11 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Anhörigvårdare är värda ersättning

Anhörigvård:

Att vara anhörig till en person med någon form av funktionshinder, är i de flesta fall ett tungt arbete. Det är inte bara det fysiska arbetet som frestar på utan även den psykiska delen. För att samhället skall klara vården av hjälpbehövande människor, antingen av ålderdom eller av någon form av sjukdom, behövs anhörigvårdare. Det är därför angeläget att samhället stimulerar och hjälper till att anhöriga även i fortsättningen kan vara en stödjande resurs.

Det finns givetvis olika grader av vad en anhörigvårdare kan klara av, ur antingen medicinsk, fysisk (framförallt tunga lyft) och psykisk synpunkt.

Jag föreslår därför följande:

En utredning tillsätts som tar fram underlag för beslut hur ett framtida stöd skall utformas.

I utredningen belyses följande:

• Hur ser behovet ut idag, kontra hur det troligen kommer att bli i framtiden?

• Vad anser patientorganisationerna - anhöriga?

• Hur kan ett ekonomiskt stöd utformas, som förutom är ”rättvist” och samtidigt stimulerande (=samhället visar uppskattning) för de anhöriga?

• Hur kan stöd utformas i fråga om information och utbildning av de anhöriga?

Lars Elfverson FP

Att vara anhörig till en person med någon form av funktionshinder, är i de flesta fall ett tungt arbete. Det är inte bara det fysiska arbetet som frestar på utan även den psykiska delen. För att samhället skall klara vården av hjälpbehövande människor, antingen av ålderdom eller av någon form av sjukdom, behövs anhörigvårdare. Det är därför angeläget att samhället stimulerar och hjälper till att anhöriga även i fortsättningen kan vara en stödjande resurs.

Det finns givetvis olika grader av vad en anhörigvårdare kan klara av, ur antingen medicinsk, fysisk (framförallt tunga lyft) och psykisk synpunkt.

Jag föreslår därför följande:

En utredning tillsätts som tar fram underlag för beslut hur ett framtida stöd skall utformas.

I utredningen belyses följande:

• Hur ser behovet ut idag, kontra hur det troligen kommer att bli i framtiden?

• Vad anser patientorganisationerna - anhöriga?

• Hur kan ett ekonomiskt stöd utformas, som förutom är ”rättvist” och samtidigt stimulerande (=samhället visar uppskattning) för de anhöriga?

• Hur kan stöd utformas i fråga om information och utbildning av de anhöriga?

Lars Elfverson FP

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.