15 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Skövde, Tibro och Karlsborgsbanan är unika – fast på olika sätt

Debatt:

Karlsborgsbanan är unik. Den ligger idag rostig och överväxt men har enligt vår uppfattning goda förutsättningar för att bli en viktig kollektivtrafiklänk. Skövde och Tibro kommuner är unika för de tycks inte vilja klarlägga vilka möjligheter en utvecklad järnvägstrafik kan ge, åtminstone inte på Karlsborgsbanan.

Vi som skriver detta inlägg har under många år arbetat med kollektivtrafik, såväl med buss- som tågtrafik. Med stigande förvåning har vi under åren följt Karlsborgsbanan och på senare tid har vi tittat närmare på den.

Karlsborgsbanan går som bekant från Skövde via Tibro till Karlsborg. Enligt all erfarenhet som vi har från liknande banor finns goda möjligheter att utveckla banan till en betydelsefull kollektivtrafiklänk för regionen. Banan uppfyller viktiga förutsättningar för att nå detta mål. Det finns tillräckligt trafikunderlag och den har en bra linjeföring med välplacerade stationslägen centralt i tätorterna. Om banan rustas upp till samma standard som motsvarande regionala banor kan den erbjuda en resa utan byte på strax under två timmar från Karlsborg till Göteborg.

Över så gott som hela Sverige pågår upprustningar och utveckling av regionala banor med mycket gott resultat. Goda exempel finns bl a i Skåne, Småland och Bergslagen. Även inom Västra Götaland upprustas regionala banor – Kinnekullebanan, Viskadalsbanan och norra Bohusbanan.

Beslutsläget för Karlsborgsbanan är nu att Trafikverket vill ha besked från Västra Götalandsregionen om vad den vill göra med banan. Kommunförbundet i Skaraborg har ett avgörande inflytande i denna fråga. Problemet är att de flesta kommuner där sätter sig på åskådarbänken medan Skövde och Tibro argumenterar mot banan. Att Karlsborgs kommun vill arbeta vidare med banan hjälper inte.

Det man bör göra i nästa steg är att arbeta för att Kommunförbundet ger regionen ett positivt besked. Därefter kan regionen meddela Trafikverket att man vill fortsätta att arbeta med banan och att det bör göras en samhällsekonomisk utredning. Det är också vad Karlsborgs kommun föreslår. En sådan utredning innebär att man jämför den nytta banan kan ge, inklusive de regionala effekterna, med kostnaden för att rusta upp den. Någon sådan samhällsekonomisk utredning med nyttor och kostnader har aldrig gjorts för Karlsborgsbanan och när den utredningen är gjort har man en rimlig grund för ett beslut om banans framtid.

Passa på att besöka den utställning om Den nya Karlsborgsbanan som finns i Karlsborgs bibliotek t o m 17 september.

Olle Ek

Ingemar Lundin

Eje Larsson

Bernt Nielsen

Karlsborgsbanan är unik. Den ligger idag rostig och överväxt men har enligt vår uppfattning goda förutsättningar för att bli en viktig kollektivtrafiklänk. Skövde och Tibro kommuner är unika för de tycks inte vilja klarlägga vilka möjligheter en utvecklad järnvägstrafik kan ge, åtminstone inte på Karlsborgsbanan.

Vi som skriver detta inlägg har under många år arbetat med kollektivtrafik, såväl med buss- som tågtrafik. Med stigande förvåning har vi under åren följt Karlsborgsbanan och på senare tid har vi tittat närmare på den.

Karlsborgsbanan går som bekant från Skövde via Tibro till Karlsborg. Enligt all erfarenhet som vi har från liknande banor finns goda möjligheter att utveckla banan till en betydelsefull kollektivtrafiklänk för regionen. Banan uppfyller viktiga förutsättningar för att nå detta mål. Det finns tillräckligt trafikunderlag och den har en bra linjeföring med välplacerade stationslägen centralt i tätorterna. Om banan rustas upp till samma standard som motsvarande regionala banor kan den erbjuda en resa utan byte på strax under två timmar från Karlsborg till Göteborg.

Över så gott som hela Sverige pågår upprustningar och utveckling av regionala banor med mycket gott resultat. Goda exempel finns bl a i Skåne, Småland och Bergslagen. Även inom Västra Götaland upprustas regionala banor – Kinnekullebanan, Viskadalsbanan och norra Bohusbanan.

Beslutsläget för Karlsborgsbanan är nu att Trafikverket vill ha besked från Västra Götalandsregionen om vad den vill göra med banan. Kommunförbundet i Skaraborg har ett avgörande inflytande i denna fråga. Problemet är att de flesta kommuner där sätter sig på åskådarbänken medan Skövde och Tibro argumenterar mot banan. Att Karlsborgs kommun vill arbeta vidare med banan hjälper inte.

Det man bör göra i nästa steg är att arbeta för att Kommunförbundet ger regionen ett positivt besked. Därefter kan regionen meddela Trafikverket att man vill fortsätta att arbeta med banan och att det bör göras en samhällsekonomisk utredning. Det är också vad Karlsborgs kommun föreslår. En sådan utredning innebär att man jämför den nytta banan kan ge, inklusive de regionala effekterna, med kostnaden för att rusta upp den. Någon sådan samhällsekonomisk utredning med nyttor och kostnader har aldrig gjorts för Karlsborgsbanan och när den utredningen är gjort har man en rimlig grund för ett beslut om banans framtid.

Passa på att besöka den utställning om Den nya Karlsborgsbanan som finns i Karlsborgs bibliotek t o m 17 september.

Olle Ek

Ingemar Lundin

Eje Larsson

Bernt Nielsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.