12 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Vi vill behålla F-6-klasserna på Strandskolan

:

Vi Moderater vill behålla F-6-klasserna på Strandskolan. Skolan är barnens arbetsplats. Vi i Moderaterna anser att en av grundförutsättningarna för inlärning är:

• Hög lärartäthet, mindre klasser och en inspirerande och god arbetsmiljö

Vi vill fortsätta vår satsning på barn i de tidiga åldrarna och säkerställa tillgång till specialpedagoger. Därför anser vi att en uppdelning av barn enligt modellen F–6 samt 7–9 är optimal.

Vi Moderater vill därför rusta upp, renovera och modernisera Strandskolan. Några av Strandskolans fördelar är:

• Fantastiskt läge vid Bottensjön

• Stora varierande lekutrymmen

• Små separata skolhus som ger fördelar

• Inga bullriga korridorer

• Naturlig avgränsning mellan de olika årskurserna

Denna miljö anser vi är hälsofrämjande, förebyggande av mobbning samt mycket lämplig för alla barn – även de barn i behov av särskilt stöd eller med funktionshinder och t.ex. behov av gånghjälp eller rullstol.

Att skolan är uppbyggd i separata byggnader ger också möjligheten att renovera i etapper.

Genom att behålla Strandskolan behåller vi möjligheterna till aktiv lek med rörelse på raster, friluftsdagar, temadagar samt för fritidsverksamheten. Här kan våra barn bada i Bottensjön, åka skidor och skridskor, spela fotboll, joggingrundor, mm på den stora skolgården.

Strandskolans läge och byggnation ger en trygg skolstart – mellanstadie och därmed en trygg övergång till högstadiet.

Vi Moderater vill också bygga en ny högstadieskola, kombinerad med kulturhus, bibliotek och fritidsgård för att kunna förbättra och erbjuda eleverna en god och trygg miljö, där man även kan vistas och vara tillsammans på fritiden.

Britt Blom (M) Anders Gunnarsson (M)

Vi Moderater vill behålla F-6-klasserna på Strandskolan. Skolan är barnens arbetsplats. Vi i Moderaterna anser att en av grundförutsättningarna för inlärning är:

• Hög lärartäthet, mindre klasser och en inspirerande och god arbetsmiljö

Vi vill fortsätta vår satsning på barn i de tidiga åldrarna och säkerställa tillgång till specialpedagoger. Därför anser vi att en uppdelning av barn enligt modellen F–6 samt 7–9 är optimal.

Vi Moderater vill därför rusta upp, renovera och modernisera Strandskolan. Några av Strandskolans fördelar är:

• Fantastiskt läge vid Bottensjön

• Stora varierande lekutrymmen

• Små separata skolhus som ger fördelar

• Inga bullriga korridorer

• Naturlig avgränsning mellan de olika årskurserna

Denna miljö anser vi är hälsofrämjande, förebyggande av mobbning samt mycket lämplig för alla barn – även de barn i behov av särskilt stöd eller med funktionshinder och t.ex. behov av gånghjälp eller rullstol.

Att skolan är uppbyggd i separata byggnader ger också möjligheten att renovera i etapper.

Genom att behålla Strandskolan behåller vi möjligheterna till aktiv lek med rörelse på raster, friluftsdagar, temadagar samt för fritidsverksamheten. Här kan våra barn bada i Bottensjön, åka skidor och skridskor, spela fotboll, joggingrundor, mm på den stora skolgården.

Strandskolans läge och byggnation ger en trygg skolstart – mellanstadie och därmed en trygg övergång till högstadiet.

Vi Moderater vill också bygga en ny högstadieskola, kombinerad med kulturhus, bibliotek och fritidsgård för att kunna förbättra och erbjuda eleverna en god och trygg miljö, där man även kan vistas och vara tillsammans på fritiden.

Britt Blom (M) Anders Gunnarsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.