16 sep 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Grundlösa påståenden av Karl S Borg

utsläpp:

Svar till Karl S Borg (SLA 5 september).

Detta är ett avsteg från principen att inte bemöta anonyma insändare. Har man en åsikt eller sitter inne med fakta rörande en miljöskandal på F6-området så är det också rimligt att man står för det man skriver och inte gömmer sig bakom en pseudonym (vilket vi tror att Karls S Borg är).

Karl S Borg beskyller politikerna i Karlsborg för att sitta på information gällande föroreningar på F6-området som vi mörkar och håller hemligt. Vi blir också kallade för fega företrädare. Vilken grund har du för dessa påståenden?

Eftersom insändarskribenten inte klargör vilka politiker som åsyftas gör vi tolkningen att det är kommunledningen som avses.

Här kommer fakta som kommunen fått från Försvarsmaktens miljöprövningsenhet:

Fortifikationsverket utför nu bland annat omläggning av dräneringssystemet på flygplatsen. Samtidigt genomför Försvarsmakten genom Miljöprövningsenheten undersökning av förekomst av kemikalier från brandsläckningsskum, främst så kallade PFOS (perfluoroktansulfonat), på flygplatsområdet. Motsvarande undersökningar genomförs nu på samtliga nuvarande och nedlagda flottiljflygplatser i landet med anledning av upptäckten av dessa kemikalier på ett brandövningsområde i Blekinge.

Fortifikationsverket har anmält dräneringsarbetena på området till Länsstyrelsen som avvattningsföretag, och Länsstyrelsen har då begärt att även resultatet av Försvarsmaktens undersökning av eventuell förekomst av PFOS ska redovisas i ärendet. Försvarsmaktens konsult räknar med att ha en samlad rapport klar inom några veckor. Denna rapport kommer kommunen att få del av och kommer givetvis att vara en offentlig handling som var och en kan ta del av.

Som framgår ovan finns det inget hemligt eller skumt i detta. Karl S Borg påståenden om motsatsen är således grundlösa. Som företrädare för Karlsborgs kommun känner vi oss trygga med att provtagningar nu sker och att resultaten av dessa rapporteras till berörda myndigheter. Vi förutsätter att staten via berörda myndigheter vidtar de åtgärder som behövs för att skydda Vätterns vatten från föroreningar.

Kjell Sjölund C Agneta Artman M Stig Palmqvist Fp Björn Rubenson Kd Peter Lindroth S

Svar till Karl S Borg (SLA 5 september).

Detta är ett avsteg från principen att inte bemöta anonyma insändare. Har man en åsikt eller sitter inne med fakta rörande en miljöskandal på F6-området så är det också rimligt att man står för det man skriver och inte gömmer sig bakom en pseudonym (vilket vi tror att Karls S Borg är).

Karl S Borg beskyller politikerna i Karlsborg för att sitta på information gällande föroreningar på F6-området som vi mörkar och håller hemligt. Vi blir också kallade för fega företrädare. Vilken grund har du för dessa påståenden?

Eftersom insändarskribenten inte klargör vilka politiker som åsyftas gör vi tolkningen att det är kommunledningen som avses.

Här kommer fakta som kommunen fått från Försvarsmaktens miljöprövningsenhet:

Fortifikationsverket utför nu bland annat omläggning av dräneringssystemet på flygplatsen. Samtidigt genomför Försvarsmakten genom Miljöprövningsenheten undersökning av förekomst av kemikalier från brandsläckningsskum, främst så kallade PFOS (perfluoroktansulfonat), på flygplatsområdet. Motsvarande undersökningar genomförs nu på samtliga nuvarande och nedlagda flottiljflygplatser i landet med anledning av upptäckten av dessa kemikalier på ett brandövningsområde i Blekinge.

Fortifikationsverket har anmält dräneringsarbetena på området till Länsstyrelsen som avvattningsföretag, och Länsstyrelsen har då begärt att även resultatet av Försvarsmaktens undersökning av eventuell förekomst av PFOS ska redovisas i ärendet. Försvarsmaktens konsult räknar med att ha en samlad rapport klar inom några veckor. Denna rapport kommer kommunen att få del av och kommer givetvis att vara en offentlig handling som var och en kan ta del av.

Som framgår ovan finns det inget hemligt eller skumt i detta. Karl S Borg påståenden om motsatsen är således grundlösa. Som företrädare för Karlsborgs kommun känner vi oss trygga med att provtagningar nu sker och att resultaten av dessa rapporteras till berörda myndigheter. Vi förutsätter att staten via berörda myndigheter vidtar de åtgärder som behövs för att skydda Vätterns vatten från föroreningar.

Kjell Sjölund C Agneta Artman M Stig Palmqvist Fp Björn Rubenson Kd Peter Lindroth S

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.