05 sep 2014 06:01

23 jan 2015 15:49

Dags för Cementa att ta sitt ansvar

Svar till Torbjörn Granqvist med flera angående Cementa.

Granqvist vet tydligen inte, eller låtsas inte veta, att av de tre miljoner ton som Heidelbergcement producerar i sina tre svenska cementfabriker går en tredjedel, 1 miljon ton, på export till Europa, USA och Afrika från fabriken i Slite på Gotland. Sverige är det enda landet i världen som exporterar så stor del av sin cementproduktion. Detta konstaterades redan 2004 i en vetenskaplig studie av Max Åhman, forskare vid Lunds universitet. 1 miljon ton cement är dubbelt så mycket som tillverkas i Skövdefabriken.

Hur får Norrland och Svealand cement? Där finns inga cementfabriker. Cementen fraktas från cementfabriken i Slite med Heidelbergcements egna fartyg till dessa landsdelar. I Götaland har Heidelbergcement depåhamnar i Wallhamn på Tjörn, Göteborg, Varberg och Malmö som redan i dag tar emot cement från Slite. Dessutom finns depåhamnar i Stockholm, Köping och Västerås. Transport med fartyg är miljömässigt att föredra enligt Heidelberg och dessutom mycket billigare. Detta säger också Max Åhman. Heidelbergcement kunde sälja cementen från Sverige i USA till halva priset jämfört med Sverige tack vare de billiga och effektiva fartygstransporterna. Eftersom de flesta betongindustrierna, som tar emot cementen, ligger koncentrerade ner mot kusten vid eller nära depåhamnarna blir det också betydligt kortare landsvägstransporter jämfört med att transportera cement från Skövde. Götaland kan få sitt behov av cement tillgodosett enkelt och billigt från Slitefabriken.

2007 gav Mark- och miljööverdomstolen Cementa ett tidsbegränsat brytningstillstånd till 2017. Cementa fick tio år på sig att avsluta brytningen av kalksten i Skövde. Cementas anställda visste redan 2007 att verksamheten skulle upphöra 2017. Cementa som ägs av den tyska storkoncernen Heidelbergcement, borde tillsammans med de anställda planerat för avslutet 2017. Tio år en lång tid som skulle kunna ha använts för att hjälpa de anställda till nya jobb inom koncernen, som också äger femtio betongföretag i Sverige, eller med omskolning för andra jobb.

Cementa har inte haft en tanke på att följa domstolsutslaget. Heidelbergcements enda skäl för att ha kvar Skövdefabriken är att kunna fortsätta exportera cement från Slite till övriga världen. Vinsten för Heidelbergcement i Sverige var 2009-2012 totalt 1,4 miljarder. Vinstmarginal 19 procent. Erlagd vinstskatt 2012 3 miljoner!

Cementa i Skövde fick marken, med kalksten i miljardklassen, gratis av Skövde kommun. Våmbsdalen och Billingsluttningen är klassat som riksintresse för friluftsliv. Området har enligt de utredningar som Cementa har beställt mycket höga unika kulturvärden och mycket höga naturvärden. Folkpartiet konstaterar att tunga instanser som Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen m fl säger nej till Cementas ansökan om att utöka brytningen upp på Billingssluttningen.

Vi får hoppas att Cementa tar sitt ansvar för sina anställda och för oss Skövdebor som värnar om de oersättliga natur- och kulturvärdena i centrala Skövde och startar processen för att avveckla verksamheten till 2017.

Douglas Hjalmarsson (FP)

Granqvist vet tydligen inte, eller låtsas inte veta, att av de tre miljoner ton som Heidelbergcement producerar i sina tre svenska cementfabriker går en tredjedel, 1 miljon ton, på export till Europa, USA och Afrika från fabriken i Slite på Gotland. Sverige är det enda landet i världen som exporterar så stor del av sin cementproduktion. Detta konstaterades redan 2004 i en vetenskaplig studie av Max Åhman, forskare vid Lunds universitet. 1 miljon ton cement är dubbelt så mycket som tillverkas i Skövdefabriken.

Hur får Norrland och Svealand cement? Där finns inga cementfabriker. Cementen fraktas från cementfabriken i Slite med Heidelbergcements egna fartyg till dessa landsdelar. I Götaland har Heidelbergcement depåhamnar i Wallhamn på Tjörn, Göteborg, Varberg och Malmö som redan i dag tar emot cement från Slite. Dessutom finns depåhamnar i Stockholm, Köping och Västerås. Transport med fartyg är miljömässigt att föredra enligt Heidelberg och dessutom mycket billigare. Detta säger också Max Åhman. Heidelbergcement kunde sälja cementen från Sverige i USA till halva priset jämfört med Sverige tack vare de billiga och effektiva fartygstransporterna. Eftersom de flesta betongindustrierna, som tar emot cementen, ligger koncentrerade ner mot kusten vid eller nära depåhamnarna blir det också betydligt kortare landsvägstransporter jämfört med att transportera cement från Skövde. Götaland kan få sitt behov av cement tillgodosett enkelt och billigt från Slitefabriken.

2007 gav Mark- och miljööverdomstolen Cementa ett tidsbegränsat brytningstillstånd till 2017. Cementa fick tio år på sig att avsluta brytningen av kalksten i Skövde. Cementas anställda visste redan 2007 att verksamheten skulle upphöra 2017. Cementa som ägs av den tyska storkoncernen Heidelbergcement, borde tillsammans med de anställda planerat för avslutet 2017. Tio år en lång tid som skulle kunna ha använts för att hjälpa de anställda till nya jobb inom koncernen, som också äger femtio betongföretag i Sverige, eller med omskolning för andra jobb.

Cementa har inte haft en tanke på att följa domstolsutslaget. Heidelbergcements enda skäl för att ha kvar Skövdefabriken är att kunna fortsätta exportera cement från Slite till övriga världen. Vinsten för Heidelbergcement i Sverige var 2009-2012 totalt 1,4 miljarder. Vinstmarginal 19 procent. Erlagd vinstskatt 2012 3 miljoner!

Cementa i Skövde fick marken, med kalksten i miljardklassen, gratis av Skövde kommun. Våmbsdalen och Billingsluttningen är klassat som riksintresse för friluftsliv. Området har enligt de utredningar som Cementa har beställt mycket höga unika kulturvärden och mycket höga naturvärden. Folkpartiet konstaterar att tunga instanser som Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen m fl säger nej till Cementas ansökan om att utöka brytningen upp på Billingssluttningen.

Vi får hoppas att Cementa tar sitt ansvar för sina anställda och för oss Skövdebor som värnar om de oersättliga natur- och kulturvärdena i centrala Skövde och startar processen för att avveckla verksamheten till 2017.

Douglas Hjalmarsson (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.