11 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Vallöften måste hållas!

politik:

Inför valet 2010 innehöll Folkpartiets valmanifest 5 stycken vallöften inom fritids- och kulturområdet. Under fyra år har vi arbetat intensivt för att infria dessa löften – och lyckats riktigt bra.

1. Ungdomens hus ska starta 2011, vara centralt placerad och ha en fullt fungerande verksamhet inom två år.

Vi invigde Nyeport, möjligheternas hus, 2013 och har redan idag en fullt fungerande enhet tillsammans med de nio fritidsgårdarna. Att fritidsgårdarna skulle flyttas till fritidsnämnden var ett förslag och en motion vi hade redan i mitten på 90-talet. Nu har fritidsnämnden huvudansvaret för ungdomars fritid.

2. Föreningsbidrag och villkor ska vara likvärdiga och jämställda för samtliga kultur-, fritids- och handikappföreningar i Skövde kommun.

Föreningsbidragsutredningen har dragit ut på tiden. Nu till hösten kommer dock några delbeslut att tas. Vi kommer att fortsätta att arbeta för mer rättvisa vad gäller bidragsreglerna

3. Kulturhuset i Skövde ska även i framtiden spela en viktig roll. För det krävs både om- och tillbyggnad av lokalerna samt en långsiktig plan för hur verksamheten ska utvecklas.

Om och tillbyggnad har skett. En långsiktig plan för verksamheten kommer att utvecklas.

4. Skövde behöver en friidrottshall. Var den skall ligga bör undersökas, men helt klart är att det finns ett stort behov och folkpartiet kommer att agera för att vi får en fullgod inomhusanläggning för friidrott - gärna i kombination med möjlighet till andra aktiviteter.

Tyvärr lyckades vi inte skapa en ny friidrottshall/multiarena mm. I stället har vi skapat en fullgod träningshall för friidrott och samtidigt gett bordtennis och klättringen fina möjligheter för träningsmöjligheter. Denna hall hyr vi under 6-8 år. Under den tiden skall planerna på en multiarena utvecklas.

5. Lagidrott, vintersport och Kultomtens ridanläggning ska ha fortsatt goda möjligheter att utveckla sina verksamheter – särskilt med fokus på barn och ungdomar.

Kultomtens ridanläggning har renoverats för 6-7 miljoner. Föreningen är nöjd med insatserna.

Planeringen att anlägga två konstgräsplaner, för framför allt ungdomsfotbollen, på Lillegården nu under 2014 har fördröjts på grund av miljöfrågor och vattentäkt. Vi hoppas fortfarande på ett positivt beslut och i så fall blir det ett års fördröjning. Pengarna finns anslagna.

Clasborg anläggning håller på att byggas till med bl a omklädningsrum. Idrottsklubben där har flera hundra ungdomar i träning.

Billingens fritidsområde är viktigt för vår framtid. Den ekonomiska föreningen som bildats, arbetar nu gemensamt med föreningarna och entreprenörerna där uppe för att utveckla Billingens fritidsområde.

Vi har byggt ut styrketräningsanläggningen och cross-training längs 2,5 km spåret. Vi har skapat en allaktivitetsplats för barn och unga. Tränings- och skidspår håller en väldigt hög nationell klass. Konstskidspåret har byggts ut till 1600 meter och trots den dåliga vintern hade vi konstsnö hela säsongen.

Nu siktar vi på breddning och förlängning av skidbacken och utbyggnad av ny liftanläggning. Efter dessa åtgärder blir vi den bästa och längsta backen söder om Dalälven. En ny isyta på Billingehov finns också med i planerna.

Röstar man på Folkpartiet, får man vad vi lovar. Jag hoppas på fyra nya lika framgångsrika år.

Kaj-Eve Enroth (FP)

ordförande i fritidsnämnden

Inför valet 2010 innehöll Folkpartiets valmanifest 5 stycken vallöften inom fritids- och kulturområdet. Under fyra år har vi arbetat intensivt för att infria dessa löften – och lyckats riktigt bra.

1. Ungdomens hus ska starta 2011, vara centralt placerad och ha en fullt fungerande verksamhet inom två år.

Vi invigde Nyeport, möjligheternas hus, 2013 och har redan idag en fullt fungerande enhet tillsammans med de nio fritidsgårdarna. Att fritidsgårdarna skulle flyttas till fritidsnämnden var ett förslag och en motion vi hade redan i mitten på 90-talet. Nu har fritidsnämnden huvudansvaret för ungdomars fritid.

2. Föreningsbidrag och villkor ska vara likvärdiga och jämställda för samtliga kultur-, fritids- och handikappföreningar i Skövde kommun.

Föreningsbidragsutredningen har dragit ut på tiden. Nu till hösten kommer dock några delbeslut att tas. Vi kommer att fortsätta att arbeta för mer rättvisa vad gäller bidragsreglerna

3. Kulturhuset i Skövde ska även i framtiden spela en viktig roll. För det krävs både om- och tillbyggnad av lokalerna samt en långsiktig plan för hur verksamheten ska utvecklas.

Om och tillbyggnad har skett. En långsiktig plan för verksamheten kommer att utvecklas.

4. Skövde behöver en friidrottshall. Var den skall ligga bör undersökas, men helt klart är att det finns ett stort behov och folkpartiet kommer att agera för att vi får en fullgod inomhusanläggning för friidrott - gärna i kombination med möjlighet till andra aktiviteter.

Tyvärr lyckades vi inte skapa en ny friidrottshall/multiarena mm. I stället har vi skapat en fullgod träningshall för friidrott och samtidigt gett bordtennis och klättringen fina möjligheter för träningsmöjligheter. Denna hall hyr vi under 6-8 år. Under den tiden skall planerna på en multiarena utvecklas.

5. Lagidrott, vintersport och Kultomtens ridanläggning ska ha fortsatt goda möjligheter att utveckla sina verksamheter – särskilt med fokus på barn och ungdomar.

Kultomtens ridanläggning har renoverats för 6-7 miljoner. Föreningen är nöjd med insatserna.

Planeringen att anlägga två konstgräsplaner, för framför allt ungdomsfotbollen, på Lillegården nu under 2014 har fördröjts på grund av miljöfrågor och vattentäkt. Vi hoppas fortfarande på ett positivt beslut och i så fall blir det ett års fördröjning. Pengarna finns anslagna.

Clasborg anläggning håller på att byggas till med bl a omklädningsrum. Idrottsklubben där har flera hundra ungdomar i träning.

Billingens fritidsområde är viktigt för vår framtid. Den ekonomiska föreningen som bildats, arbetar nu gemensamt med föreningarna och entreprenörerna där uppe för att utveckla Billingens fritidsområde.

Vi har byggt ut styrketräningsanläggningen och cross-training längs 2,5 km spåret. Vi har skapat en allaktivitetsplats för barn och unga. Tränings- och skidspår håller en väldigt hög nationell klass. Konstskidspåret har byggts ut till 1600 meter och trots den dåliga vintern hade vi konstsnö hela säsongen.

Nu siktar vi på breddning och förlängning av skidbacken och utbyggnad av ny liftanläggning. Efter dessa åtgärder blir vi den bästa och längsta backen söder om Dalälven. En ny isyta på Billingehov finns också med i planerna.

Röstar man på Folkpartiet, får man vad vi lovar. Jag hoppas på fyra nya lika framgångsrika år.

Kaj-Eve Enroth (FP)

ordförande i fritidsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.