13 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Vi vill bidra till att bygga ut äldreomsorgen

:

Den som såg TV4-dokumentären ”Du gamla du fria” (måndag 8 september), om missförhållanden inom äldreomsorgen, fick se en dyster bild. Här fick vi möta äldre och deras anhöriga som inte blir väl bemötta och medarbetare som är uppgivna. Men, det finns en annan bild som också måste visas. De innovativa och trivsamma verksamheterna med engagerade medarbetare. Sverige har möjlighet att göra svensk äldreomsorg till världens bästa och skapa en framtidsbransch där många vill arbeta –men det är en stor utmaning.

Alla verksamheter är inte så undermåliga som dokumentären visar. 83 procent av de äldre är nöjda med sitt äldreboende och 89 procent är nöjda med sin hemtjänst (Socialstyrelsen, 2013). Men det betyder inte att vi ska nöja oss med den omsorg som bedrivs idag. Det är en stor utmaning att utveckla svensk äldreomsorg, vi måste höja blicken och reflektera över hur vi möter morgondagens behov. Vi ligger redan steget efter, vilket inte minst speglas i att hemtjänsten ofta är eftersatt. Omsorgen måste moderniseras, vi behöver än mer främja kvalitet och utveckling, vi behöver bättre samverkan mellan vård och omsorg och vi behöver fler äldreboendeplatser.

Vi är övertygade om att konkurrens är viktigt. På så vis kan vi tydligare fokusera på den äldres rättighet att välja vård och omsorg, få en mångfald som bättre möter individens önskemål och vi har redan börjat titta på hur vi bättre mäter och upphandlar på kvalitet.

Vi behöver satsa på att bygga nya typer av boenden för våra äldre, utveckla systemet för omsorgen så att både de äldre och personalen verkar i en god miljö - för våra äldre och dess närstående ska aldrig behöva acceptera en undermålig omsorg med låga ambitioner.

Privata entreprenörer vill och kan göra skillnad för äldreomsorgen. Vi vill få chansen att bidra med våra kunskaper och erfarenheter. Stryp inte våra ekonomiska förutsättningar, så kan vi fortsätta bidra till att utveckla omsorgen och bygga nya boenden för våra äldre. Tiden är knapp, vi behöver börja nu!

Anne-Marie Svensson

Aleris

Siv Nordqvist

Förenade Care

Tommy Skörd

Adium Omsorg

Ulla Tansen

Vardaga

Ulf Thörevik

Blomsterfonden

Ruth Berglund

Strukturrutan

Kerstin Stålskog

Norlandia Care

Kristina Bardh

Kosmo

Ammy Whelin

Attendo

Erik Dahlberg

AdeoCare

Den som såg TV4-dokumentären ”Du gamla du fria” (måndag 8 september), om missförhållanden inom äldreomsorgen, fick se en dyster bild. Här fick vi möta äldre och deras anhöriga som inte blir väl bemötta och medarbetare som är uppgivna. Men, det finns en annan bild som också måste visas. De innovativa och trivsamma verksamheterna med engagerade medarbetare. Sverige har möjlighet att göra svensk äldreomsorg till världens bästa och skapa en framtidsbransch där många vill arbeta –men det är en stor utmaning.

Alla verksamheter är inte så undermåliga som dokumentären visar. 83 procent av de äldre är nöjda med sitt äldreboende och 89 procent är nöjda med sin hemtjänst (Socialstyrelsen, 2013). Men det betyder inte att vi ska nöja oss med den omsorg som bedrivs idag. Det är en stor utmaning att utveckla svensk äldreomsorg, vi måste höja blicken och reflektera över hur vi möter morgondagens behov. Vi ligger redan steget efter, vilket inte minst speglas i att hemtjänsten ofta är eftersatt. Omsorgen måste moderniseras, vi behöver än mer främja kvalitet och utveckling, vi behöver bättre samverkan mellan vård och omsorg och vi behöver fler äldreboendeplatser.

Vi är övertygade om att konkurrens är viktigt. På så vis kan vi tydligare fokusera på den äldres rättighet att välja vård och omsorg, få en mångfald som bättre möter individens önskemål och vi har redan börjat titta på hur vi bättre mäter och upphandlar på kvalitet.

Vi behöver satsa på att bygga nya typer av boenden för våra äldre, utveckla systemet för omsorgen så att både de äldre och personalen verkar i en god miljö - för våra äldre och dess närstående ska aldrig behöva acceptera en undermålig omsorg med låga ambitioner.

Privata entreprenörer vill och kan göra skillnad för äldreomsorgen. Vi vill få chansen att bidra med våra kunskaper och erfarenheter. Stryp inte våra ekonomiska förutsättningar, så kan vi fortsätta bidra till att utveckla omsorgen och bygga nya boenden för våra äldre. Tiden är knapp, vi behöver börja nu!

Anne-Marie Svensson

Aleris

Siv Nordqvist

Förenade Care

Tommy Skörd

Adium Omsorg

Ulla Tansen

Vardaga

Ulf Thörevik

Blomsterfonden

Ruth Berglund

Strukturrutan

Kerstin Stålskog

Norlandia Care

Kristina Bardh

Kosmo

Ammy Whelin

Attendo

Erik Dahlberg

AdeoCare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.