10 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Kommunpolitiker i Tibro – vad vill ni med skolan?

Med tanke på det stundande valet undrar nog invånarna i Tibro kommun vilka föresatser ni har med skolan.

Vi står inför en nationell lärarkris. Om kommunen ska kunna rekrytera duktiga och behöriga lärare måste lärarlönerna upp och arbetsbelastningen minska. Vi har redan exempel på lärare som lämnat kommunen på grund av den dåliga löneutvecklingen. Lärarnas Riksförbund placerade Tibro näst sist på den lista som visar kommuner som har haft råd att satsa på lärarlönerna men valt att avstå (2013). Vad tänker Ni göra åt detta?

I ett gemensamt uttalande från Sveriges Kommuner och Landsting och Lärarnas samverkansråd meddelades följande:? Det är viktigt att SKL, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt står fast vid det vi enades om i avtalet. Alla parter är överens om att arbeta för att höja lärares löner och ser det som det avgörande sättet att värna avtalet.? Borde inte Tibro kommun också värna avtalet?

Vi tror att många i Tibro kommun, och även i angränsande kommuner, är oroliga för Fågelviksgymnasiets framtid. Vilken är Er vision för gymnasiet i Tibro?

I media får vi en bild av ett gymnasium som inte klarar av att hålla budget. Men många med insyn i verksamheten anser att skolan är underfinansierad. Vilken åsikt har Ni?

En stor minuspost för Fågelviksgymnasiet är den interkommunala ersättningen (IKE), dvs. den ersättning som lämnas från en hemkommun till en annan när en elev går i skolan i den andra kommunen. Tycker Ni att denna post bör belasta skolan?

Att elever väljer skolor i andra kommuner är ett återkommande problem ekonomiskt sett. Att inga pengar då satsas på marknadsföring av Fågelviksgymnasiet förbryllar naturligtvis om vi betänker det faktum att en enda elev genererar ganska mycket pengar. Ska vi fortsättningsvis i kommunen inte satsa några pengar på marknadsföring av gymnasiet. (?)

Vad är Era planer för utbyggnad/ renovering av Tibros skolor? Nyboskolan är ett exempel på skolbyggnad i behov av renovering.

Vad anser Ni om grupp- klasstorlekar? Hur stora får klasserna vara för att undervisningen skall fungera? Alltför stora klasser har naturligtvis en menlig inverkan på kvalitet och resultat.

Hur ser kommunens satsning på stödundervisning ut? Kommer det att satsas på specialpedagoger och stödundervisning? Finns det en vilja att tilldela utsatta elever de resurser som krävs.

Avslutningsvis undrar vi om satsningar kommer att göras på ny teknik. I ett högteknologiskt samhälle och en teknikkrävande värld är det viktigt att hänga med. Gör vi inte det kommer vi att förlora fler elever till andra kommuners skolor. Hur tänker Ni kring detta? De flesta röstberättigade invånare, och även andra, i Tibro kommun är säkert väldigt intresserade av de svar som Ni inom de olika partierna förhoppningsvis kommer att ge.

Lärarnas Riksförbund

Tibro kommunförening

Med tanke på det stundande valet undrar nog invånarna i Tibro kommun vilka föresatser ni har med skolan.

Vi står inför en nationell lärarkris. Om kommunen ska kunna rekrytera duktiga och behöriga lärare måste lärarlönerna upp och arbetsbelastningen minska. Vi har redan exempel på lärare som lämnat kommunen på grund av den dåliga löneutvecklingen. Lärarnas Riksförbund placerade Tibro näst sist på den lista som visar kommuner som har haft råd att satsa på lärarlönerna men valt att avstå (2013). Vad tänker Ni göra åt detta?

I ett gemensamt uttalande från Sveriges Kommuner och Landsting och Lärarnas samverkansråd meddelades följande:? Det är viktigt att SKL, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt står fast vid det vi enades om i avtalet. Alla parter är överens om att arbeta för att höja lärares löner och ser det som det avgörande sättet att värna avtalet.? Borde inte Tibro kommun också värna avtalet?

Vi tror att många i Tibro kommun, och även i angränsande kommuner, är oroliga för Fågelviksgymnasiets framtid. Vilken är Er vision för gymnasiet i Tibro?

I media får vi en bild av ett gymnasium som inte klarar av att hålla budget. Men många med insyn i verksamheten anser att skolan är underfinansierad. Vilken åsikt har Ni?

En stor minuspost för Fågelviksgymnasiet är den interkommunala ersättningen (IKE), dvs. den ersättning som lämnas från en hemkommun till en annan när en elev går i skolan i den andra kommunen. Tycker Ni att denna post bör belasta skolan?

Att elever väljer skolor i andra kommuner är ett återkommande problem ekonomiskt sett. Att inga pengar då satsas på marknadsföring av Fågelviksgymnasiet förbryllar naturligtvis om vi betänker det faktum att en enda elev genererar ganska mycket pengar. Ska vi fortsättningsvis i kommunen inte satsa några pengar på marknadsföring av gymnasiet. (?)

Vad är Era planer för utbyggnad/ renovering av Tibros skolor? Nyboskolan är ett exempel på skolbyggnad i behov av renovering.

Vad anser Ni om grupp- klasstorlekar? Hur stora får klasserna vara för att undervisningen skall fungera? Alltför stora klasser har naturligtvis en menlig inverkan på kvalitet och resultat.

Hur ser kommunens satsning på stödundervisning ut? Kommer det att satsas på specialpedagoger och stödundervisning? Finns det en vilja att tilldela utsatta elever de resurser som krävs.

Avslutningsvis undrar vi om satsningar kommer att göras på ny teknik. I ett högteknologiskt samhälle och en teknikkrävande värld är det viktigt att hänga med. Gör vi inte det kommer vi att förlora fler elever till andra kommuners skolor. Hur tänker Ni kring detta? De flesta röstberättigade invånare, och även andra, i Tibro kommun är säkert väldigt intresserade av de svar som Ni inom de olika partierna förhoppningsvis kommer att ge.

Lärarnas Riksförbund

Tibro kommunförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.