09 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Satsningen på kulturfabriken kommer att ge betydligt fler besökare

Skövde stadsmuseum:

Svar till Göran Lundh angående kulturfabriken.

Tack Göran Lundh att du är positiv till den blivande kulturfabriken. En kulturell samlingsplats för våra barn och unga, som här även kommer att få möta vårt museum och kunna ta del av vår stads historia.

Göran har i sin insändare även ställt några konkreta frågor till ansvarig politiker.

• Du frågar om museet i framtiden endast kommer att fungera som en utsmyckning till kulturfabriken? Svaret är att så inte är fallet. Självklart ska vårt fina museum ha sin plats, men som i alla andra museer behöver man ibland stuva om för att bevara det publika intresset och få återkommande besökare.

• Du frågar om tider för öppethållande? I dag är museet öppet tisdag–lördag 11.00–16.00.

Avsikten är att det ska kunna hålla öppet dagtid även fortsättningsvis. I och med kulturskolans start kommer det även att vara tillgängligt kvällstid.

• Du frågar om vi ska magasinera delar av museets samlingar i en fallfärdig lada? Självklart är det inte så, men exakt hur är i dagsläget inte exakt bestämt (beslutet kom för 14 dagar sedan).

• Du frågar om vi ska avyttra delar av samlingarna? Svaret är nej. Dock, viss gallring kommer förmodligen att ske. Vi behöver inte typ 70 träslevar, 20 skolbänkar, eller ett stort gammalt tröskverk. Men vi saknar nutidens historia, bl.a. teknik och IT.

• Du frågar om det testamente museet fick för ett par år sedan ska användas för hela kommande kulturfabriken och dess verksamhet? Här finns ett politiskt beslut att medlen ska användas främst för att skapa intresse för vårt arv och vårt museum hos den yngre generationen. Medlen är avsedda för museet och ska så vara!

• Du frågar om kulturfabriken och sammanslagning är till för att åstadkomma en besparing? Svaret är nej. Nämnden kommer att få ökade medel för genomförandet och en ökad ram för den fortsatta driften.

Till sist:

Denna satsning på kulturfabriken kommer att generera betydligt fler besökare. Här kan t.ex. vårt museum och vårt historiska arv möta spelutvecklare från högskolan. Här kommer olika kulturupplevelser med forntid, nutid, och framtid att mötas. Jag är övertygad om att vi kommer få efterföljare i landet.

Vänligen:

Claes Beckman

ordf. kulturnämnden

Svar till Göran Lundh angående kulturfabriken.

Tack Göran Lundh att du är positiv till den blivande kulturfabriken. En kulturell samlingsplats för våra barn och unga, som här även kommer att få möta vårt museum och kunna ta del av vår stads historia.

Göran har i sin insändare även ställt några konkreta frågor till ansvarig politiker.

• Du frågar om museet i framtiden endast kommer att fungera som en utsmyckning till kulturfabriken? Svaret är att så inte är fallet. Självklart ska vårt fina museum ha sin plats, men som i alla andra museer behöver man ibland stuva om för att bevara det publika intresset och få återkommande besökare.

• Du frågar om tider för öppethållande? I dag är museet öppet tisdag–lördag 11.00–16.00.

Avsikten är att det ska kunna hålla öppet dagtid även fortsättningsvis. I och med kulturskolans start kommer det även att vara tillgängligt kvällstid.

• Du frågar om vi ska magasinera delar av museets samlingar i en fallfärdig lada? Självklart är det inte så, men exakt hur är i dagsläget inte exakt bestämt (beslutet kom för 14 dagar sedan).

• Du frågar om vi ska avyttra delar av samlingarna? Svaret är nej. Dock, viss gallring kommer förmodligen att ske. Vi behöver inte typ 70 träslevar, 20 skolbänkar, eller ett stort gammalt tröskverk. Men vi saknar nutidens historia, bl.a. teknik och IT.

• Du frågar om det testamente museet fick för ett par år sedan ska användas för hela kommande kulturfabriken och dess verksamhet? Här finns ett politiskt beslut att medlen ska användas främst för att skapa intresse för vårt arv och vårt museum hos den yngre generationen. Medlen är avsedda för museet och ska så vara!

• Du frågar om kulturfabriken och sammanslagning är till för att åstadkomma en besparing? Svaret är nej. Nämnden kommer att få ökade medel för genomförandet och en ökad ram för den fortsatta driften.

Till sist:

Denna satsning på kulturfabriken kommer att generera betydligt fler besökare. Här kan t.ex. vårt museum och vårt historiska arv möta spelutvecklare från högskolan. Här kommer olika kulturupplevelser med forntid, nutid, och framtid att mötas. Jag är övertygad om att vi kommer få efterföljare i landet.

Vänligen:

Claes Beckman

ordf. kulturnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.