05 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Gör Västra Götaland konstnärligt attraktivt

debatt:

När det kommer till konst och kultur tar politikerna gärna fram den breda penseln. Partiernas kulturpolitiska manifest är lovsånger till kulturen. Även FN sjunger med i kören i en ny rapport: En fri konst är central för demokratin och för vår förståelse av att vara människa. Problemet uppstår i glappet mellan den ljusa bild som målas upp av konstens betydelse och den verklighet som många av oss konstnärer möter.

64 procent av konstnärerna i Västra Götaland har en taxerad månadsinkomst på mindre än 13 300 kronor, visar en ny undersökning från Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF). Konstnärsenkäten visar också att nästan sju av tio konstnärer i Västra Götaland arbetar med annat än konsten för att kunna försörja sig. Det är ett slöseri med länets kreativa och konstnärliga resurser.

Staten bör bidra till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges konstnärer. Genom www. kulturvalet.se verkar vi för att regeringen ska investera minst en procent av statsbudgeten i kultur, vilket skulle frigöra ökade resurser till regionala satsningar på bild- och formkonsten. Men utvecklingen är oroväckande för Västra Götaland som konstregion och det finns en hel del som landstings- och kommunpolitikerna själva kan göra.

Vill man att konstnärer ska bo och verka i länet behövs en strategisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp på bild- och formkonsten. Vad kan göras för att fler utställningsarrangörer i länet ska kunna följa MU-avtalet fullt ut, det avtal som ska ge konstnärer betalt både för att visa sin konst och för den arbetstid hen investerar i en utställning? Vad kan göra för att alla kommuner ska tillämpa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer? Den offentliga konsten bidrar ju till intressanta och attraktiva gemensamma miljöer och når även medborgare som inte aktivt söker sig till utställningar. Trots att kvalitén i de offentliga rummen har stor betydelse för att locka nya invånare och turister, är arbetet med den offentliga konsten fortfarande eftersatt på många ställen.

För att partiernas breda penseldrag ska bli konst behövs mer färg i burken. Vilka konkreta förslag har Västra Götalands kommunpolitiker inför valet för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och vitalt konstliv och erbjuda anständiga arbetsvillkor för konstnärer?

Eliana Ivarsdotter Haddad

konstnär och ordförande KRO/KIF Region Väst

Katarina Jönsson Norling,

konstnär, ordf. KRO och talesperson för www. kulturvalet.se

När det kommer till konst och kultur tar politikerna gärna fram den breda penseln. Partiernas kulturpolitiska manifest är lovsånger till kulturen. Även FN sjunger med i kören i en ny rapport: En fri konst är central för demokratin och för vår förståelse av att vara människa. Problemet uppstår i glappet mellan den ljusa bild som målas upp av konstens betydelse och den verklighet som många av oss konstnärer möter.

64 procent av konstnärerna i Västra Götaland har en taxerad månadsinkomst på mindre än 13 300 kronor, visar en ny undersökning från Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF). Konstnärsenkäten visar också att nästan sju av tio konstnärer i Västra Götaland arbetar med annat än konsten för att kunna försörja sig. Det är ett slöseri med länets kreativa och konstnärliga resurser.

Staten bör bidra till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges konstnärer. Genom www. kulturvalet.se verkar vi för att regeringen ska investera minst en procent av statsbudgeten i kultur, vilket skulle frigöra ökade resurser till regionala satsningar på bild- och formkonsten. Men utvecklingen är oroväckande för Västra Götaland som konstregion och det finns en hel del som landstings- och kommunpolitikerna själva kan göra.

Vill man att konstnärer ska bo och verka i länet behövs en strategisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp på bild- och formkonsten. Vad kan göras för att fler utställningsarrangörer i länet ska kunna följa MU-avtalet fullt ut, det avtal som ska ge konstnärer betalt både för att visa sin konst och för den arbetstid hen investerar i en utställning? Vad kan göra för att alla kommuner ska tillämpa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer? Den offentliga konsten bidrar ju till intressanta och attraktiva gemensamma miljöer och når även medborgare som inte aktivt söker sig till utställningar. Trots att kvalitén i de offentliga rummen har stor betydelse för att locka nya invånare och turister, är arbetet med den offentliga konsten fortfarande eftersatt på många ställen.

För att partiernas breda penseldrag ska bli konst behövs mer färg i burken. Vilka konkreta förslag har Västra Götalands kommunpolitiker inför valet för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och vitalt konstliv och erbjuda anständiga arbetsvillkor för konstnärer?

Eliana Ivarsdotter Haddad

konstnär och ordförande KRO/KIF Region Väst

Katarina Jönsson Norling,

konstnär, ordf. KRO och talesperson för www. kulturvalet.se

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.