08 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Den bästa gymnasieutbildning som funnits

debatt:

Folkpartiet har tagit initiativet till att återinföra den fyraåriga gymnasieingenjörsutbildningen. Den var enligt min mening den bästa gymnasieutbildning som någonsin funnits. Utbildningen på Västerhöjdsgymnasiet var av mycket hög kvalité. De fyra inriktningarna, el, kemi, bygg och maskin, lockade många elever från hela Skaraborg. Vi försåg stora och små företag med kvalificerad arbetskraft. Samarbetet med Volvo var speciellt lyckosamt. Flera hundra elever gjorde sin praktik på företaget och de allra flesta erbjöds jobb efter sin examen.

Socialdemokraterna lade ner utbildningen i början av nittiotalet. Ett av många för svensk skola katastrofala beslut som kännetecknat och kännetecknar socialdemokratisk skolpolitik. Nu finns det möjlighet till återstart. Vi bör göra det i Skövde.

Den tekniska utvecklingen har gått snabbt de senaste åren. Inte minst inom IT och media. Jag föreslår att gymnasieingenjörsutbildningen på Västerhöjd får en inriktning med dataspelsutveckling i samverkan med Högskolan och företag inom dataspelsbranschen i Skövde.

Visst är det fascinerande att det på tio år startat 70 företag med 950 anställda runt Gothia Science Park. Flera av dessa jobbar med dataspelsutveckling som i dag inte bara handlar om nöjesspel på datorer. Västerhöjd har en lång erfarenhet av utbildning inom IT och media. När datorn gjorde sitt intåg i skolan var Västerhöjd den ledande skolan i Sverige. Vi började t ex tidigt använda oss av CAD (Computer-aided design) för att göra ritningar inom maskin- och byggsektorerna. Datautbildningen växte. Vi startade Skövde Lokal-TV och i samarbete med Utbildningsradion producerade vi tv-program, nationellt och lokalt, där vi visade på hur datorn kunde användas i skolan.

Medieintresset ökade och snart var det dags att introducera den ettåriga eftergymnasiala påbyggnadsutbildningen Kommunikation och media. Vi byggde studior för radio och tv. Eleverna fick möjlighet att göra radio- och tv-program och arbeta med avancerade dataprogram. Nu tyckte vi att det borde vara dags att starta en medieutbildning inom gymnasieskolan. Vi presenterade ett förslag för en delegation från Utbildningsdepartementet och Skolverket som besökte Västerhöjd. Strax därefter startade det nya programgymnasiet. Ett program blev som vi föreslagit, Medieprogrammet. Flera lärare från Västerhöjd deltog i utformningen av programmet, som blev mycket framgångsrikt på Västerhöjd.

Nu är programmet nedlagt men mediekurserna lever kvar som inriktningar inom andra program. Flera lärare med mycket hög kompetens inom media och data finns kvar på skolan och kan utgöra stommen i den nya gymnasieingenjörsutbildningen. Med ett samarbete med Högskolan och dataspelsföretagen kan utbildningen bli av mycket hög kvalité och locka många ungdomar. Det blir en bra modern yrkesutbildning och högskolan kommer att få en mycket bra rekryteringsbas till dataspelsutbildningarna.

Douglas Hjalmarsson (FP)

fd rektor Västerhöjd

Folkpartiet har tagit initiativet till att återinföra den fyraåriga gymnasieingenjörsutbildningen. Den var enligt min mening den bästa gymnasieutbildning som någonsin funnits. Utbildningen på Västerhöjdsgymnasiet var av mycket hög kvalité. De fyra inriktningarna, el, kemi, bygg och maskin, lockade många elever från hela Skaraborg. Vi försåg stora och små företag med kvalificerad arbetskraft. Samarbetet med Volvo var speciellt lyckosamt. Flera hundra elever gjorde sin praktik på företaget och de allra flesta erbjöds jobb efter sin examen.

Socialdemokraterna lade ner utbildningen i början av nittiotalet. Ett av många för svensk skola katastrofala beslut som kännetecknat och kännetecknar socialdemokratisk skolpolitik. Nu finns det möjlighet till återstart. Vi bör göra det i Skövde.

Den tekniska utvecklingen har gått snabbt de senaste åren. Inte minst inom IT och media. Jag föreslår att gymnasieingenjörsutbildningen på Västerhöjd får en inriktning med dataspelsutveckling i samverkan med Högskolan och företag inom dataspelsbranschen i Skövde.

Visst är det fascinerande att det på tio år startat 70 företag med 950 anställda runt Gothia Science Park. Flera av dessa jobbar med dataspelsutveckling som i dag inte bara handlar om nöjesspel på datorer. Västerhöjd har en lång erfarenhet av utbildning inom IT och media. När datorn gjorde sitt intåg i skolan var Västerhöjd den ledande skolan i Sverige. Vi började t ex tidigt använda oss av CAD (Computer-aided design) för att göra ritningar inom maskin- och byggsektorerna. Datautbildningen växte. Vi startade Skövde Lokal-TV och i samarbete med Utbildningsradion producerade vi tv-program, nationellt och lokalt, där vi visade på hur datorn kunde användas i skolan.

Medieintresset ökade och snart var det dags att introducera den ettåriga eftergymnasiala påbyggnadsutbildningen Kommunikation och media. Vi byggde studior för radio och tv. Eleverna fick möjlighet att göra radio- och tv-program och arbeta med avancerade dataprogram. Nu tyckte vi att det borde vara dags att starta en medieutbildning inom gymnasieskolan. Vi presenterade ett förslag för en delegation från Utbildningsdepartementet och Skolverket som besökte Västerhöjd. Strax därefter startade det nya programgymnasiet. Ett program blev som vi föreslagit, Medieprogrammet. Flera lärare från Västerhöjd deltog i utformningen av programmet, som blev mycket framgångsrikt på Västerhöjd.

Nu är programmet nedlagt men mediekurserna lever kvar som inriktningar inom andra program. Flera lärare med mycket hög kompetens inom media och data finns kvar på skolan och kan utgöra stommen i den nya gymnasieingenjörsutbildningen. Med ett samarbete med Högskolan och dataspelsföretagen kan utbildningen bli av mycket hög kvalité och locka många ungdomar. Det blir en bra modern yrkesutbildning och högskolan kommer att få en mycket bra rekryteringsbas till dataspelsutbildningarna.

Douglas Hjalmarsson (FP)

fd rektor Västerhöjd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.