11 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Vill verkligen regeringen göra något åt dagens bostadsbrist?

debatt:

Alliansens åtta år vid makten har visat vad jag hela tiden befarat. De är inte intresserade av att bygga bort bostadsbristen. Det ser speciellt dåligt ut gällande hyresrätter. Av Sveriges 290 kommuner har 242 brist på hyresrätter.

Vad vill då Moderaterna och dess stödtrupper med bostadspolitiken och vad har man under dessa år gjort?

Då regeringen tillträdde tog man bort investeringsstödet till hyreshusbyggande. Detta skulle marknaden sköta. Fastighetsskatten har tagits bort och ersatts av lägre fastighetsavgifter. Samtidigt har man sett till att gynna de som äger sina bostäder. Stopplagen som hindrade ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har tagits bort.

Den stora ideologiska skillnaden mellan moderaterna och dess stödtrupper och oss socialdemokrater gällande bostadspolitiken är att: Vi vill använda våra gemensamma medel för att tillgodose även de med låga eller små inkomster bostäder som är överkomliga även för dem. Då vi tagit makten ska vi avsätta en miljard i ett riktat investeringsstöd till mindre hyresrätter. Nu kommer borgarna att skrika högt om att nu kommer vi sossar dragande med bostadssubventioner igen. Jag kan bara konstatera att idag går subventionerna till de som redan har en bostad. Svenskarnas ränte- och rot-avdrag uppgår till över 40 miljarder!

Bostadspolitiken är för oss socialdemokrater en grundläggande del i den generella välfärdspolitik som moderaterna och dess stödtrupper med sina skattesänkningar håller på att montera ner.

Vi socialdemokrater vill:

• Forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet. I byggpakten ska bland annat företrädare för byggbranschen och kommunerna ingå och arbetet ska ledas av regeringen.

• Att en tillväxtmiljard ska fördelas till kommuner med hög byggtakt utifrån sin befolkningsmängd

• Att staten genom SBAB tillhandahåller kapital för nybyggnation.

• Införa byggbonus för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

• Förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen.

I Skövde vill vi socialdemokrater:

• Bygga klimatsmart för att möta framtidens miljökrav.

• Förbättra tillgången på byggklara tomter och ha bättre framförhållning gällande detaljplaner.

• Skövdebostäder ska i egenskap av Skövdes allmännyttiga bostadsbolag ha en aktivare roll i att bygga bostäder i alla delar av kommunen.

• Skövdebostäder ska äga och förvalta väsentliga delar av Skövdes hyreslägenheter. Ägardirektivet att Skövdebostäder får äga högst 17 % av bostadsbeståndet i Skövde slopas.

Robert Ciabatti (S)

Alliansens åtta år vid makten har visat vad jag hela tiden befarat. De är inte intresserade av att bygga bort bostadsbristen. Det ser speciellt dåligt ut gällande hyresrätter. Av Sveriges 290 kommuner har 242 brist på hyresrätter.

Vad vill då Moderaterna och dess stödtrupper med bostadspolitiken och vad har man under dessa år gjort?

Då regeringen tillträdde tog man bort investeringsstödet till hyreshusbyggande. Detta skulle marknaden sköta. Fastighetsskatten har tagits bort och ersatts av lägre fastighetsavgifter. Samtidigt har man sett till att gynna de som äger sina bostäder. Stopplagen som hindrade ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har tagits bort.

Den stora ideologiska skillnaden mellan moderaterna och dess stödtrupper och oss socialdemokrater gällande bostadspolitiken är att: Vi vill använda våra gemensamma medel för att tillgodose även de med låga eller små inkomster bostäder som är överkomliga även för dem. Då vi tagit makten ska vi avsätta en miljard i ett riktat investeringsstöd till mindre hyresrätter. Nu kommer borgarna att skrika högt om att nu kommer vi sossar dragande med bostadssubventioner igen. Jag kan bara konstatera att idag går subventionerna till de som redan har en bostad. Svenskarnas ränte- och rot-avdrag uppgår till över 40 miljarder!

Bostadspolitiken är för oss socialdemokrater en grundläggande del i den generella välfärdspolitik som moderaterna och dess stödtrupper med sina skattesänkningar håller på att montera ner.

Vi socialdemokrater vill:

• Forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet. I byggpakten ska bland annat företrädare för byggbranschen och kommunerna ingå och arbetet ska ledas av regeringen.

• Att en tillväxtmiljard ska fördelas till kommuner med hög byggtakt utifrån sin befolkningsmängd

• Att staten genom SBAB tillhandahåller kapital för nybyggnation.

• Införa byggbonus för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

• Förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen.

I Skövde vill vi socialdemokrater:

• Bygga klimatsmart för att möta framtidens miljökrav.

• Förbättra tillgången på byggklara tomter och ha bättre framförhållning gällande detaljplaner.

• Skövdebostäder ska i egenskap av Skövdes allmännyttiga bostadsbolag ha en aktivare roll i att bygga bostäder i alla delar av kommunen.

• Skövdebostäder ska äga och förvalta väsentliga delar av Skövdes hyreslägenheter. Ägardirektivet att Skövdebostäder får äga högst 17 % av bostadsbeståndet i Skövde slopas.

Robert Ciabatti (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.