12 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Bästa skolkommun 2014

skolan i Tibro:

Svar till insändare i SLA 10 september Tibropolitiker – vad vill ni med skolan?

Tibro befinner sig på 13:e plats i landet vad gäller utbildade lärare, det är ett faktum och tyder på att rekryteringen har fungerat. Det gäller att skilja på löneläge och löneutveckling. Tibro har ett högt löneläge därför ger även en lägre procentsats i kronor räknat bra utdelning. Tibro kommun står fast vid avtalet och arbetar långsiktigt för en god löneutveckling för sina lärare.

Fågelvik är en bra gymnasieskola, andelen elever som uppnår godkänt inom 4 år placerar oss på plats 2 i Sverige. Det pågår en översyn av Gymnasieskolans kostnader för Tibro kommun både vad gäller elever som går på Fågelvik och de som väljer utbildning på annan ort, som exempel omvårdnadsprogrammet som inte finns i Tibro. Den bästa marknadsföringen för en skola är nöjda elever, det vill vi fortsätta att ha på Fågelvik men givetvis kommer detta att kompletteras med marknadsföring i lämplig form.

Vad gäller renoveringen av skollokaler så har arbetet inletts, förstudie är gjord, en projektledare ska utses, tidsramen får sättas utifrån den budget som kan avsättas.

Grupp och klasstorlekar samt hur stödundervisning organiseras är en fråga för verksamheten, politiker ska inte sitta och bestämma antalet barn i grupper utan det är upp till våra duktiga pedagoger och skolledare att hantera. Politiken kan bidra med att sätta de yttre ramarna genom att anslå resurser.

Bun har antagit en ITK-strategi, informations- och kommunikationsteknik, just för att arbeta med dessa frågor. Det räcker inte med att bara skaffa datorer, Ipads osv utan det måste även finnas en pedagogisk idé, för att uppnå framgång.

Ann Ohlsson

Claes Jägevall

Folkpartiet i Tibro

Svar till insändare i SLA 10 september Tibropolitiker – vad vill ni med skolan?

Tibro befinner sig på 13:e plats i landet vad gäller utbildade lärare, det är ett faktum och tyder på att rekryteringen har fungerat. Det gäller att skilja på löneläge och löneutveckling. Tibro har ett högt löneläge därför ger även en lägre procentsats i kronor räknat bra utdelning. Tibro kommun står fast vid avtalet och arbetar långsiktigt för en god löneutveckling för sina lärare.

Fågelvik är en bra gymnasieskola, andelen elever som uppnår godkänt inom 4 år placerar oss på plats 2 i Sverige. Det pågår en översyn av Gymnasieskolans kostnader för Tibro kommun både vad gäller elever som går på Fågelvik och de som väljer utbildning på annan ort, som exempel omvårdnadsprogrammet som inte finns i Tibro. Den bästa marknadsföringen för en skola är nöjda elever, det vill vi fortsätta att ha på Fågelvik men givetvis kommer detta att kompletteras med marknadsföring i lämplig form.

Vad gäller renoveringen av skollokaler så har arbetet inletts, förstudie är gjord, en projektledare ska utses, tidsramen får sättas utifrån den budget som kan avsättas.

Grupp och klasstorlekar samt hur stödundervisning organiseras är en fråga för verksamheten, politiker ska inte sitta och bestämma antalet barn i grupper utan det är upp till våra duktiga pedagoger och skolledare att hantera. Politiken kan bidra med att sätta de yttre ramarna genom att anslå resurser.

Bun har antagit en ITK-strategi, informations- och kommunikationsteknik, just för att arbeta med dessa frågor. Det räcker inte med att bara skaffa datorer, Ipads osv utan det måste även finnas en pedagogisk idé, för att uppnå framgång.

Ann Ohlsson

Claes Jägevall

Folkpartiet i Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.