10 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Kommunaliseringen är en katastrof

:

Allt sedan 1989 har jag ständigt påpekat, att kommunaliseringen är den största katastrofen som drabbat den svenska skolan. Låt mig antyda kommunaliseringens negativa följder genom att redovisa några av de dystra erfarenheter jag gjorde som Folkpartiets representant i utbildningsnämnden i Skövde under mandatperioden 2002 -2006.

Jag irriterades över ledamöternas brist på kunskaper, erfarenhet, referensramar och perspektiv. Jag irriterades över vissa cheftjänstemäns bristande kompetens och över torftiga utredningar och flummiga konsulter. Jag irriterades över att nämnden vägrade att befatta sig med viktiga personfrågor. Sådana ärenden delegerades till cheftjänstemännen. Så skulle rektorerna anställa lärarna och bestämma deras löner, och utbildningschefen skulle anställa rektorerna.

Jag granskade alla gymnasielärarnas bakgrund och löner och kunde konstatera, att de stora meritskillnaderna mellan olika lärarkategorier inte återspeglades i lönerna. Vid den individuella lönesättningen föreföll det snarast vara graden av entusiasm inför makthavarnas mindre lyckade åtgärder som premierades. Jag granskade alla rektorstillsättningar och gjorde i samtliga fall en annan bedömning än utbildningschefen. En egendomlig rektorsrotation infördes enligt vilken rektorerna flyttades runt utan hänsyn till deras bakgrund och kvalifikationer. Så fick Västerhöjdsgymnasiet en skolledning som utgjordes av en lågstadielärare, en fritidsledare, en musiklärare, en vårdlärare och en SO-lärare. Man tar sig för pannan.

Politiker och byråkrater faller lätt offer för pedagogiska trender och hugskott. Därför satsade Skövde kommun liksom den ökända JB-koncernen på entreprenöriellt lärande och huvudlös datoranvändning. Därför tror en enhällig skolnämnd, att man lätt kan bestämma varje lärares skicklighet, och därför torgför samma nämnd ett oförskämt och enfaldigt förslag om ”lärarrotation” i grundskolan. Klåfingrigheten vet inga gränser.

Johan Järemo

Allt sedan 1989 har jag ständigt påpekat, att kommunaliseringen är den största katastrofen som drabbat den svenska skolan. Låt mig antyda kommunaliseringens negativa följder genom att redovisa några av de dystra erfarenheter jag gjorde som Folkpartiets representant i utbildningsnämnden i Skövde under mandatperioden 2002 -2006.

Jag irriterades över ledamöternas brist på kunskaper, erfarenhet, referensramar och perspektiv. Jag irriterades över vissa cheftjänstemäns bristande kompetens och över torftiga utredningar och flummiga konsulter. Jag irriterades över att nämnden vägrade att befatta sig med viktiga personfrågor. Sådana ärenden delegerades till cheftjänstemännen. Så skulle rektorerna anställa lärarna och bestämma deras löner, och utbildningschefen skulle anställa rektorerna.

Jag granskade alla gymnasielärarnas bakgrund och löner och kunde konstatera, att de stora meritskillnaderna mellan olika lärarkategorier inte återspeglades i lönerna. Vid den individuella lönesättningen föreföll det snarast vara graden av entusiasm inför makthavarnas mindre lyckade åtgärder som premierades. Jag granskade alla rektorstillsättningar och gjorde i samtliga fall en annan bedömning än utbildningschefen. En egendomlig rektorsrotation infördes enligt vilken rektorerna flyttades runt utan hänsyn till deras bakgrund och kvalifikationer. Så fick Västerhöjdsgymnasiet en skolledning som utgjordes av en lågstadielärare, en fritidsledare, en musiklärare, en vårdlärare och en SO-lärare. Man tar sig för pannan.

Politiker och byråkrater faller lätt offer för pedagogiska trender och hugskott. Därför satsade Skövde kommun liksom den ökända JB-koncernen på entreprenöriellt lärande och huvudlös datoranvändning. Därför tror en enhällig skolnämnd, att man lätt kan bestämma varje lärares skicklighet, och därför torgför samma nämnd ett oförskämt och enfaldigt förslag om ”lärarrotation” i grundskolan. Klåfingrigheten vet inga gränser.

Johan Järemo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.