens valmanifest har Kristdemokraterna nu fått gehör för flera av våra hjärtefrågor såsom minskade barngrupper i förskola och fritids samt en stor satsning på ungas psykiska hälsa som också inkluderar ett föräldrastödsprogram. Vi kommer som parti fortsätta jobba för förbättrat stöd till ekonomiskt svaga barnfamiljer genom att höja barndelen i bostadsbidraget. Vi vill också att rätten till tjänstledighet för att vara hemma med barnen förlängs till 3 år och att föräldrar ska kunna få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Även närstående ska kunna stå för omsorgen

Men kristdemokraternas familjepolitik skall sträcka sig över hela livet. Att kunna åldras med värdighet är också familjepolitik för mig. Självklart ska äldre få välja omsorg utifrån sina egna önskemål och behov. Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. I Alliansens valmanifest har vi nu fått med löftet om en äldreboendegaranti, det vill säga att alla som fyllt 85 år och är beviljade hemtjänst har rätt till ett trygghetsboende om man så önskar. Detta kommer att skapa en känsla av trygghet och bryta den ensamhet och isolering som många äldre upplever. Vi vill också införa ett stimulansbidrag för att utveckla maten och måltidssituationen inom äldreomsorgen.

Det finns i dag ett system för att vara hemma med sitt sjuka barn, i dagligt tal kallat VAB (vård av barn). Jag vill att något liknande införs då en äldre anhörig, närstående eller vän behöver ha sällskap till exempelvis en läkare, kallat VAF (vård av förälder). Om detta har jag motionerat under innevarande riksmöte. Våra föräldrar och äldre skulle kunna känna en helt annan trygghet och deras ängslan att besöka vården kan förhoppningsvis bli mindre ansträngande med en anhörig, vän eller barn vid sin sida.

Jag började med att säga att mycket i familjernas tillvaro är politik med det finns också mycket som inte ska bestämmas av politiker, till exempel hur föräldraförsäkringens dagar fördelas mellan föräldrarna eller vilken barnomsorg som passar familjen bäst. Politiken ska stödja familjerna, inte styra och ställa med dem.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.