15 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Bättre pressa industrin istället för att beskatta medborgarna

skatter:

Kommentar till Ulla-Britt Hagström som skrev om bilisternas skatter i SLA 10 september.

Att fordonssektorn är kraftigt överfinansierad i Sverige är något som på allvar startade i början av 1990-talet under statsminister Göran Perssons regeringsmakt. Det har eskalerat sedan dess. Signalerna kom utifrån; Tyskland införde kraftigt höjda skatter på drivmedel bland annat efter inflytande av De Gröna. Det utvecklades senare till politisk norm i länderna i Europa. ”Lösningen” på antagandet om miljösituationen blev att belasta bilägarna med hög skatt, detta i motsats till t ex amerikansk politik där fordonstillverkarna istället sattes under kraftig press under 1980- och 1990-talen för fordonens utsläpp (främst delstaten Kalifornien).

Vad som verkligen kan diskuteras är det rättfärdiga i att bilägare i sådan stor utsträckning skall finansiera andra verksamheter i samhället. De kortsiktiga effekterna av Europamodellen blev en gigantisk omfördelning av resurser. De långsiktiga konsekvenserna är outredda. Eftersom dessa skatter inte är progressiva drabbar de procentuellt sett långinkomsttagarna mest.

Själv tycker jag att den amerikanska modellen är mer juste och ett modigare angreppssätt från politikens sida. En stor del av bilägarna har/hade inga andra resealternativ än bilen. Samhället har inte hunnit/mäktat med att skapa fungerande kollektiva alternativ som räcker åt alla.

L Andersson

Kommentar till Ulla-Britt Hagström som skrev om bilisternas skatter i SLA 10 september.

Att fordonssektorn är kraftigt överfinansierad i Sverige är något som på allvar startade i början av 1990-talet under statsminister Göran Perssons regeringsmakt. Det har eskalerat sedan dess. Signalerna kom utifrån; Tyskland införde kraftigt höjda skatter på drivmedel bland annat efter inflytande av De Gröna. Det utvecklades senare till politisk norm i länderna i Europa. ”Lösningen” på antagandet om miljösituationen blev att belasta bilägarna med hög skatt, detta i motsats till t ex amerikansk politik där fordonstillverkarna istället sattes under kraftig press under 1980- och 1990-talen för fordonens utsläpp (främst delstaten Kalifornien).

Vad som verkligen kan diskuteras är det rättfärdiga i att bilägare i sådan stor utsträckning skall finansiera andra verksamheter i samhället. De kortsiktiga effekterna av Europamodellen blev en gigantisk omfördelning av resurser. De långsiktiga konsekvenserna är outredda. Eftersom dessa skatter inte är progressiva drabbar de procentuellt sett långinkomsttagarna mest.

Själv tycker jag att den amerikanska modellen är mer juste och ett modigare angreppssätt från politikens sida. En stor del av bilägarna har/hade inga andra resealternativ än bilen. Samhället har inte hunnit/mäktat med att skapa fungerande kollektiva alternativ som räcker åt alla.

L Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.