09 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Ask (S) glömmer Stalin

Historia:

I en insändare efter EU-valet analyserade Johan Ask (S) resultatet och ansåg att alla röstberättigade i EU har en skrämmande dålig kunskap i historia, (syftande på, att nazisternas illdåd på 1930- 40-talen har fallit i glömska).

I artikeln nämndes, att under 1933 till 1945 omkom cirka 60 miljoner människor, som soldater eller dödades på grund av att de var judar, romer, andra minoriteter eller oliktänkande mot regimen eller för sin religionstillhörighet. Detta orsakat av nazisternas omänskliga och brutala framfart i Europa. Däremot nämner Ask inte, att cirka 10 miljoner av dessa 60 miljoner döda tillskrivs Stalin och kommunisternas brutaliteter mot judar, religiösa och oliktänkande. Hur många, som förföljts, deporterats och mördats från 1910-talet till våra dagar av kommunismens terror i Ryssland, Tjeckoslovakien, Ungern, Polen och de Baltiska staterna m.fl. länder, anges av erkända forskare till 110 miljoner människor.

Jag vill på intet sätt förminska nazisternas illdåd, men om man vill vara historiskt korrekt och göra anspråk på att kunna sin historia, hade det varit lämpligt att nämna detta i artikeln.

Det är kanske på sin plats, att påminna om Vänsterpartiets och kommunismens bakgrund och den omänskliga brutalitet och rasism som Lenin och Stalin m. fl. utövade för att praktisera kommunismens idéer. Trosfränder finns i Sverige även i dag.

Någon kanske invänder, att V inte är något kommunistparti. V har som plattform Marxs och Lenins ideologi och i vilket annat parti har gammelkommunisterna och de bokstavstrogna marxisterna och leninisterna annars sin hemvist, där de kan påverka och lobba för sina idéer? Ju fler röster V får, desto aktivare blir dessa. Det är inte så länge sedan Ohly, icke utan protester, tvingades avsäga sig epitetet kommunist. En byxa är alltid en byxa, även om man kallar den jeans eller chinos. Att liera sig med V, som S nu gör, måste vara motbjudande, så Johan Asks historiska lucka har kanske sin förklaring.

P-O Åkerström

I en insändare efter EU-valet analyserade Johan Ask (S) resultatet och ansåg att alla röstberättigade i EU har en skrämmande dålig kunskap i historia, (syftande på, att nazisternas illdåd på 1930- 40-talen har fallit i glömska).

I artikeln nämndes, att under 1933 till 1945 omkom cirka 60 miljoner människor, som soldater eller dödades på grund av att de var judar, romer, andra minoriteter eller oliktänkande mot regimen eller för sin religionstillhörighet. Detta orsakat av nazisternas omänskliga och brutala framfart i Europa. Däremot nämner Ask inte, att cirka 10 miljoner av dessa 60 miljoner döda tillskrivs Stalin och kommunisternas brutaliteter mot judar, religiösa och oliktänkande. Hur många, som förföljts, deporterats och mördats från 1910-talet till våra dagar av kommunismens terror i Ryssland, Tjeckoslovakien, Ungern, Polen och de Baltiska staterna m.fl. länder, anges av erkända forskare till 110 miljoner människor.

Jag vill på intet sätt förminska nazisternas illdåd, men om man vill vara historiskt korrekt och göra anspråk på att kunna sin historia, hade det varit lämpligt att nämna detta i artikeln.

Det är kanske på sin plats, att påminna om Vänsterpartiets och kommunismens bakgrund och den omänskliga brutalitet och rasism som Lenin och Stalin m. fl. utövade för att praktisera kommunismens idéer. Trosfränder finns i Sverige även i dag.

Någon kanske invänder, att V inte är något kommunistparti. V har som plattform Marxs och Lenins ideologi och i vilket annat parti har gammelkommunisterna och de bokstavstrogna marxisterna och leninisterna annars sin hemvist, där de kan påverka och lobba för sina idéer? Ju fler röster V får, desto aktivare blir dessa. Det är inte så länge sedan Ohly, icke utan protester, tvingades avsäga sig epitetet kommunist. En byxa är alltid en byxa, även om man kallar den jeans eller chinos. Att liera sig med V, som S nu gör, måste vara motbjudande, så Johan Asks historiska lucka har kanske sin förklaring.

P-O Åkerström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.