12 sep 2014 06:01

23 jan 2015 15:50

Vättern hotas från tre håll

Miljön

Det finns en stark oro för de miljöhot Vättern utsätts för i dag. I dag har vi inte tillräckligt skydd för vårt dricksvatten. Detta saknas i Sverige trots att det är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Vi kan inte tillåta att Vättern utnyttjas som skjutbana och slutstation för gruvavfall samtidigt som vi vet att det finns alternativa övningsplatser. Försvaret har i tidigare utredningar rekommenderat Älvdalens skjutfält som lämpligt för de övningar man nu har ansökt om. Det finns inga tvingande skäl till att övningarna måste äga rum just i Vättern, en miljöskyddad dricksvattentäkt. Försvarsmaktens verksamhet i Vättern går emot Länsstyrelsernas nya bestämmelser som skall skydda Vättern som dricksvattentäkt.

Även Bergsstaten har företräde gentemot miljöbalken eftersom minerallagen har en mycket stark ställning och Bergsstaten kan idag, med hänvisning till att en malmförekomst har riksintresse, gå förbi regelverket i miljöbalken. Borrning efter fossilgas i Motalabukten och planerna på gruva i Norra Kärr är två aktuella projekt som kan innebära allvarliga konsekvenser för Vättern. Trots att Vättern är ett Natura 2000-område har Bergsstaten lämnat tillstånd för provborrning efter gas i alunskiffer i Motalabuktens bottensediment.

Bergsstaten har även tillåtit provsprängning för en planerad gruva i Norra Kärr, med tillhörande sandmagasin och lakvattendammar nära sjön och samtliga vattendrag från Norra Kärr mynnar i Vättern. Genom expertutlåtande vet vi dessutom att alla gruvdammar läcker. Eftersom minerallagen har givits så stark ställning och ges företräde gentemot miljöbalken, kan vi inte vänta på domslut från mark- och miljödomstolen, utan vi måste se till att denna viktiga fråga kommer upp på den politiska dagordningen.

Frågor vi ställer till våra politiker:

1) Kommer du att lägga fram eller stödja förslag om att flytta Försvarets övningsfält från Vättern?

2) Kommer du att lägga fram eller stödja förslag om att göra hela Vättern till ett riksintresse för dricksvatten?

3) Kommer du att lägga fram eller stödja förslag om att ändra minerallagen så att vi skyddar Vättern från gruvbrytning och gasutvinning som hotar att orsaka skador som inte går att återställa?

Utifrån de svar du kan förvänta dig på dessa frågor kan du välja politiker som värnar om vår närmiljö och vackra sjö.

Ulla Kjellander

länsförbundsordförande, Naturskyddsföreningen, Skaraborg

Det finns en stark oro för de miljöhot Vättern utsätts för i dag. I dag har vi inte tillräckligt skydd för vårt dricksvatten. Detta saknas i Sverige trots att det är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Vi kan inte tillåta att Vättern utnyttjas som skjutbana och slutstation för gruvavfall samtidigt som vi vet att det finns alternativa övningsplatser. Försvaret har i tidigare utredningar rekommenderat Älvdalens skjutfält som lämpligt för de övningar man nu har ansökt om. Det finns inga tvingande skäl till att övningarna måste äga rum just i Vättern, en miljöskyddad dricksvattentäkt. Försvarsmaktens verksamhet i Vättern går emot Länsstyrelsernas nya bestämmelser som skall skydda Vättern som dricksvattentäkt.

Även Bergsstaten har företräde gentemot miljöbalken eftersom minerallagen har en mycket stark ställning och Bergsstaten kan idag, med hänvisning till att en malmförekomst har riksintresse, gå förbi regelverket i miljöbalken. Borrning efter fossilgas i Motalabukten och planerna på gruva i Norra Kärr är två aktuella projekt som kan innebära allvarliga konsekvenser för Vättern. Trots att Vättern är ett Natura 2000-område har Bergsstaten lämnat tillstånd för provborrning efter gas i alunskiffer i Motalabuktens bottensediment.

Bergsstaten har även tillåtit provsprängning för en planerad gruva i Norra Kärr, med tillhörande sandmagasin och lakvattendammar nära sjön och samtliga vattendrag från Norra Kärr mynnar i Vättern. Genom expertutlåtande vet vi dessutom att alla gruvdammar läcker. Eftersom minerallagen har givits så stark ställning och ges företräde gentemot miljöbalken, kan vi inte vänta på domslut från mark- och miljödomstolen, utan vi måste se till att denna viktiga fråga kommer upp på den politiska dagordningen.

Frågor vi ställer till våra politiker:

1) Kommer du att lägga fram eller stödja förslag om att flytta Försvarets övningsfält från Vättern?

2) Kommer du att lägga fram eller stödja förslag om att göra hela Vättern till ett riksintresse för dricksvatten?

3) Kommer du att lägga fram eller stödja förslag om att ändra minerallagen så att vi skyddar Vättern från gruvbrytning och gasutvinning som hotar att orsaka skador som inte går att återställa?

Utifrån de svar du kan förvänta dig på dessa frågor kan du välja politiker som värnar om vår närmiljö och vackra sjö.

Ulla Kjellander

länsförbundsordförande, Naturskyddsföreningen, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.