20 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Cementa döljer sitt brott

Cementa:

Det fanns en enda plats varifrån allmänheten kunde se vad som sker i Cementas nuvarande kalkstensbrott. Från denna plats spelade vi in en film som visade hur det sprängs i brottet och vilka effekter det har på omgivningen. Genast efter det att filmen lades ut på Youtube var Cementa snabba med att stänga av den utsikten med en jordvall. Nu är det omöjligt för oss Skövdebor att se vad Cementa håller på med.

Med avsikt vill Cementa inför sin planerade utökning av brytningen hindra oss att se vilka effekter kalkstensbrytningen får på naturen och vår livsmiljö. Detta brott kommer nu, om Cementa får ja i Mark- och miljööverdomstolen, att utökas upp på Billingsluttningen och helt förstöra Våmbsdalen.

Ett femtio meter djupt hål, sprängningar, damm, illaluktande rökmoln, buller från transporter långt fram på kvällen i ett av Skövdes finaste naturområde, granne med Billingens utökade fritidsområde. Ett område som är klassat som riksintresse för friluftsliv. Detta vill Cementa dölja för oss Skövdebor.

Detta protesterar vi Skövdebor mot. Budskapet till tyska världskoncernen Heidelbergcement är klart: Lämna vårt berg.

Douglas Hjalmarsson

Det fanns en enda plats varifrån allmänheten kunde se vad som sker i Cementas nuvarande kalkstensbrott. Från denna plats spelade vi in en film som visade hur det sprängs i brottet och vilka effekter det har på omgivningen. Genast efter det att filmen lades ut på Youtube var Cementa snabba med att stänga av den utsikten med en jordvall. Nu är det omöjligt för oss Skövdebor att se vad Cementa håller på med.

Med avsikt vill Cementa inför sin planerade utökning av brytningen hindra oss att se vilka effekter kalkstensbrytningen får på naturen och vår livsmiljö. Detta brott kommer nu, om Cementa får ja i Mark- och miljööverdomstolen, att utökas upp på Billingsluttningen och helt förstöra Våmbsdalen.

Ett femtio meter djupt hål, sprängningar, damm, illaluktande rökmoln, buller från transporter långt fram på kvällen i ett av Skövdes finaste naturområde, granne med Billingens utökade fritidsområde. Ett område som är klassat som riksintresse för friluftsliv. Detta vill Cementa dölja för oss Skövdebor.

Detta protesterar vi Skövdebor mot. Budskapet till tyska världskoncernen Heidelbergcement är klart: Lämna vårt berg.

Douglas Hjalmarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.