05 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Blomgren har fått det helt om bakfoten

byggnation:

Svar till Bernt Blomgren i SLA den 1 september.

Man förvånas över Bernt Blomgren. I sin insändare i SLA uppvisar han sådana bristande kunskaper om fastighetsmarknaden och de olika aktörerna att jag faktiskt på allvar blir orolig. Hur kan man sitta i en bolagsstyrelse och samtidigt förstå så lite av bolagets verksamhet, hur marknaden ser ut som det agerar på etc?

Branschorganisationen Fastighetsägarna – som jag antar avses med ”fastighetsägarföreningen” – bygger, äger och förvaltar inte en enda fastighet. Det är inte vårt uppdrag. Det är de enskilda fastighetsföretagen som gör det, och det kan man ju med förlov säga att de tar på allvar – många av företagen i Skövde tar dagligen påtagligt praktiskt ansvar för utvecklingen av staden med både lokaler och bostäder. Att uttala sig som Bernt Blomgren gör visar på endera bristande kunskap eller dåligt omdöme. Jag hoppas för Skövdebornas och hyresgästerna i välrenommerade Skövdebostäders del att det är det senare.

Den politiska ledningen i Skövde har inte formulerat ägardirektiv med utgångspunkt från några krav eller önskemål från branschen, och man går heller verkligen inte i några ledband från oss. De privata fastighetsföretagen har det precis lika lätt eller besvärligt som det kommunala att få igenom olika bygglovärenden, detaljplanförändringar mm i den kommunala beslutsprocessen.

Lagstiftningen ställer krav på att de kommunalt ägda bostadsbolagen ska drivas på affärsmässiga villkor. En avkastning på 4–6 procent är inte att anse som hög utan tvärtom relativt marknadsmässig, till och med med en dragning åt det låga hållet. En försäljning av fastigheter skulle vara bra för utvecklingen då det frigör kapital för ännu mer nybyggnation som Skövde så väl behöver för sin tillväxt. Ägaren kan också välja att använda vinstmedel att omstrukturera till andra fastighetsområden som t ex skolor och förvaltningslokaler.

Kostnaden för att bygga är som den är och nationella krav enligt bland annat byggnorm ställer samma krav på alla fastighetsägare. Har du synpunkter på det ska du nog snarare vända dig åt annat håll än att hacka på kommunledningen i Skövde. Att det byggs alldeles för få hyresrätter har i allt väsentligt med den bristande just marknaden på hyressättningens område att göra, hyresregleringen som den ser ut i Sverige är en viktig orsak till att det byggts för lite och att hyrorna är ”höga”. Hade marknaden varit fri hade utbudet varit större och det är ju precis den mekanismen som gör att kostnader och priser sjunker.

Sikta bättre nästa gång Bernt Blomgren.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Svar till Bernt Blomgren i SLA den 1 september.

Man förvånas över Bernt Blomgren. I sin insändare i SLA uppvisar han sådana bristande kunskaper om fastighetsmarknaden och de olika aktörerna att jag faktiskt på allvar blir orolig. Hur kan man sitta i en bolagsstyrelse och samtidigt förstå så lite av bolagets verksamhet, hur marknaden ser ut som det agerar på etc?

Branschorganisationen Fastighetsägarna – som jag antar avses med ”fastighetsägarföreningen” – bygger, äger och förvaltar inte en enda fastighet. Det är inte vårt uppdrag. Det är de enskilda fastighetsföretagen som gör det, och det kan man ju med förlov säga att de tar på allvar – många av företagen i Skövde tar dagligen påtagligt praktiskt ansvar för utvecklingen av staden med både lokaler och bostäder. Att uttala sig som Bernt Blomgren gör visar på endera bristande kunskap eller dåligt omdöme. Jag hoppas för Skövdebornas och hyresgästerna i välrenommerade Skövdebostäders del att det är det senare.

Den politiska ledningen i Skövde har inte formulerat ägardirektiv med utgångspunkt från några krav eller önskemål från branschen, och man går heller verkligen inte i några ledband från oss. De privata fastighetsföretagen har det precis lika lätt eller besvärligt som det kommunala att få igenom olika bygglovärenden, detaljplanförändringar mm i den kommunala beslutsprocessen.

Lagstiftningen ställer krav på att de kommunalt ägda bostadsbolagen ska drivas på affärsmässiga villkor. En avkastning på 4–6 procent är inte att anse som hög utan tvärtom relativt marknadsmässig, till och med med en dragning åt det låga hållet. En försäljning av fastigheter skulle vara bra för utvecklingen då det frigör kapital för ännu mer nybyggnation som Skövde så väl behöver för sin tillväxt. Ägaren kan också välja att använda vinstmedel att omstrukturera till andra fastighetsområden som t ex skolor och förvaltningslokaler.

Kostnaden för att bygga är som den är och nationella krav enligt bland annat byggnorm ställer samma krav på alla fastighetsägare. Har du synpunkter på det ska du nog snarare vända dig åt annat håll än att hacka på kommunledningen i Skövde. Att det byggs alldeles för få hyresrätter har i allt väsentligt med den bristande just marknaden på hyressättningens område att göra, hyresregleringen som den ser ut i Sverige är en viktig orsak till att det byggts för lite och att hyrorna är ”höga”. Hade marknaden varit fri hade utbudet varit större och det är ju precis den mekanismen som gör att kostnader och priser sjunker.

Sikta bättre nästa gång Bernt Blomgren.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.