11 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Cementa tar sitt ansvar

cementa:

För att bedriva verksamhet av den omfattning som Cementa gör krävs två övergripande tillstånd. Dels ett tillstånd som berör själva tillverkningen – processen. Detta tillstånd är ett tillsvidaretillstånd. Nytt krävs endast då man förändrar förutsättningar för driften väsentligt, till exempel ett nytt bränsle eller ny teknik. Dels ett täkttillstånd. Ett sådant krävs för all verksamhet som utnyttjar mineraler och de är alltid tidsbegränsade och det vet Douglas Hjalmarsson, i cementindustrin 10–15 år. Syftet med tidsbegränsade tillstånd är att lagstiftning m.m förändras över tid, och i och med det måste tillstånden anpassas.

Skulle det vara så som Hjalmarsson framhåller att sista datumet för ett täkttillstånd är detsamma som nedläggningsdatum, skulle vi inte ha någon cementindustri, inga gruvor m.m i drift i Sverige. Så varför Hjalmarsson, igen fara fram med felaktigheter?

Cementa i Skövde tar sitt ansvar, gentemot samhället, sina ägare och anställda, genom att i god tid ansöka om nytt täkttillstånd. Vad gäller exporten så är cement efter olja, en av världens mest tradade produkter.

Sverige och Skövde behöver fler privata företag, inte färre.

Torbjörn Granqvist

näringslivs- och människovän

För att bedriva verksamhet av den omfattning som Cementa gör krävs två övergripande tillstånd. Dels ett tillstånd som berör själva tillverkningen – processen. Detta tillstånd är ett tillsvidaretillstånd. Nytt krävs endast då man förändrar förutsättningar för driften väsentligt, till exempel ett nytt bränsle eller ny teknik. Dels ett täkttillstånd. Ett sådant krävs för all verksamhet som utnyttjar mineraler och de är alltid tidsbegränsade och det vet Douglas Hjalmarsson, i cementindustrin 10–15 år. Syftet med tidsbegränsade tillstånd är att lagstiftning m.m förändras över tid, och i och med det måste tillstånden anpassas.

Skulle det vara så som Hjalmarsson framhåller att sista datumet för ett täkttillstånd är detsamma som nedläggningsdatum, skulle vi inte ha någon cementindustri, inga gruvor m.m i drift i Sverige. Så varför Hjalmarsson, igen fara fram med felaktigheter?

Cementa i Skövde tar sitt ansvar, gentemot samhället, sina ägare och anställda, genom att i god tid ansöka om nytt täkttillstånd. Vad gäller exporten så är cement efter olja, en av världens mest tradade produkter.

Sverige och Skövde behöver fler privata företag, inte färre.

Torbjörn Granqvist

näringslivs- och människovän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.