19 sep 2014 06:01

07 jan 2015 10:00

Nya jobb kan endast skaffas genom en satsning på företagen

:

Satsning på jobbcoacher och mer pengar till Arbetsförmedlingen skaffar inga nya jobb.

Det har hittills satsats miljarder på att hjälpa människor att skaffa jobb. Hur enkelt är det när det finns cirka 400 000 arbetslösa och endast cirka 50 000 lediga jobb?

Satsa en miljard av statliga pengar på 1 000 stycken mycket duktiga företagscoacher i ett år. Mycket duktiga företagskonsulter kostar cirka en miljon per år men återbetalar cirka 300 000–400 000 kronor till staten i form av skatt.

Satsning på skolor ger för dagen inga nya arbeten men är viktigt längre fram när antalet lediga platser förhoppningsvis börjar att öka.

Dessa företagscoacher skall i första hand hjälpa små och medelstora företag att försöka öka sin försäljning, produktion och eventuell export. Jag är övertygad om att det finns många mindre företag som har produkter som skulle lämpa sig för export.

Gå igenom alla svenska godkända patent de sista fem åren som än så länge inte har kommit i produktion, kanske på grund av penningbrist eller av andra orsaker. Kanske det finns några guldägg där som skulle kunna bli nystart av företag eller ökning i befintliga företag.

Viktigt är dock att bankerna och staten ställer upp med lån som kan starta nya företag eller öka befintliga företag. Dessa företagscoacher kan säkert tillsammans med banker och industridepartementet se till att endast lovande produkter kan få möjlighet till startlån.

Om en- eller tvåmansföretag anställer ytterligare en person oavsett ålder skall denna anställning vara helt fri från arbetsgivaravgifter i förslagsvis två år.

Hjälp de enda som kan skaffa nya jobb, nämligen företagen och inte jobbcoacher och Arbetsförmedlingen.

Hoppfull

Satsning på jobbcoacher och mer pengar till Arbetsförmedlingen skaffar inga nya jobb.

Det har hittills satsats miljarder på att hjälpa människor att skaffa jobb. Hur enkelt är det när det finns cirka 400 000 arbetslösa och endast cirka 50 000 lediga jobb?

Satsa en miljard av statliga pengar på 1 000 stycken mycket duktiga företagscoacher i ett år. Mycket duktiga företagskonsulter kostar cirka en miljon per år men återbetalar cirka 300 000–400 000 kronor till staten i form av skatt.

Satsning på skolor ger för dagen inga nya arbeten men är viktigt längre fram när antalet lediga platser förhoppningsvis börjar att öka.

Dessa företagscoacher skall i första hand hjälpa små och medelstora företag att försöka öka sin försäljning, produktion och eventuell export. Jag är övertygad om att det finns många mindre företag som har produkter som skulle lämpa sig för export.

Gå igenom alla svenska godkända patent de sista fem åren som än så länge inte har kommit i produktion, kanske på grund av penningbrist eller av andra orsaker. Kanske det finns några guldägg där som skulle kunna bli nystart av företag eller ökning i befintliga företag.

Viktigt är dock att bankerna och staten ställer upp med lån som kan starta nya företag eller öka befintliga företag. Dessa företagscoacher kan säkert tillsammans med banker och industridepartementet se till att endast lovande produkter kan få möjlighet till startlån.

Om en- eller tvåmansföretag anställer ytterligare en person oavsett ålder skall denna anställning vara helt fri från arbetsgivaravgifter i förslagsvis två år.

Hjälp de enda som kan skaffa nya jobb, nämligen företagen och inte jobbcoacher och Arbetsförmedlingen.

Hoppfull

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.