17 sep 2014 06:01

07 jan 2015 09:59

Nu vill yttertätorterna göra sin röst hörd

:

Folkpartiet Liberalerna tackar alla i våra yttertätorter som svarat på vår enkät. Svaren ger oss råg i ryggen att arbeta vidare för att hela Skövde ska leva.

Här finns exempel på några önskemål som det är viktigt för oss politiker att ta tillvara:

• Skultorp – lägenheter i Kommunalhuset, bostäder för äldre, upprusta Sjötorpssjön, stödja ungdoms- och idrottsarbete, idrottshall med fullmått, buss vid Ringduvevägen och Morkullevägen. Och så knorren efter frågorna: Plus att vara mer intresserade efter valen!

• Frösve/Stöpen – bättre bussförbindelse till Skövde och buss 510 tillbaka, Stöpen vill ha seniorboende för pensionärer, ett gym med legitimerad sjukgymnast, ökade öppettider på fritidsgård och bibliotek, föreningsstöd, Skövdes största förskola Hästhoven bör renoveras. Och så knorren efter frågorna: Få lika hög status som Skultorp.

• Igelstorp – cykelbana mellan Igelstorp och Skövde, en affär, mindre barngrupper i förskolan, satsa på en attraktiv lekplats, högre bidrag till Igelvallen, fjärrvärme, upprustning av motionsspår. Och så knorren efter frågorna: Stadsbuss eftersom avståndet till Skövde är som till Södra Ryd och Skultorp.

• Väring – ökade möjligheter till småskaligt företagande, säkrare cykelvägar, rälsbuss Töreboda – Skövde, ett äldreboende skulle bli fullbelagt på nolltid, mer aktiviteter för barn och ungdomar, kommunikationer på helger. Och så knorren efter frågorna: Vi har en postlåda kvar!

• Varola – kommunalt vatten och avlopp, stimulera småföretagare att etablera sig, buss till Skövde, bredband, trafikskyltningen över bron vid bäcken, närbutik, fartkameror. Och så knorren: Ryktet säger att kommunens matlådor är tråkiga.

• Värsås – fritidsgård kvälls- och helgtider, stödja aktiva föreningar, mer polisnärvaro, blomdekorationer, barnfamiljer söker hus, trafiksäkerheten vid övergångsstället. Och så knorren: Lekplatserna har sett likadana ut i 30 år.

• Ulvåker – mobiltäckning, bredband, kommunikationer, gång och cykelväg, undergången under järnvägen är misskött. Och så knorren: 30 miljoner har anslagits till förskönande av torget i Skövde. 200 000 har anslagits till ytterområdena trots samma kommunalskatt.

• Lerdala – lös vattenfrågan, bättre väg över Billingen, ingen vindkraft vid Sparresäter, fiberanslutning på landsbygden en ödesfråga, biblioteksfilial, allaktivitetshus för unga och gamla. Och så knorren: Ett par miljoner som hittills för fiberanslutning kan tyckas vara småpengar i kommunens budget.

• Tidan – buss till Kärnsjukhuset, mera fritidsaktiviteter för ungdomar, reklam för orten, utomhus-gym, starta upp tågtrafiken, riv mejeribyggnaden, låt gamla boende på Solgården få komma ut. Och så knorren: Sluta betrakta Tidan som en pendang till Skövde. IT-samhället känner inga avstånd.

• Timmersdala – buss till Mariestad, upprusta Lången, utökade öppettider biblioteket, stoppa vindkraft i Klyftamon,Skövdebostäder bör bygga bostäder, fiberuppkoppling. Och så knorren: Vi struntar högaktningsfullt i badet i Boulogner!

I stort sett alla yttertätorter pekar på behovet av vårdcentral, inte minst Timmersdala där nyöppnandeplaner pågår. Alla vill att det ska byggas mera bostäder. Och alla har problem med lappade och halvlagade gator.

Så nu, vi alla politiker, nu gäller det att agera!

Ulla-Britt Hagström

ordförande FP, Skövde

Folkpartiet Liberalerna tackar alla i våra yttertätorter som svarat på vår enkät. Svaren ger oss råg i ryggen att arbeta vidare för att hela Skövde ska leva.

Här finns exempel på några önskemål som det är viktigt för oss politiker att ta tillvara:

• Skultorp – lägenheter i Kommunalhuset, bostäder för äldre, upprusta Sjötorpssjön, stödja ungdoms- och idrottsarbete, idrottshall med fullmått, buss vid Ringduvevägen och Morkullevägen. Och så knorren efter frågorna: Plus att vara mer intresserade efter valen!

• Frösve/Stöpen – bättre bussförbindelse till Skövde och buss 510 tillbaka, Stöpen vill ha seniorboende för pensionärer, ett gym med legitimerad sjukgymnast, ökade öppettider på fritidsgård och bibliotek, föreningsstöd, Skövdes största förskola Hästhoven bör renoveras. Och så knorren efter frågorna: Få lika hög status som Skultorp.

• Igelstorp – cykelbana mellan Igelstorp och Skövde, en affär, mindre barngrupper i förskolan, satsa på en attraktiv lekplats, högre bidrag till Igelvallen, fjärrvärme, upprustning av motionsspår. Och så knorren efter frågorna: Stadsbuss eftersom avståndet till Skövde är som till Södra Ryd och Skultorp.

• Väring – ökade möjligheter till småskaligt företagande, säkrare cykelvägar, rälsbuss Töreboda – Skövde, ett äldreboende skulle bli fullbelagt på nolltid, mer aktiviteter för barn och ungdomar, kommunikationer på helger. Och så knorren efter frågorna: Vi har en postlåda kvar!

• Varola – kommunalt vatten och avlopp, stimulera småföretagare att etablera sig, buss till Skövde, bredband, trafikskyltningen över bron vid bäcken, närbutik, fartkameror. Och så knorren: Ryktet säger att kommunens matlådor är tråkiga.

• Värsås – fritidsgård kvälls- och helgtider, stödja aktiva föreningar, mer polisnärvaro, blomdekorationer, barnfamiljer söker hus, trafiksäkerheten vid övergångsstället. Och så knorren: Lekplatserna har sett likadana ut i 30 år.

• Ulvåker – mobiltäckning, bredband, kommunikationer, gång och cykelväg, undergången under järnvägen är misskött. Och så knorren: 30 miljoner har anslagits till förskönande av torget i Skövde. 200 000 har anslagits till ytterområdena trots samma kommunalskatt.

• Lerdala – lös vattenfrågan, bättre väg över Billingen, ingen vindkraft vid Sparresäter, fiberanslutning på landsbygden en ödesfråga, biblioteksfilial, allaktivitetshus för unga och gamla. Och så knorren: Ett par miljoner som hittills för fiberanslutning kan tyckas vara småpengar i kommunens budget.

• Tidan – buss till Kärnsjukhuset, mera fritidsaktiviteter för ungdomar, reklam för orten, utomhus-gym, starta upp tågtrafiken, riv mejeribyggnaden, låt gamla boende på Solgården få komma ut. Och så knorren: Sluta betrakta Tidan som en pendang till Skövde. IT-samhället känner inga avstånd.

• Timmersdala – buss till Mariestad, upprusta Lången, utökade öppettider biblioteket, stoppa vindkraft i Klyftamon,Skövdebostäder bör bygga bostäder, fiberuppkoppling. Och så knorren: Vi struntar högaktningsfullt i badet i Boulogner!

I stort sett alla yttertätorter pekar på behovet av vårdcentral, inte minst Timmersdala där nyöppnandeplaner pågår. Alla vill att det ska byggas mera bostäder. Och alla har problem med lappade och halvlagade gator.

Så nu, vi alla politiker, nu gäller det att agera!

Ulla-Britt Hagström

ordförande FP, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.