12 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Vårt mål är hundra procent ekologiskt producerat kött

maten:

Svar till ”Lotta, mer svenskt kött”

Sverige håller på att växa igen. 1999 bestämdes det att Sverige skulle arbeta mot 16 olika väldefinierade miljömål. De är alla hoplänkade med varandra, men två kan sägas beröra det svenska öppna landskapet mer än andra, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt och djurliv.

Idag försvinner landskapsvårdarna – våra lantbrukare från landsbygden. Djuren som de ägde och vårdade saknas i hagarna och igenväxningen tar vid. Vad skall vi göra för att stärka denna yrkesgrupp och samtidigt göra det möjligt att nå fram till miljömålen?

Svaret är starkt knutet till den politik som förs, utarmningen av landsbygden förstärks genom att den offentliga upphandlingen inte pressas att ta tillvara miljöskäl som ett argument för att handla svenskt kött. Vi behöver äta mer svenskt naturbeteskött för att bevara ängarnas flora och fauna.

Miljöpartiet vill stärka småföretagen i Sverige genom att minska arbetsgivaravgiften med 10 procent. En reform som gynnar företagare med mindre än 49 anställda. En inte ovanlig situation inom jordbruket. Miljöpartiet vill ha en levande landsbygd med företag som fungerar, transporter som är hållbara, inte bara en park för stadsbor att komma ut i.

Valet av vilket kött vi serverar i skolan och inom äldrevården har betydelse inte bara för den som skall njuta av maten utan också för den svenska naturen och för de uppsatta miljömålen. Miljöpartiet har arbetat idogt med frågan att det skall vara mer svenskt kött på bordet i många år. Vårt mål är hundra procent ekologiskt producerat kött, vilket är samma sak som naturbeteskött i princip.

I Skövde kommun har majoritetens budgetförslag anslagit endast 500 000 kronor mer i nästa mandatperiod för inköp av svenskt kött, inte ekologiskt eller naturbeteskött, utan endast kravet ”svenskt kött”. Vi vill öka takten mycket mer och prioritera svenskt naturbeteskött och ekologiskt när sådant finns tillgängligt; målet är 100 procent. Se helheten i besluten, frågan om svenskt kött eller inte är mycket större än att bara gynna den svenska lantbrukaren. En ökad konsumtion av svenskt naturbeteskött ger ringar på vattnet och en positiv spiral skapas mot en levande landsbygd, sen är stadsbon välkommen att besöka oss.

Peter Sögaard (MP)

riksdags- och kommunfullmäktigekandidat

Svar till ”Lotta, mer svenskt kött”

Sverige håller på att växa igen. 1999 bestämdes det att Sverige skulle arbeta mot 16 olika väldefinierade miljömål. De är alla hoplänkade med varandra, men två kan sägas beröra det svenska öppna landskapet mer än andra, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt och djurliv.

Idag försvinner landskapsvårdarna – våra lantbrukare från landsbygden. Djuren som de ägde och vårdade saknas i hagarna och igenväxningen tar vid. Vad skall vi göra för att stärka denna yrkesgrupp och samtidigt göra det möjligt att nå fram till miljömålen?

Svaret är starkt knutet till den politik som förs, utarmningen av landsbygden förstärks genom att den offentliga upphandlingen inte pressas att ta tillvara miljöskäl som ett argument för att handla svenskt kött. Vi behöver äta mer svenskt naturbeteskött för att bevara ängarnas flora och fauna.

Miljöpartiet vill stärka småföretagen i Sverige genom att minska arbetsgivaravgiften med 10 procent. En reform som gynnar företagare med mindre än 49 anställda. En inte ovanlig situation inom jordbruket. Miljöpartiet vill ha en levande landsbygd med företag som fungerar, transporter som är hållbara, inte bara en park för stadsbor att komma ut i.

Valet av vilket kött vi serverar i skolan och inom äldrevården har betydelse inte bara för den som skall njuta av maten utan också för den svenska naturen och för de uppsatta miljömålen. Miljöpartiet har arbetat idogt med frågan att det skall vara mer svenskt kött på bordet i många år. Vårt mål är hundra procent ekologiskt producerat kött, vilket är samma sak som naturbeteskött i princip.

I Skövde kommun har majoritetens budgetförslag anslagit endast 500 000 kronor mer i nästa mandatperiod för inköp av svenskt kött, inte ekologiskt eller naturbeteskött, utan endast kravet ”svenskt kött”. Vi vill öka takten mycket mer och prioritera svenskt naturbeteskött och ekologiskt när sådant finns tillgängligt; målet är 100 procent. Se helheten i besluten, frågan om svenskt kött eller inte är mycket större än att bara gynna den svenska lantbrukaren. En ökad konsumtion av svenskt naturbeteskött ger ringar på vattnet och en positiv spiral skapas mot en levande landsbygd, sen är stadsbon välkommen att besöka oss.

Peter Sögaard (MP)

riksdags- och kommunfullmäktigekandidat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.