09 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Dags att gå från ord till handling

Byggnation:

I stort sett alla partier har lagt program och säger sig ha lösningar på bostadsbristen. Det är bra, det råder brist på bostäder i så gott som samtliga kommuner i gamla Skaraborg. Vi vill också påpeka att det till stor del är hyreslägenheter som efterfrågas.

Några citat:

Centerpartiet: Bostaden är viktig för människors frihet och oberoende. Därför måste vi bygga bort bostadsbristen.

Folkpartiet: De som söker bostad och de som vill byta bostad ska ha möjlighet att göra det.

Kristdemokraterna: Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad.

Miljöpartiet: Det går att bygga på höjden, på bredden eller på mark som inte används optimalt.

Moderaterna: Vi kan inte acceptera en situation där människor tvingas tacka nej till studier på grund av att det saknas bostäder.

Socialdemokraterna: För att fler ska hitta jobb måste bostadsbristen minska.

Vänsterpartiet: Unga ska kunna flytta hemifrån och slippa bo på soffor och i källare:

Det här tolkar vi som löften att lösa bostadsbristen. Det är vackra ord i centrala program men vi tar dem på orden och som sagt, tolkar dem som löften.

Hur tänker partierna genomföra sina löften? Vi tror att väljarna vill ha lite mer handfasta förslag på hur löftena ska genomföras. Detta är en viktig fråga för många väljare och därför tycker vi det krävs mer än några rader i ett valprogram. Skarpa besked som uppfattas som realistiskt möjliga att genomföra och som verkligen skapar fler bostäder åt de grupper som står i bostadskön. Vi förutsätter att det finns en prislapp så vi kan se om vi har råd att hyra. Det ska ju inte lukta valfläsk av de vackra orden, eller hur. Realistiska och skarpa förslag förväntar vi oss.

En bra bostad till en rimlig kostnad. Det tycker vi är en medborgerlig rättighet. Det upplever vi att de flesta håller med om. Då får partierna anstränga sig. Även en ungdom med ungdomslön måste ha rätten att bo drägligt.

Dags att gå från ord till handling.

Vi ser fram mot snabba svar så väljarna har tid att bestämma sig.

Med hälsning

Hyresgästföreningen Skaraborg.

Anders Forsberg

I stort sett alla partier har lagt program och säger sig ha lösningar på bostadsbristen. Det är bra, det råder brist på bostäder i så gott som samtliga kommuner i gamla Skaraborg. Vi vill också påpeka att det till stor del är hyreslägenheter som efterfrågas.

Några citat:

Centerpartiet: Bostaden är viktig för människors frihet och oberoende. Därför måste vi bygga bort bostadsbristen.

Folkpartiet: De som söker bostad och de som vill byta bostad ska ha möjlighet att göra det.

Kristdemokraterna: Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad.

Miljöpartiet: Det går att bygga på höjden, på bredden eller på mark som inte används optimalt.

Moderaterna: Vi kan inte acceptera en situation där människor tvingas tacka nej till studier på grund av att det saknas bostäder.

Socialdemokraterna: För att fler ska hitta jobb måste bostadsbristen minska.

Vänsterpartiet: Unga ska kunna flytta hemifrån och slippa bo på soffor och i källare:

Det här tolkar vi som löften att lösa bostadsbristen. Det är vackra ord i centrala program men vi tar dem på orden och som sagt, tolkar dem som löften.

Hur tänker partierna genomföra sina löften? Vi tror att väljarna vill ha lite mer handfasta förslag på hur löftena ska genomföras. Detta är en viktig fråga för många väljare och därför tycker vi det krävs mer än några rader i ett valprogram. Skarpa besked som uppfattas som realistiskt möjliga att genomföra och som verkligen skapar fler bostäder åt de grupper som står i bostadskön. Vi förutsätter att det finns en prislapp så vi kan se om vi har råd att hyra. Det ska ju inte lukta valfläsk av de vackra orden, eller hur. Realistiska och skarpa förslag förväntar vi oss.

En bra bostad till en rimlig kostnad. Det tycker vi är en medborgerlig rättighet. Det upplever vi att de flesta håller med om. Då får partierna anstränga sig. Även en ungdom med ungdomslön måste ha rätten att bo drägligt.

Dags att gå från ord till handling.

Vi ser fram mot snabba svar så väljarna har tid att bestämma sig.

Med hälsning

Hyresgästföreningen Skaraborg.

Anders Forsberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.