22 sep 2014 06:01

07 jan 2015 10:00

Ta tillvara studenternas kompetens i länet

debatt:

Många blivande tekniker, ingenjörer, arkitekter och ekonomer arbetar extra vid sidan av studierna, tyvärr ofta på jobb som saknar koppling till utbildningen. Det är ett slöseri med kompetens. Samtidigt innebär kommande pensionsavgångar stora utmaningar för många branscher. Fastighetsbranschen är en av dessa branscher, som bara i västra Sverige kommer behöva anställa 5 400 personer under de närmaste tio åren.

Som ett svar på de framtida utmaningarna tecknades i början av september ett nytt kollektivavtal för så kallade studentmedarbetare, mellan fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo och en lång rad fackförbund. Och vårt nya avtal används redan: en ekonomistudent på Mittuniversitetet har i dagarna börjat jobba på Diös Fastigheter i Östersund.

Med det nya avtalet får man som studentmedarbetare in en fot på arbetsmarknaden och skapar värdefulla kontakter redan under studietiden. Samtidigt får arbetsgivare i fastighetsbranschen möjlighet att skapa värdefulla relationer till framtidens medarbetare.

Pensionsavgångar, nyetableringar och inte minst teknikutvecklingen gör att fastighetsbranschen är i stort behov av ny kompetens. Omkring 10 000 nya medarbetare behöver rekryteras de kommande tio åren. Främst gäller det ingenjörer, ekonomer och jurister med inriktning mot fastighetsbranschen. Men det finns stora karriärmöjligheter på alla nivåer och inom samtliga områden i branschen. Utmaningarna och möjligheterna ser likadana ut i hela landet, även i Västra Götaland.

Avtalet innebär att studenter kan anställas för att arbeta med relevanta arbetsuppgifter, som mest 15 timmar per vecka och på villkor som är anpassade till studentens situation. Lönen är avtalsmässig och sätts individuellt. Arbetslösheten är en av samhällets största utmaningar. Undersökningar visar att sex av tio studenter arbetar extra vid sidan av studierna. Tyvärr är det få som arbetar inom ett område som också ger dem relevant arbetslivserfarenhet inför framtiden. Studentmedarbetaravtalet bygger en bro mellan de behov som finns på arbetsmarknaden och den kompetens som finns på universitet och högskolor.

För oss som arbetsgivarorganisation och fackförbund känns det bra att tillsammans göra något för att möta framtidens rekryteringsbehov. Vi hoppas nu att fler arbetsgivarorganisationer och fackförbund följer vårt exempel. Unga akademiker behöver jobb och Sverige behöver unga akademiker.

Mona Tapper

förhandlingschef Vision

Hans Sköld

förhandlingschef Jusek

Mikael Rosengren

förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Mikael Andersson

förhandlingschef Civilekonomerna

Tobias Olsson

förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Maria Johansson

biträdande förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

Helena Hedlund

förhandlingschef Ledarna

Niklas Hjert

förhandlingschef Unionen

Charlotta Stensson

förhandlingschef Fastigo

Många blivande tekniker, ingenjörer, arkitekter och ekonomer arbetar extra vid sidan av studierna, tyvärr ofta på jobb som saknar koppling till utbildningen. Det är ett slöseri med kompetens. Samtidigt innebär kommande pensionsavgångar stora utmaningar för många branscher. Fastighetsbranschen är en av dessa branscher, som bara i västra Sverige kommer behöva anställa 5 400 personer under de närmaste tio åren.

Som ett svar på de framtida utmaningarna tecknades i början av september ett nytt kollektivavtal för så kallade studentmedarbetare, mellan fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo och en lång rad fackförbund. Och vårt nya avtal används redan: en ekonomistudent på Mittuniversitetet har i dagarna börjat jobba på Diös Fastigheter i Östersund.

Med det nya avtalet får man som studentmedarbetare in en fot på arbetsmarknaden och skapar värdefulla kontakter redan under studietiden. Samtidigt får arbetsgivare i fastighetsbranschen möjlighet att skapa värdefulla relationer till framtidens medarbetare.

Pensionsavgångar, nyetableringar och inte minst teknikutvecklingen gör att fastighetsbranschen är i stort behov av ny kompetens. Omkring 10 000 nya medarbetare behöver rekryteras de kommande tio åren. Främst gäller det ingenjörer, ekonomer och jurister med inriktning mot fastighetsbranschen. Men det finns stora karriärmöjligheter på alla nivåer och inom samtliga områden i branschen. Utmaningarna och möjligheterna ser likadana ut i hela landet, även i Västra Götaland.

Avtalet innebär att studenter kan anställas för att arbeta med relevanta arbetsuppgifter, som mest 15 timmar per vecka och på villkor som är anpassade till studentens situation. Lönen är avtalsmässig och sätts individuellt. Arbetslösheten är en av samhällets största utmaningar. Undersökningar visar att sex av tio studenter arbetar extra vid sidan av studierna. Tyvärr är det få som arbetar inom ett område som också ger dem relevant arbetslivserfarenhet inför framtiden. Studentmedarbetaravtalet bygger en bro mellan de behov som finns på arbetsmarknaden och den kompetens som finns på universitet och högskolor.

För oss som arbetsgivarorganisation och fackförbund känns det bra att tillsammans göra något för att möta framtidens rekryteringsbehov. Vi hoppas nu att fler arbetsgivarorganisationer och fackförbund följer vårt exempel. Unga akademiker behöver jobb och Sverige behöver unga akademiker.

Mona Tapper

förhandlingschef Vision

Hans Sköld

förhandlingschef Jusek

Mikael Rosengren

förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Mikael Andersson

förhandlingschef Civilekonomerna

Tobias Olsson

förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Maria Johansson

biträdande förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

Helena Hedlund

förhandlingschef Ledarna

Niklas Hjert

förhandlingschef Unionen

Charlotta Stensson

förhandlingschef Fastigo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.