10 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Haganäset behöver byggas ut för bra demensvård

karlsborg:

Vi boende i Karlsborg är glada över den fina omsorg våra äldre kommuninvånare får uppleva från kommunen. Haganäset med äldre- och seniorboendet 29:an är också uppskattat!

Politikerna har under senare år diskuterat behovet att kunna möta både våra äldres omsorgsbehov samt det ökande behovet av demensvård. Antalet platser måste bli fler på Haganäset vilket ger möjlighet till bra demensvård med kompetent personal i anpassade lokaler.

Moderaterna pekar i sitt valmanifest på att en tillbyggnad av Haganäset måste påbörjas snarast och är prioriterad investering. Även personalrekrytering måste planeras och påbörjas för att möta ett ökande behov.

En skyndsam tillbyggnad av Haganäset skapar alla förutsättningar för god demensvård och goda arbetsvillkor!

Bo Waller (M)

kandidat till kommunfullmäktige

Vi boende i Karlsborg är glada över den fina omsorg våra äldre kommuninvånare får uppleva från kommunen. Haganäset med äldre- och seniorboendet 29:an är också uppskattat!

Politikerna har under senare år diskuterat behovet att kunna möta både våra äldres omsorgsbehov samt det ökande behovet av demensvård. Antalet platser måste bli fler på Haganäset vilket ger möjlighet till bra demensvård med kompetent personal i anpassade lokaler.

Moderaterna pekar i sitt valmanifest på att en tillbyggnad av Haganäset måste påbörjas snarast och är prioriterad investering. Även personalrekrytering måste planeras och påbörjas för att möta ett ökande behov.

En skyndsam tillbyggnad av Haganäset skapar alla förutsättningar för god demensvård och goda arbetsvillkor!

Bo Waller (M)

kandidat till kommunfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.