12 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Hållbar miljö om fler fordon färdas genom Östergötland än genom Skaraborg?

:

Företrädare för Miljöpartiet har i flera insändare uttryckt att E20 genom Skaraborg inte behöver byggas ut till en 2+2 väg. Man menar att ur ett hållbarhetsperspektiv är det fullt tillräckligt att E20 endast byggs ut till en 2+1väg genom Skaraborg och man har använt alla tillgängliga medel, både lokalt och regionalt, för att försena, fördröja och omintetgöra en utbyggnad av E20 till 2+2väg. De står upp för sin åsikt och det skall man alltid respektera men mer positivt än så finns inte att säga.

Hållbar tillväxt är nödvändigt för både nuvarande och kommande generationer. Förutsättning för en hållbar tillväxt innebär för mig att ta långsiktigt ansvar, både för klimatet och för ekonomin.

Urbaniseringen är en av Skaraborgs största utmaningar. Sverige är det land i Europa som har störst inflyttning från landbygden till storstäderna. Det ställer stora krav på oss som ber om väljarnas förtroende. Det är vi som ska skapa förutsättningar för jobb och attraktiva bomiljöer, få fler att flytta till eller stanna kvar i Skaraborg, och detta för att helt enkelt ha resurser till att betala framtidens välfärd.

Branscherna som genererar jobben i Skaraborg är tillverkningsindustrin, de gröna näringarna, turismen, transport- och skogsnäringarna och gemensamt för de alla är att de är starkt beroende av bra framkomlighet på E20.

Fem sträckor genom Skaraborg är idag helt oseparerade och har en tillåten hastighet av 80 km/h. Detta är inte acceptabelt varken för trafiksäkerheten eller framkomligheten. Trafikverket föreslog till den Nationella planen att tre av de fem sträckorna bör byggas om och då till 2+1 väg.

Skaraborgs 15 kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen och näringslivet satte ned foten och sa ifrån att det är inte tillräckligt, alla sträckor måste byggas ut och vi är beredda att medfinansiera. Tack vare det möjliggjordes att alla fem sträckorna nu ligger i den Nationella planen och ska byggas ut i ett första steg där 76 % av sträckorna blir 2+2väg.

De fem etapperna kostar fyra miljarder. Regeringen satsar av dem 2,7 miljarder och medfinansiering sker bl a via Skaraborgs kommuner om 550 miljoner och Västra Götalandsregionen om 675 miljoner. Ingen har svaret på vad det skulle kosta oss skaraborgare om utbyggnaden av E20 uteblir.

Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund är dock samstämmigt övertygade om att det i framtiden kommer kosta skaraborgarna mer än vad medfinansieringen gör om inte en utbyggnad av E20 blir verklighet.

Det vi vet är att Miljöpartiet i Västsverige inte vill ha någon 2+2 väg genom Skaraborg, oavsett medfinansiering eller inte. Om de får bestämma så innebär det att just Skaraborg som enda delregion utmed E20 får minskade förutsättningar till en positiv utveckling genom sämre infrastruktur. Detta minskar vår konkurrenskraft gentemot andra regioner som t ex Östergötland. De har redan idag motorvägar via sin region som går mellan Göteborg/ Stockholm och Stockholm/Malmö.

Är det så man tar ansvar för en hållbar utveckling i den region man är vald att företräda? Jag tycker inte det. Dessutom tror jag på vår bilindustris förmåga att ställa om sin produktion efter marknadens efterfrågan av fordon drivna av förnyelsebart bränsle.

Katarina Jonsson

ordförande Skaraborgs kommunalförbund

Företrädare för Miljöpartiet har i flera insändare uttryckt att E20 genom Skaraborg inte behöver byggas ut till en 2+2 väg. Man menar att ur ett hållbarhetsperspektiv är det fullt tillräckligt att E20 endast byggs ut till en 2+1väg genom Skaraborg och man har använt alla tillgängliga medel, både lokalt och regionalt, för att försena, fördröja och omintetgöra en utbyggnad av E20 till 2+2väg. De står upp för sin åsikt och det skall man alltid respektera men mer positivt än så finns inte att säga.

Hållbar tillväxt är nödvändigt för både nuvarande och kommande generationer. Förutsättning för en hållbar tillväxt innebär för mig att ta långsiktigt ansvar, både för klimatet och för ekonomin.

Urbaniseringen är en av Skaraborgs största utmaningar. Sverige är det land i Europa som har störst inflyttning från landbygden till storstäderna. Det ställer stora krav på oss som ber om väljarnas förtroende. Det är vi som ska skapa förutsättningar för jobb och attraktiva bomiljöer, få fler att flytta till eller stanna kvar i Skaraborg, och detta för att helt enkelt ha resurser till att betala framtidens välfärd.

Branscherna som genererar jobben i Skaraborg är tillverkningsindustrin, de gröna näringarna, turismen, transport- och skogsnäringarna och gemensamt för de alla är att de är starkt beroende av bra framkomlighet på E20.

Fem sträckor genom Skaraborg är idag helt oseparerade och har en tillåten hastighet av 80 km/h. Detta är inte acceptabelt varken för trafiksäkerheten eller framkomligheten. Trafikverket föreslog till den Nationella planen att tre av de fem sträckorna bör byggas om och då till 2+1 väg.

Skaraborgs 15 kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen och näringslivet satte ned foten och sa ifrån att det är inte tillräckligt, alla sträckor måste byggas ut och vi är beredda att medfinansiera. Tack vare det möjliggjordes att alla fem sträckorna nu ligger i den Nationella planen och ska byggas ut i ett första steg där 76 % av sträckorna blir 2+2väg.

De fem etapperna kostar fyra miljarder. Regeringen satsar av dem 2,7 miljarder och medfinansiering sker bl a via Skaraborgs kommuner om 550 miljoner och Västra Götalandsregionen om 675 miljoner. Ingen har svaret på vad det skulle kosta oss skaraborgare om utbyggnaden av E20 uteblir.

Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund är dock samstämmigt övertygade om att det i framtiden kommer kosta skaraborgarna mer än vad medfinansieringen gör om inte en utbyggnad av E20 blir verklighet.

Det vi vet är att Miljöpartiet i Västsverige inte vill ha någon 2+2 väg genom Skaraborg, oavsett medfinansiering eller inte. Om de får bestämma så innebär det att just Skaraborg som enda delregion utmed E20 får minskade förutsättningar till en positiv utveckling genom sämre infrastruktur. Detta minskar vår konkurrenskraft gentemot andra regioner som t ex Östergötland. De har redan idag motorvägar via sin region som går mellan Göteborg/ Stockholm och Stockholm/Malmö.

Är det så man tar ansvar för en hållbar utveckling i den region man är vald att företräda? Jag tycker inte det. Dessutom tror jag på vår bilindustris förmåga att ställa om sin produktion efter marknadens efterfrågan av fordon drivna av förnyelsebart bränsle.

Katarina Jonsson

ordförande Skaraborgs kommunalförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.