18 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

God välfärd kräver konkurrenskraft i världsklass

debatt:

Riksdagsvalet visade tydligt att det inte finns något mandat för stora återställare i politiken. Väljarna röstade varken för skattehöjningar, stopp för valfrihet i välfärden eller fler regleringar på arbetsmarknaden. De allra flesta vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och välkomnande land.

Sverige är i grunden är ett bra land. Vår välfärd är god, vi är bra på innovationer och vi har många duktiga företagare som skapar jobb.

Vi måste nu bygga vidare på vår välfärd i en föränderlig värld. Tempot och omfattningen i globaliseringen och teknikomvandlingen innebär både tuffa utmaningar och stora möjligheter.

Framgångsrika företag vässar hela tiden sin verksamhet. På motsvarande sätt måste politiker vässa förutsättningarna för företagande i Sverige. Deras ansvar är lagar och regler som är i takt med tiden och som stärker konkurrenskraften.

Sverige ska ha en välfärd i världsklass. Det kan vi klara – men bara om även konkurrenskraften är i världsklass. Det kräver förbättringar på en rad områden. Grunden är generellt goda förutsättningar för företag och företagsamma människor.

Hela utbildningskedjan – från grundskola till högskolor och universitet – behöver bli effektivare. Matchningen och samverkan mellan utbildning och företag måste bli bättre.

Företag behöver stabila grundförutsättningar. Här krävs både en fungerande infrastruktur med pålitliga transporter och en säker energiförsörjning.

Sverige ska vara ett attraktivt land för både företag och människor. Det förutsätter konkurrenskraftiga skatter.

Alla jobb behövs, oavsett om de är i tjänstesektorn eller industrin. Idag stängs många människor ute från arbetsmarknaden. Om risken och kostnaden med att anställa minskar blir det fler som vågar, då blir jobben fler.

Vi kan inte förbereda oss för morgondagen genom att klamra oss fast vid det gamla. Istället måste vi utveckla och förbättra för att ta vara på de nya möjligheterna. Det är så vi skapar förutsättningar för morgondagens jobb och välstånd.

Carola Lemne

vd Svenskt Näringsliv

Elisabeth Sandberg

regionchef Västra Götaland

Riksdagsvalet visade tydligt att det inte finns något mandat för stora återställare i politiken. Väljarna röstade varken för skattehöjningar, stopp för valfrihet i välfärden eller fler regleringar på arbetsmarknaden. De allra flesta vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och välkomnande land.

Sverige är i grunden är ett bra land. Vår välfärd är god, vi är bra på innovationer och vi har många duktiga företagare som skapar jobb.

Vi måste nu bygga vidare på vår välfärd i en föränderlig värld. Tempot och omfattningen i globaliseringen och teknikomvandlingen innebär både tuffa utmaningar och stora möjligheter.

Framgångsrika företag vässar hela tiden sin verksamhet. På motsvarande sätt måste politiker vässa förutsättningarna för företagande i Sverige. Deras ansvar är lagar och regler som är i takt med tiden och som stärker konkurrenskraften.

Sverige ska ha en välfärd i världsklass. Det kan vi klara – men bara om även konkurrenskraften är i världsklass. Det kräver förbättringar på en rad områden. Grunden är generellt goda förutsättningar för företag och företagsamma människor.

Hela utbildningskedjan – från grundskola till högskolor och universitet – behöver bli effektivare. Matchningen och samverkan mellan utbildning och företag måste bli bättre.

Företag behöver stabila grundförutsättningar. Här krävs både en fungerande infrastruktur med pålitliga transporter och en säker energiförsörjning.

Sverige ska vara ett attraktivt land för både företag och människor. Det förutsätter konkurrenskraftiga skatter.

Alla jobb behövs, oavsett om de är i tjänstesektorn eller industrin. Idag stängs många människor ute från arbetsmarknaden. Om risken och kostnaden med att anställa minskar blir det fler som vågar, då blir jobben fler.

Vi kan inte förbereda oss för morgondagen genom att klamra oss fast vid det gamla. Istället måste vi utveckla och förbättra för att ta vara på de nya möjligheterna. Det är så vi skapar förutsättningar för morgondagens jobb och välstånd.

Carola Lemne

vd Svenskt Näringsliv

Elisabeth Sandberg

regionchef Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.