05 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Är Skövdes kommunpolitiker inkompetenta?

skolan:

Angående reportaget om Billingskolan och att den redan är för liten för sitt ändamål.

1. Ställer man inte frågan till de som har koll på befolkningen och dess åldersfördelning i det område som är tänkt ska vara upptagningsområde för skolan, innan man sätter spaden i jorden?

2. Finns det några ansvariga som har ”råg i ryggen” nog för att uttala sig om hur man kan göra en sådan här total felsatsning och inte bygga klart för det reella framtida behovet?

3. Att Skövde kommun strävar mot att vi ska bli 60 000 invånare är ju bara positivt. Att man å andra sidan säger, indirekt, att har du barn i en viss ålder och vill ha skolgång för dem i närheten av där ni bor eller att de ska få gå i samma skola som sina lekkamrater på gatan där de bor, då ska ni inte flytta till den eller den stadsdelen. Är det politikerna och tjänstemännens uppdrag, att styra vart vilken typ av familjekonstellationer ska bo eller inte? Barnfamiljer hit, andra dit osv?

4. Specifikt i detta ärende säger man att 3 barn är för mycket trots att skolan inte fullt ut har fyllt sitt planerade antal platser. Dessa 3 tvingas åka taxi till andra skolor, som det verkar till sin ”gamla” skola, hur ska man hantera helt nyinflyttade? Vart hänvisas de? Vart går gränsen för att man ska sluta skicka barnen i taxibilar till olika skolor?

Varför ställer man inte bara ut baracker så att dessa och framtida får plats? Att de som idag sitter i bibliotek och andra icke anpassade lokaler inne i den nybyggda skolan får ett regelrätt klassrum. I artikeln står det att idag finns 331 barn men rektorn vet nu att det inom 2–3 år kommer att finnas över 420 barn i skolans upptagningsområde.

5. Hur många taxiresor per dag är lika med att man istället skapar en lösning på/i anslutning till Billingskolan?

6. Med dessa problem i bakhuvudet kan man undra om det i framtiden är försvarbart att bygga nya permanenta skolbyggnader på en specifik plats. Satsa istället på att tillsammans med duktiga företagare ta fram en lösning med moduler som går att bygga upp efter behov men även flytta när behovet i ett visst upptagningsområde sjunker, detta borde gälla både skolor och förskolor.

Våga vara nytänkande vad gäller denna typ av lokaler! Kanske först i Sverige?

7. Att bygga en skola för en undervisningmodell som innebär att de minsta ska byta klassrum titt som tätt, om jag tolkade rektorn på skolan rätt, känns efter mina två barns skolgång som en utopi. När de flesta idag klagar på att det är för stökigt i klasserna och att det är svårt både för de som har det lätt och de som har det lite svårare för sig, att till detta lägga ett moment där man ska förflytta sig mellan olika klassrum och, förmodar jag, vara på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning utan att tappa tråden i förflyttningen, hur funkar det i praktiken? inte givetvis!

8. En sista reflektion: Hur kan man bygga en helt ny skola dit ordinarie kommunikationer är obefintliga när man bygger nytt? Måste ha funnits ett flertal alternativa tomter för denna skola t.ex. tomten där Skövdebostäder på Norra Bergvägen bygger 70+-bostäder idag.

Så politiker i Skövde kommun – se nu till att ansvariga får i uppdrag och de resurser som behövs för att de ska kunna lösa sitt uppdrag och ta en riktigt djup funderare på om inte nästa skola som byggs i denna stad ska var av modultyp, för platsen/upptagningsområdets barnantal kommer ju att förändras över tid.

Tacksam för svar från dessa, tydligen, nöjda politiker: Katarina Jonsson, Leif Walterum, Marie Ekman, kommunalråd Skövde kommun, Anders G Johansson, skolnämndens ordförande, Ulla-Britt Hagstöm och Jaqueline Tjällman, SLA 3/9 debattsidan, Conny Brännberg, ”Skövde är bästa kommunen att växa upp i!” KD-annons i SLA 3/9.

Fundersam skattebetalare

Angående reportaget om Billingskolan och att den redan är för liten för sitt ändamål.

1. Ställer man inte frågan till de som har koll på befolkningen och dess åldersfördelning i det område som är tänkt ska vara upptagningsområde för skolan, innan man sätter spaden i jorden?

2. Finns det några ansvariga som har ”råg i ryggen” nog för att uttala sig om hur man kan göra en sådan här total felsatsning och inte bygga klart för det reella framtida behovet?

3. Att Skövde kommun strävar mot att vi ska bli 60 000 invånare är ju bara positivt. Att man å andra sidan säger, indirekt, att har du barn i en viss ålder och vill ha skolgång för dem i närheten av där ni bor eller att de ska få gå i samma skola som sina lekkamrater på gatan där de bor, då ska ni inte flytta till den eller den stadsdelen. Är det politikerna och tjänstemännens uppdrag, att styra vart vilken typ av familjekonstellationer ska bo eller inte? Barnfamiljer hit, andra dit osv?

4. Specifikt i detta ärende säger man att 3 barn är för mycket trots att skolan inte fullt ut har fyllt sitt planerade antal platser. Dessa 3 tvingas åka taxi till andra skolor, som det verkar till sin ”gamla” skola, hur ska man hantera helt nyinflyttade? Vart hänvisas de? Vart går gränsen för att man ska sluta skicka barnen i taxibilar till olika skolor?

Varför ställer man inte bara ut baracker så att dessa och framtida får plats? Att de som idag sitter i bibliotek och andra icke anpassade lokaler inne i den nybyggda skolan får ett regelrätt klassrum. I artikeln står det att idag finns 331 barn men rektorn vet nu att det inom 2–3 år kommer att finnas över 420 barn i skolans upptagningsområde.

5. Hur många taxiresor per dag är lika med att man istället skapar en lösning på/i anslutning till Billingskolan?

6. Med dessa problem i bakhuvudet kan man undra om det i framtiden är försvarbart att bygga nya permanenta skolbyggnader på en specifik plats. Satsa istället på att tillsammans med duktiga företagare ta fram en lösning med moduler som går att bygga upp efter behov men även flytta när behovet i ett visst upptagningsområde sjunker, detta borde gälla både skolor och förskolor.

Våga vara nytänkande vad gäller denna typ av lokaler! Kanske först i Sverige?

7. Att bygga en skola för en undervisningmodell som innebär att de minsta ska byta klassrum titt som tätt, om jag tolkade rektorn på skolan rätt, känns efter mina två barns skolgång som en utopi. När de flesta idag klagar på att det är för stökigt i klasserna och att det är svårt både för de som har det lätt och de som har det lite svårare för sig, att till detta lägga ett moment där man ska förflytta sig mellan olika klassrum och, förmodar jag, vara på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning utan att tappa tråden i förflyttningen, hur funkar det i praktiken? inte givetvis!

8. En sista reflektion: Hur kan man bygga en helt ny skola dit ordinarie kommunikationer är obefintliga när man bygger nytt? Måste ha funnits ett flertal alternativa tomter för denna skola t.ex. tomten där Skövdebostäder på Norra Bergvägen bygger 70+-bostäder idag.

Så politiker i Skövde kommun – se nu till att ansvariga får i uppdrag och de resurser som behövs för att de ska kunna lösa sitt uppdrag och ta en riktigt djup funderare på om inte nästa skola som byggs i denna stad ska var av modultyp, för platsen/upptagningsområdets barnantal kommer ju att förändras över tid.

Tacksam för svar från dessa, tydligen, nöjda politiker: Katarina Jonsson, Leif Walterum, Marie Ekman, kommunalråd Skövde kommun, Anders G Johansson, skolnämndens ordförande, Ulla-Britt Hagstöm och Jaqueline Tjällman, SLA 3/9 debattsidan, Conny Brännberg, ”Skövde är bästa kommunen att växa upp i!” KD-annons i SLA 3/9.

Fundersam skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.