04 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Folkpartiet har tappat tron på Skövde

Cementa:

Folkpartiet (FP) har tappat tron på Skövde då de menar att staden kommer att kunna utvecklas endast genom nedläggning av en väl fungerande verksamhet, Cementa, och går till val på detta. 100-200 personer blir arbetslösa och ställs ”på bar backe”. Douglas Hjalmarsson (DH) och Ulla-Britt Hagström (UBH), FP, framhåller att det på Cementas mark kommer att etableras verksamheter som genererar jobb som ”markant överstiger” tidigare nämnda antal arbetslösa. Respektlöst både mot Cementa som verkat i Skövde i snart 100 år, men främst mot de som drabbas. Att förespegla fler jobb i Cementas ställe är ren populism, likväl som att skrämma Skövdeborna med fabrikens utsläpp, se nedan.

I min värld skapar marknaden, d.v.s. vi (medborgare/ företag), behov. Finns de behoven som UBH hävdar kommer de att tillfredställas, trots Cementa. Då blir det en ökad sysselsättning. Mark för industrietableringar torde finnas i kommunen. DH har även påpekat att Cementa i Skövde är unikt med sin placering nära staden. Så är inte fallet. Det finns att antal fabriker både i Europa och världen, där bebyggelsen utvidgats mot och runt dem, Leimen i Tyskland är en sådan. Unikt däremot är att Cementa i Skövde håller världsklass beträffande låga värden vid utsläpp till luft. Företaget arbetar efter BAT, Best Available Technic. Ett EU-begrepp som innebär att man arbetar mot minimal miljöbelastning i processen. Kraven är hårdare än de som finns i Cementas tillstånd. Så UBH kan känna sig lugn vad avser Skövde invånares hälsa.

Vad gäller koldioxid så är det ett globalt bekymmer. Skulle fabriken i Skövde läggas ned skulle utsläppen uppstå vid tillverkning någon annanstans. Cementkvantiteten behövs. Koldioxiden påverkar oss inte hälsomässigt som individer, även här kan UBH vara lugn. DH med flera, har lyft det faktum att Cementa är tyskägt, och i och med det betalar blygsamt med skatt i Sverige. Fakta är att Cementa AB, för 2013, betalar 125 miljoner kronor i bolagsskatt. Blygsamt?

I debatten har även hävdats att Cementa är ensamma om att exportera cement. Hur tror DH att de 15 procent som importeras till Sverige kommer hit? Exporterar Cementa till sina importerande konkurrenter? UBH framhåller att det inte råder någon brist på cement. Alla politiska partier vill satsa på infrastruktur och fler bostäder. Då går det åt mycket cement. 2007–2008 var det cementbrist. Betongfabriker stod stilla till följd av denna. Vill vi riskera det igen? DH påpekar att Cementas mark slutar 500 m från Hållsdammen. Det hade varit ärligt att tala om att den slutliga brytgränsen ligger cirka 1 km därifrån. Sprängningarna som DH tycker kommer att störa friluftslivet äger rum en eftermiddag/vecka, 4-5 salvor inom cirka 2 timmar. Betydande störning?

Damning från verksamheten har varit ett problem, men med de åtgärder bolaget vidtagit de senaste åren är de minimerade. Det tycks i debatten som att de 23 hektar som det nya täktområdet omfattar är centrum för allt friluftsliv och att det kommer att begränsas av Cementa. Faktum är att endast Billingeleden berörs och den kommer genom Cementas försorg att flyttas. Inga löp- eller mountinbikespår kommer att beröras. Betydande inskränkning?

Sluta med hetsjakten på Cementa, Skövde behöver fler företag inte färre. Så rösta på något annat parti.

Torbjörn Granqvist

näringslivs- och människovän

Folkpartiet (FP) har tappat tron på Skövde då de menar att staden kommer att kunna utvecklas endast genom nedläggning av en väl fungerande verksamhet, Cementa, och går till val på detta. 100-200 personer blir arbetslösa och ställs ”på bar backe”. Douglas Hjalmarsson (DH) och Ulla-Britt Hagström (UBH), FP, framhåller att det på Cementas mark kommer att etableras verksamheter som genererar jobb som ”markant överstiger” tidigare nämnda antal arbetslösa. Respektlöst både mot Cementa som verkat i Skövde i snart 100 år, men främst mot de som drabbas. Att förespegla fler jobb i Cementas ställe är ren populism, likväl som att skrämma Skövdeborna med fabrikens utsläpp, se nedan.

I min värld skapar marknaden, d.v.s. vi (medborgare/ företag), behov. Finns de behoven som UBH hävdar kommer de att tillfredställas, trots Cementa. Då blir det en ökad sysselsättning. Mark för industrietableringar torde finnas i kommunen. DH har även påpekat att Cementa i Skövde är unikt med sin placering nära staden. Så är inte fallet. Det finns att antal fabriker både i Europa och världen, där bebyggelsen utvidgats mot och runt dem, Leimen i Tyskland är en sådan. Unikt däremot är att Cementa i Skövde håller världsklass beträffande låga värden vid utsläpp till luft. Företaget arbetar efter BAT, Best Available Technic. Ett EU-begrepp som innebär att man arbetar mot minimal miljöbelastning i processen. Kraven är hårdare än de som finns i Cementas tillstånd. Så UBH kan känna sig lugn vad avser Skövde invånares hälsa.

Vad gäller koldioxid så är det ett globalt bekymmer. Skulle fabriken i Skövde läggas ned skulle utsläppen uppstå vid tillverkning någon annanstans. Cementkvantiteten behövs. Koldioxiden påverkar oss inte hälsomässigt som individer, även här kan UBH vara lugn. DH med flera, har lyft det faktum att Cementa är tyskägt, och i och med det betalar blygsamt med skatt i Sverige. Fakta är att Cementa AB, för 2013, betalar 125 miljoner kronor i bolagsskatt. Blygsamt?

I debatten har även hävdats att Cementa är ensamma om att exportera cement. Hur tror DH att de 15 procent som importeras till Sverige kommer hit? Exporterar Cementa till sina importerande konkurrenter? UBH framhåller att det inte råder någon brist på cement. Alla politiska partier vill satsa på infrastruktur och fler bostäder. Då går det åt mycket cement. 2007–2008 var det cementbrist. Betongfabriker stod stilla till följd av denna. Vill vi riskera det igen? DH påpekar att Cementas mark slutar 500 m från Hållsdammen. Det hade varit ärligt att tala om att den slutliga brytgränsen ligger cirka 1 km därifrån. Sprängningarna som DH tycker kommer att störa friluftslivet äger rum en eftermiddag/vecka, 4-5 salvor inom cirka 2 timmar. Betydande störning?

Damning från verksamheten har varit ett problem, men med de åtgärder bolaget vidtagit de senaste åren är de minimerade. Det tycks i debatten som att de 23 hektar som det nya täktområdet omfattar är centrum för allt friluftsliv och att det kommer att begränsas av Cementa. Faktum är att endast Billingeleden berörs och den kommer genom Cementas försorg att flyttas. Inga löp- eller mountinbikespår kommer att beröras. Betydande inskränkning?

Sluta med hetsjakten på Cementa, Skövde behöver fler företag inte färre. Så rösta på något annat parti.

Torbjörn Granqvist

näringslivs- och människovän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.