06 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Omdana psykiatrin först

:

Kommentar till politikern Gunilla Levén (M) som skrev 22/8 om psykiatrin.

Jag har rik erfarenhet av hur psykiatrisk vård går till i praktiken, dels genom egna upplevelser och dels dito från många personer i min bekantskapskrets. Levéns argument framförs med tydlig avsikt att motivera en större pengatilldelning till psykiatrin via skatten. Med min referensram är detta helt oförståeligt. Tillhör inte psykiatrin den del inom vården som uppvisar de allra sämsta vårdresultaten – om några alls? Som skattebetalare är detta för mig en fullståndig gåta hur sådant kan få fortgå.

Ja, ge psykiatrin skattemedel för ärlig och god vård men med förbehållet att först omdana den. Vi måste bort från dagens biologiskt och kemiskt inriktade psykvård. Och bort med elchockerna som är mycket riskabla ifråga om skador.

Effbe

Kommentar till politikern Gunilla Levén (M) som skrev 22/8 om psykiatrin.

Jag har rik erfarenhet av hur psykiatrisk vård går till i praktiken, dels genom egna upplevelser och dels dito från många personer i min bekantskapskrets. Levéns argument framförs med tydlig avsikt att motivera en större pengatilldelning till psykiatrin via skatten. Med min referensram är detta helt oförståeligt. Tillhör inte psykiatrin den del inom vården som uppvisar de allra sämsta vårdresultaten – om några alls? Som skattebetalare är detta för mig en fullståndig gåta hur sådant kan få fortgå.

Ja, ge psykiatrin skattemedel för ärlig och god vård men med förbehållet att först omdana den. Vi måste bort från dagens biologiskt och kemiskt inriktade psykvård. Och bort med elchockerna som är mycket riskabla ifråga om skador.

Effbe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.