10 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Vart tar bilisternas alla skatter vägen?

Motormännen tar strid för bilens roll i ett transportsystem som samverkar. Att resa ska vara tillgängligt, säkert och hållbart. Hela Sverige ska leva, arbetsmarknadsmässigt, socialt och servicemässigt. 1,4 miljoner lever idag på landsbygden. Åtta av tio resor sker med bil. Utan bilen stannar Sverige.

Motormännen anser att bilrelaterade skatter och avgifter ska utgå från användningen och inte själva ägandet av bilen. Miljöskatter ska baseras på utsläppsnivå. Idag är det bara 20 miljarder av bilägarnas årliga skatter på 90 miljarder som återinvesteras i vägar och underhåll. Detta anser inte Motormännen är rätt proportion, endast drygt 20 procent.

Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Mera bränslesnåla och miljöanpassade bilar måste stimuleras. Koldioxidutsläppen har minskat med en tredjedel för nya bilar jämfört med 1980-talet. En skrotningspremie på 10 000 kronor skulle innebära att utsläppen minskar.

Det behövs krafttag för att flera ska välja elbilar. En rot-avdragssatsning för fastighetsägare för att anlägga laddstolpar är ett förslag som Motormännen lanserar. Bilisterna betalar – men vart tar alla skatter vägen?

Styrelsen för Motormännens Lokalklubb Skaraborg

Ulla-Britt Hagström, ordförande

Motormännen tar strid för bilens roll i ett transportsystem som samverkar. Att resa ska vara tillgängligt, säkert och hållbart. Hela Sverige ska leva, arbetsmarknadsmässigt, socialt och servicemässigt. 1,4 miljoner lever idag på landsbygden. Åtta av tio resor sker med bil. Utan bilen stannar Sverige.

Motormännen anser att bilrelaterade skatter och avgifter ska utgå från användningen och inte själva ägandet av bilen. Miljöskatter ska baseras på utsläppsnivå. Idag är det bara 20 miljarder av bilägarnas årliga skatter på 90 miljarder som återinvesteras i vägar och underhåll. Detta anser inte Motormännen är rätt proportion, endast drygt 20 procent.

Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Mera bränslesnåla och miljöanpassade bilar måste stimuleras. Koldioxidutsläppen har minskat med en tredjedel för nya bilar jämfört med 1980-talet. En skrotningspremie på 10 000 kronor skulle innebära att utsläppen minskar.

Det behövs krafttag för att flera ska välja elbilar. En rot-avdragssatsning för fastighetsägare för att anlägga laddstolpar är ett förslag som Motormännen lanserar. Bilisterna betalar – men vart tar alla skatter vägen?

Styrelsen för Motormännens Lokalklubb Skaraborg

Ulla-Britt Hagström, ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.