12 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Alla kommuner behöver ett bra företagsklimat

debatt:

Skaraborg behöver enas när det kommer till företagsklimatet för att kunna stärka regionens konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Svenskt Näringslivs årliga undersökning, där företagare ger sin bild företagsklimatet i sin kommun, visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna i Skaraborg. Vara rankas som nummer 33, medan Mariestad ligger på plats 226 – av totalt 290 kommuner i Sverige. Varför ser vi sådana stora skillnader mellan kommuner i samma region och som geografiskt sett ligger så nära varandra? Varför spelar kommungränser så stor roll?

Visst är det så att alla kommuner har olika förutsättningar. Glesbygdskommuner skiljer sig från kommuner nära storstäder, vissa kommuner har universitet, andra ett fåtal större arbetsgivare, och så vidare. Alla tampas med olika utmaningar och möjligheter.

Trots detta är det så att en stor del av ett bra företagsklimat egentligen inte är direkt beroende av sådana strukturella förutsättningar. En av grundförutsättningarna för ett bra företagsklimat är en god attityd till företagande bland politiker och tjänstemän och att den kommunala organisationen fungerar väl. Kort och gott handlar det om att kommunen är en medspelare snarare än en motspelare. Många företag agerar på en snabbt föränderlig global marknad vilket gör att företagen måste vara flexibla för att inte konkurreras ut. Det ställer samma krav på kommunerna. Rättvisa upphandlingar, företagsvänlig attityd från politiker och tjänstemän, transparenta processer, snabb återkoppling och en god dialog är några punkter som behövs för ett gott företagsklimat. De kommuner som lyckas med detta har kommit en bra bit på väg, utan att det tar några nämnvärda resurser i anspråk. Det handlar i detta fall om inställning och arbetssätt, snarare än omfattande och resurskrävande reformer eller satsningar.

Snart är det dags för val och oavsett valutgång i respektive kommun är det ett ypperligt tillfälle att öka samarbetet och lära mer av varandra. Det tas många goda initiativ i kommunerna redan i dag och vi är på rätt väg att i alla fall till viss del sudda ut kommungränserna. Att våga erkänna att man kan bli bättre inom vissa områden, att dela kompetens, prova nya metoder och ha modet att förverkliga dem är det som driver utvecklingen av kommunen och företagsklimatet framåt. Politiker, oavsett partifärg, måste arbeta för att ge jobbskaparna – företagen i vår region – rätt förutsättningar. Alla kommuner är unika – men låt oss arbeta för ett Skaraborg där kommungränserna spelar en betydligt mindre roll för företagsklimatet. Det tjänar alla på.

Kristian Johansson

biträdande regionchef Svenskt Näringsliv

Skaraborg behöver enas när det kommer till företagsklimatet för att kunna stärka regionens konkurrenskraft och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Svenskt Näringslivs årliga undersökning, där företagare ger sin bild företagsklimatet i sin kommun, visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna i Skaraborg. Vara rankas som nummer 33, medan Mariestad ligger på plats 226 – av totalt 290 kommuner i Sverige. Varför ser vi sådana stora skillnader mellan kommuner i samma region och som geografiskt sett ligger så nära varandra? Varför spelar kommungränser så stor roll?

Visst är det så att alla kommuner har olika förutsättningar. Glesbygdskommuner skiljer sig från kommuner nära storstäder, vissa kommuner har universitet, andra ett fåtal större arbetsgivare, och så vidare. Alla tampas med olika utmaningar och möjligheter.

Trots detta är det så att en stor del av ett bra företagsklimat egentligen inte är direkt beroende av sådana strukturella förutsättningar. En av grundförutsättningarna för ett bra företagsklimat är en god attityd till företagande bland politiker och tjänstemän och att den kommunala organisationen fungerar väl. Kort och gott handlar det om att kommunen är en medspelare snarare än en motspelare. Många företag agerar på en snabbt föränderlig global marknad vilket gör att företagen måste vara flexibla för att inte konkurreras ut. Det ställer samma krav på kommunerna. Rättvisa upphandlingar, företagsvänlig attityd från politiker och tjänstemän, transparenta processer, snabb återkoppling och en god dialog är några punkter som behövs för ett gott företagsklimat. De kommuner som lyckas med detta har kommit en bra bit på väg, utan att det tar några nämnvärda resurser i anspråk. Det handlar i detta fall om inställning och arbetssätt, snarare än omfattande och resurskrävande reformer eller satsningar.

Snart är det dags för val och oavsett valutgång i respektive kommun är det ett ypperligt tillfälle att öka samarbetet och lära mer av varandra. Det tas många goda initiativ i kommunerna redan i dag och vi är på rätt väg att i alla fall till viss del sudda ut kommungränserna. Att våga erkänna att man kan bli bättre inom vissa områden, att dela kompetens, prova nya metoder och ha modet att förverkliga dem är det som driver utvecklingen av kommunen och företagsklimatet framåt. Politiker, oavsett partifärg, måste arbeta för att ge jobbskaparna – företagen i vår region – rätt förutsättningar. Alla kommuner är unika – men låt oss arbeta för ett Skaraborg där kommungränserna spelar en betydligt mindre roll för företagsklimatet. Det tjänar alla på.

Kristian Johansson

biträdande regionchef Svenskt Näringsliv

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.