19 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Vi fortsätter kampen för att rädda Våmbsdalen och Billingsluttningen

cementa:

Svar till Torbjörn Granqvist och Frank Halvarsson angående Cementa.

Cementa fick av Mark- och miljööverdomstolen 2007 ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstensbrytning till 2017. Jag har aldrig påstått att detta tidsbegränsade tillstånd också gäller verksamheten vid fabriken. Det är Cementa som anser, förmodligen helt rätt, att cementtillverkningen är hotad om brytningen av kalksten upphör.

Cementa försöker också få oss att tro att cementtillverkningen i Skövde är nödvändig för att täcka Västsveriges behov av cement. Jag frågar då hur Norrland och Svealand får sin cement. Där finns inga cementindustrier. Svar: Cement transporteras med fartyg från Slite på Gotland till denna del av Sverige. På samma sätta kan Västsverige få sin cement. Det sker redan nu till Heidelbergcements depåhamnar i Wallhamn Tjörn, Göteborg, Varberg och Malmö. Hamnar finns också i Stockholm, Västerås och Köping.

Det är mer lönsamt och miljömässigt fördelaktigt enligt Heidelbergcement att skeppa cement på fartyg. Det blir också kortare landsvägstransporter. De flesta betongföretagen ligger koncentrerade till kusten. Ingen cement transporteras numera på järnväg från Skövde.

Räcker produktionen av cement på Gotland för att täcka Västsveriges behov? Mer än väl. Slitefabriken producerar cirka två miljoner ton cement varav en miljon ton går på export. Cementa i Skövde tillverkar mindre än en halv miljon ton. Sveriges export av cement är till skillnad från alla andra länder extremt stor.

Torbjörn Granqvist påstående att efter handeln med olja så är världshandeln med cement den mest omfattande. Kan inte vara rätt. Max Åhman, forskare vid Lunds universitet, har skrivit en rapport om den svenska cement- och kalkindustrin. Där säger han: Av de 2,49 miljoner ton som tillverkades 2003 gick cirka 43 procent på export, främst till USA men även mindre mängder till t.ex. Nigeria. Detta är väldigt stor andel internationellt sett. Världshandeln med cement omsätter endast 6–7 procent av den totala produktionen.

Heidelbergcement försöker dölja dessa fakta för oss Skövdebor. Vilket är viktigast? Den tyska världskoncernen Heidelbergcements exportvinster eller att rädda stora miljö- och kulturvärden i centrala Skövde?

Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen säger nej till Cementas ansökan om fortsatt brytning i Våmbsdalen och Billingsluttningen. Det gör vi i Folkpartiet också med stöd av tusentals Skövdebor som värnar om en bra livsmiljö i vår fina stad. Mark- och miljööverdomstolen har givit Cementa prövningstillstånd. Vi skall nu fortsätta kampen för att rädda Våmbsdalen och Billingsluttningen. Vi skall fortsätta kampen för att utveckla Skövde till en modern stad värd att leva och bo i.

Douglas Hjalmarsson (FP)

Svar till Torbjörn Granqvist och Frank Halvarsson angående Cementa.

Cementa fick av Mark- och miljööverdomstolen 2007 ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstensbrytning till 2017. Jag har aldrig påstått att detta tidsbegränsade tillstånd också gäller verksamheten vid fabriken. Det är Cementa som anser, förmodligen helt rätt, att cementtillverkningen är hotad om brytningen av kalksten upphör.

Cementa försöker också få oss att tro att cementtillverkningen i Skövde är nödvändig för att täcka Västsveriges behov av cement. Jag frågar då hur Norrland och Svealand får sin cement. Där finns inga cementindustrier. Svar: Cement transporteras med fartyg från Slite på Gotland till denna del av Sverige. På samma sätta kan Västsverige få sin cement. Det sker redan nu till Heidelbergcements depåhamnar i Wallhamn Tjörn, Göteborg, Varberg och Malmö. Hamnar finns också i Stockholm, Västerås och Köping.

Det är mer lönsamt och miljömässigt fördelaktigt enligt Heidelbergcement att skeppa cement på fartyg. Det blir också kortare landsvägstransporter. De flesta betongföretagen ligger koncentrerade till kusten. Ingen cement transporteras numera på järnväg från Skövde.

Räcker produktionen av cement på Gotland för att täcka Västsveriges behov? Mer än väl. Slitefabriken producerar cirka två miljoner ton cement varav en miljon ton går på export. Cementa i Skövde tillverkar mindre än en halv miljon ton. Sveriges export av cement är till skillnad från alla andra länder extremt stor.

Torbjörn Granqvist påstående att efter handeln med olja så är världshandeln med cement den mest omfattande. Kan inte vara rätt. Max Åhman, forskare vid Lunds universitet, har skrivit en rapport om den svenska cement- och kalkindustrin. Där säger han: Av de 2,49 miljoner ton som tillverkades 2003 gick cirka 43 procent på export, främst till USA men även mindre mängder till t.ex. Nigeria. Detta är väldigt stor andel internationellt sett. Världshandeln med cement omsätter endast 6–7 procent av den totala produktionen.

Heidelbergcement försöker dölja dessa fakta för oss Skövdebor. Vilket är viktigast? Den tyska världskoncernen Heidelbergcements exportvinster eller att rädda stora miljö- och kulturvärden i centrala Skövde?

Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen säger nej till Cementas ansökan om fortsatt brytning i Våmbsdalen och Billingsluttningen. Det gör vi i Folkpartiet också med stöd av tusentals Skövdebor som värnar om en bra livsmiljö i vår fina stad. Mark- och miljööverdomstolen har givit Cementa prövningstillstånd. Vi skall nu fortsätta kampen för att rädda Våmbsdalen och Billingsluttningen. Vi skall fortsätta kampen för att utveckla Skövde till en modern stad värd att leva och bo i.

Douglas Hjalmarsson (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.