11 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Du är politiker, Douglas – inte logistiker

Cementa:

Svar till Douglas Hjalmarsson. Cementa behöver inga politiker som talar om för dem vilka båtar och depåer de ska använda för att skeppa cement till Skövde. Sådant har de eget folk till. Cementa lär vilja behålla Västsverige som marknad även i framtiden, men krasst sett bör man inte ens utgå ifrån att de ska skeppa cement hit. Detta gäller inte minst efter Mark- och miljödomstolens resonemang kring riksintressen, att Sverige numer ingår i en halvfederation (EU) och att cement lika gärna kan komma därifrån. (Intressant är att resonemanget går att vända på. Då kan man i lägen av råvarubrist hamna i slutsatsen att svensk råvaruexport bör öka för att stötta federationen. ”Riksintressen” övergår med andra ord till ”EU-intressen”, åtminstone vad det gäller råvaror.)

Politiker ska inte sitta och tala om för privata bolag hur och vart de ska sälja sina produkter. De ska istället tala om vilka regelverk det är som gäller. Utifrån dessa regelverk fattar bolagen sedan sina affärsmässiga beslut. Jag har redan tidigare bett dig, Douglas, om att redogöra för vilka särskilda regler och restriktioner du anser bör gälla vid utländskt ägande av svenska bolag. Det är hög tid att du gör det nu. Valet är på söndag.

Jag skriver i egenskap av privatperson.

Frank Halvarsson

Cementaanställd

Svar till Douglas Hjalmarsson. Cementa behöver inga politiker som talar om för dem vilka båtar och depåer de ska använda för att skeppa cement till Skövde. Sådant har de eget folk till. Cementa lär vilja behålla Västsverige som marknad även i framtiden, men krasst sett bör man inte ens utgå ifrån att de ska skeppa cement hit. Detta gäller inte minst efter Mark- och miljödomstolens resonemang kring riksintressen, att Sverige numer ingår i en halvfederation (EU) och att cement lika gärna kan komma därifrån. (Intressant är att resonemanget går att vända på. Då kan man i lägen av råvarubrist hamna i slutsatsen att svensk råvaruexport bör öka för att stötta federationen. ”Riksintressen” övergår med andra ord till ”EU-intressen”, åtminstone vad det gäller råvaror.)

Politiker ska inte sitta och tala om för privata bolag hur och vart de ska sälja sina produkter. De ska istället tala om vilka regelverk det är som gäller. Utifrån dessa regelverk fattar bolagen sedan sina affärsmässiga beslut. Jag har redan tidigare bett dig, Douglas, om att redogöra för vilka särskilda regler och restriktioner du anser bör gälla vid utländskt ägande av svenska bolag. Det är hög tid att du gör det nu. Valet är på söndag.

Jag skriver i egenskap av privatperson.

Frank Halvarsson

Cementaanställd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.