13 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Det måste bli möjligt att bygga billigare bostäder

byggnation:

Först vill jag nämna att det byggs i Skövde, vi har under lång tid haft en positiv utveckling av vårt invånarantal. Vi har här lyckats bättre än jämförbara S-styrda kommuner. Men vi i Alliansen har ambitionen att öka byggnadstakten ytterligare. Då får man först analysera vad som gör att byggandet inte ökar mer, för byggbar mark har vi inte brist på. Då finner man en helt avgörande orsak. Byggkostnaden i förhållande till möjliga intäkter. Sänktes dessa kostnader skulle byggnationen öka kraftigt, alternativt att man ökar köpkraften så att man tål högre hyror.

Det måste bli möjligt att bygga billigare bostäder. Samtidigt måste bostadsföretag få möjlighet att ta ut hyror som motsvarar vad det faktiskt kostar att bygga. Nu är det svårt för främst ungdomar att klara högre kostnader så fokus måste vara att sänka byggkostnaderna.

Krångliga byggregler och dålig konkurrens i byggsektorn har gjort det onödigt dyrt att bygga. Genom att förenkla reglerna för byggande, bygga mer industriellt och använda material som snabbar på byggnadstiden kan kostnaden sänkas.

Arbete med att genomföra dessa åtgärder pågår sedan många år, problemet är att det tar tid. Byggbranschen är konservativ och att det är svårt att fasa ut gamla regelverk lägger också hinder i vägen. Nu kommer dock förenklade byggregler för mindre bostäder att genomföras till våren, dessa regler sänker byggkostnaden för ungdomsbostäder och därmed kan hyran hamna på en lägre nivå.

Robert Ciabatti har i punktform beskrivet hur S vill agera för att lösa bostadsbristen.

Lokalt i Skövde har han samma punkter som vi i Centerpartiet arbetar med, bortsett från att vi vill öka konkurrensen i byggsektorn genom att få hit fler seriösa byggföretag och förvaltare.

I riket tar han upp nationell byggpakt och en miljard till vissa kommuner för att stimulera byggnationen med mera. De åtgärder han tar upp kommer inte på något avgörande sätt påverka byggnationen i Sverige eller Skövde. Risken finns att man i stället tappar fokus på de avgörande frågorna för att just sänka byggkostnaderna. Att återigen börja skicka subventioner till byggbranschen kommer med stor sannolikhet bara att konservera dagens höga kostnadsläge.

Finansieringen av bostadsbyggandet är dock en viktig fråga att beakta inför framtiden, här kanske vi kan hitta en lösning tillsammans.

Orvar Eriksson (C)

Ordförande i byggnadsnämnden

Först vill jag nämna att det byggs i Skövde, vi har under lång tid haft en positiv utveckling av vårt invånarantal. Vi har här lyckats bättre än jämförbara S-styrda kommuner. Men vi i Alliansen har ambitionen att öka byggnadstakten ytterligare. Då får man först analysera vad som gör att byggandet inte ökar mer, för byggbar mark har vi inte brist på. Då finner man en helt avgörande orsak. Byggkostnaden i förhållande till möjliga intäkter. Sänktes dessa kostnader skulle byggnationen öka kraftigt, alternativt att man ökar köpkraften så att man tål högre hyror.

Det måste bli möjligt att bygga billigare bostäder. Samtidigt måste bostadsföretag få möjlighet att ta ut hyror som motsvarar vad det faktiskt kostar att bygga. Nu är det svårt för främst ungdomar att klara högre kostnader så fokus måste vara att sänka byggkostnaderna.

Krångliga byggregler och dålig konkurrens i byggsektorn har gjort det onödigt dyrt att bygga. Genom att förenkla reglerna för byggande, bygga mer industriellt och använda material som snabbar på byggnadstiden kan kostnaden sänkas.

Arbete med att genomföra dessa åtgärder pågår sedan många år, problemet är att det tar tid. Byggbranschen är konservativ och att det är svårt att fasa ut gamla regelverk lägger också hinder i vägen. Nu kommer dock förenklade byggregler för mindre bostäder att genomföras till våren, dessa regler sänker byggkostnaden för ungdomsbostäder och därmed kan hyran hamna på en lägre nivå.

Robert Ciabatti har i punktform beskrivet hur S vill agera för att lösa bostadsbristen.

Lokalt i Skövde har han samma punkter som vi i Centerpartiet arbetar med, bortsett från att vi vill öka konkurrensen i byggsektorn genom att få hit fler seriösa byggföretag och förvaltare.

I riket tar han upp nationell byggpakt och en miljard till vissa kommuner för att stimulera byggnationen med mera. De åtgärder han tar upp kommer inte på något avgörande sätt påverka byggnationen i Sverige eller Skövde. Risken finns att man i stället tappar fokus på de avgörande frågorna för att just sänka byggkostnaderna. Att återigen börja skicka subventioner till byggbranschen kommer med stor sannolikhet bara att konservera dagens höga kostnadsläge.

Finansieringen av bostadsbyggandet är dock en viktig fråga att beakta inför framtiden, här kanske vi kan hitta en lösning tillsammans.

Orvar Eriksson (C)

Ordförande i byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.