11 sep 2014 06:01

07 jan 2015 09:59

Sverigedemokraternas politik i Karlsborg förblir en gåta

Politik:

Inför årets val har Sverigedemokraterna lanserat en fullmäktigelista i Karlsborgs kommun med endast ett namn. Ur min synvinkel är det positivt att det nu finns en person som är villig att föra partiets talan och ta debatter. Men vi väntar fortfarande på besked – vad står Sverigedemokraterna egentligen för i kommunpolitiken? Vilka frågor går man till val på? Vad vill man utveckla eller avveckla?

Efter att ha varit inne på partiets hemsidor i Karlsborg, Hjo och Tibro kan jag konstatera att det är blankt. Det finns ingenting där som upplyser väljarna om vad man vill lokalt.

Vad Sverigedemokraterna står för i rikspolitiken trummar Jimmie Åkesson in med tydlighet, men vad står ni för i kommunpolitiken?

Sverigedemokraternas företrädare i Karlsborg, Bengt Berger, intervjuades för en tid sedan i radion där han deklarerade sin målsättning att nå 20–25 procent av rösterna i Karlsborgs kommun. Rimligtvis kan vi då förmoda att partiet har ett lokalt politiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Men vad innehåller det?

Det skulle vara klädsamt om Sverigedemokraterna redovisar vad man vill i kommunen så att kommuninvånarna vet vad man har att ta ställning till i valet.

Bengt Berger, du är välkommen in på den lokalpolitiska arenan och jag tar gärna debatten med dig. Det är jag övertygad om att företrädarna för de övriga politiska partierna också gör – men deklarera först vad ni står för lokalt så kan vi ta debatten.

Kjell Sjölund

ordförande Centerpartiet I Karlsborg

Inför årets val har Sverigedemokraterna lanserat en fullmäktigelista i Karlsborgs kommun med endast ett namn. Ur min synvinkel är det positivt att det nu finns en person som är villig att föra partiets talan och ta debatter. Men vi väntar fortfarande på besked – vad står Sverigedemokraterna egentligen för i kommunpolitiken? Vilka frågor går man till val på? Vad vill man utveckla eller avveckla?

Efter att ha varit inne på partiets hemsidor i Karlsborg, Hjo och Tibro kan jag konstatera att det är blankt. Det finns ingenting där som upplyser väljarna om vad man vill lokalt.

Vad Sverigedemokraterna står för i rikspolitiken trummar Jimmie Åkesson in med tydlighet, men vad står ni för i kommunpolitiken?

Sverigedemokraternas företrädare i Karlsborg, Bengt Berger, intervjuades för en tid sedan i radion där han deklarerade sin målsättning att nå 20–25 procent av rösterna i Karlsborgs kommun. Rimligtvis kan vi då förmoda att partiet har ett lokalt politiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Men vad innehåller det?

Det skulle vara klädsamt om Sverigedemokraterna redovisar vad man vill i kommunen så att kommuninvånarna vet vad man har att ta ställning till i valet.

Bengt Berger, du är välkommen in på den lokalpolitiska arenan och jag tar gärna debatten med dig. Det är jag övertygad om att företrädarna för de övriga politiska partierna också gör – men deklarera först vad ni står för lokalt så kan vi ta debatten.

Kjell Sjölund

ordförande Centerpartiet I Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.