12 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Var finns EU-politiken i valrörelsen?

:

Partierna ägnar sig nu åt en frenetisk slutspurt i valrörelsen. Frågor av betydande intresse för medborgarna är föremål för en intensiv debatt. Det är bra och välgörande att den rådande klena arbetsmarknadspolitiken, den uppenbart eftersatta utbildningen för barn, unga och vuxna och profitörerna i välfärdssektorn nagelfars och kritiseras.

Ett område som dock lyser med sin frånvaro är partiernas idéer om den framtida EU-politiken. Väljarna får inte veta något om hur partierna ställer sig till EU:s framtid. Var finns de praktiska idéerna om unionens insatser för att minska ungdomsarbetslösheten och fattigdomen, hur man ska hantera de ökande skillnaderna mellan de som har mycket och de som har mindre, vilka infrastruktursatsningar som är nödvändiga för att säkerställa goda kommunikationer som underlättar för olika näringsgrenar att utvecklas, med mera. Frågelistan om EU-politiken kan göras lång. Få eller inga svar ges. Det är tråkigt att konstatera.

Ett område som definitivt har lokalt intresse är effekterna av den märkliga jordbrukspolitiken inom EU med nästan oändliga subventioner till jordbrukssektorn och näraliggande område. Låt mig ge ett exempel; under föregående räkenskapsperiod (2012-2013) mottog jordbruksföretag och enskilda personer i Skövde kommun cirka 60 miljoner kronor i direkta bidrag (källa:–Jordbruksverket) från EU. Merparten till enskilda personer.

Kuriöst nog tar Skövde kommun själva emot drygt 700 000 kronor från EU:s jordbruksstöd.

Vad tycker partierna om att 60 miljoner kronor av EU:s gemensamma budget betalas ut som direkta bidrag till företag och enskilda personer i Skövde kommun? Pengar som istället kunde användas för att minska arbetslösheten bland unga i Europa. Det är särskilt angeläget att ställa den frågan till de partier som genomfört och driver frågan om en mindre ”generös bidragspolitik” för sjuka och arbetslösa.

Kent Kling

Partierna ägnar sig nu åt en frenetisk slutspurt i valrörelsen. Frågor av betydande intresse för medborgarna är föremål för en intensiv debatt. Det är bra och välgörande att den rådande klena arbetsmarknadspolitiken, den uppenbart eftersatta utbildningen för barn, unga och vuxna och profitörerna i välfärdssektorn nagelfars och kritiseras.

Ett område som dock lyser med sin frånvaro är partiernas idéer om den framtida EU-politiken. Väljarna får inte veta något om hur partierna ställer sig till EU:s framtid. Var finns de praktiska idéerna om unionens insatser för att minska ungdomsarbetslösheten och fattigdomen, hur man ska hantera de ökande skillnaderna mellan de som har mycket och de som har mindre, vilka infrastruktursatsningar som är nödvändiga för att säkerställa goda kommunikationer som underlättar för olika näringsgrenar att utvecklas, med mera. Frågelistan om EU-politiken kan göras lång. Få eller inga svar ges. Det är tråkigt att konstatera.

Ett område som definitivt har lokalt intresse är effekterna av den märkliga jordbrukspolitiken inom EU med nästan oändliga subventioner till jordbrukssektorn och näraliggande område. Låt mig ge ett exempel; under föregående räkenskapsperiod (2012-2013) mottog jordbruksföretag och enskilda personer i Skövde kommun cirka 60 miljoner kronor i direkta bidrag (källa:–Jordbruksverket) från EU. Merparten till enskilda personer.

Kuriöst nog tar Skövde kommun själva emot drygt 700 000 kronor från EU:s jordbruksstöd.

Vad tycker partierna om att 60 miljoner kronor av EU:s gemensamma budget betalas ut som direkta bidrag till företag och enskilda personer i Skövde kommun? Pengar som istället kunde användas för att minska arbetslösheten bland unga i Europa. Det är särskilt angeläget att ställa den frågan till de partier som genomfört och driver frågan om en mindre ”generös bidragspolitik” för sjuka och arbetslösa.

Kent Kling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.