13 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Vi kämpar för sjukhusen

sjukvården:

Svar till Lene Lorentzen.

Tack för din insändare under rubriken Vart tog vården vägen?

Du skriver att vi politiker tiger ihjäl att vi har för få vårdplatser, en arbetsmiljö som kraftigt minskar attraktionskraften och till följd av detta en alldeles för låg bemanning på våra sjukhus. Vård- och omsorgsfrågorna är den tredje viktigaste frågan bland väljarna. Trots detta försvinner region-/landstingsfrågorna lätt i bruset av riksdags- och kommunfrågorna i valdebatten.

Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen kämpar i budgetförhandlingar om 750 miljoner mer för regionens sjukhus och en bättre balansering i regionen så att Skaraborgs Sjukhus ska ha 100 miljoner mer.

Den som är i störst behov av hälso- och sjukvård ska få vård först. Vården måste bli säkrare. Det gör den med tillräcklig utbildad personal med kompetens. Det gör den inte genom ett trainee-förslag. Trainee är till för framtida rekrytering och absolut inte en ersättning för utbildad personal. Folkpartiet satsar på fler specialistsjuksköterskor och att ansvar och kompetens ska synas i plånboken. Folkpartiet har i sitt budgetförslag avsatt 500 miljoner mer under 5 – 6 år för en ny lönebildningspolitik inom främst kvinnodominerande yrken där utbildning, kompetens, erfarenhet, ansvarstagande och engagemang belönas. Denna prioritering har vi klarat utan skattehöjning.

Ulla-Britt Hagström

kandidat till regionfullmäktige, FP

Svar till Lene Lorentzen.

Tack för din insändare under rubriken Vart tog vården vägen?

Du skriver att vi politiker tiger ihjäl att vi har för få vårdplatser, en arbetsmiljö som kraftigt minskar attraktionskraften och till följd av detta en alldeles för låg bemanning på våra sjukhus. Vård- och omsorgsfrågorna är den tredje viktigaste frågan bland väljarna. Trots detta försvinner region-/landstingsfrågorna lätt i bruset av riksdags- och kommunfrågorna i valdebatten.

Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen kämpar i budgetförhandlingar om 750 miljoner mer för regionens sjukhus och en bättre balansering i regionen så att Skaraborgs Sjukhus ska ha 100 miljoner mer.

Den som är i störst behov av hälso- och sjukvård ska få vård först. Vården måste bli säkrare. Det gör den med tillräcklig utbildad personal med kompetens. Det gör den inte genom ett trainee-förslag. Trainee är till för framtida rekrytering och absolut inte en ersättning för utbildad personal. Folkpartiet satsar på fler specialistsjuksköterskor och att ansvar och kompetens ska synas i plånboken. Folkpartiet har i sitt budgetförslag avsatt 500 miljoner mer under 5 – 6 år för en ny lönebildningspolitik inom främst kvinnodominerande yrken där utbildning, kompetens, erfarenhet, ansvarstagande och engagemang belönas. Denna prioritering har vi klarat utan skattehöjning.

Ulla-Britt Hagström

kandidat till regionfullmäktige, FP

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.