23 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Ställ krav på entreprenörerna

färdtjänst:

Har upprepade gånger under senaste halvåret rest med färdtjänst/sjukresa beställd genom Västtrafik. För det mesta fungerar detta utmärkt men på senaste tiden har jag märkt att chaufförernas kunskaper i svenska minskat betydligt. De varken förstår eller talar svenska.

Jag har blivit hämtad på sjukhuset av chaufförer som endast kan mitt förnamn och inget mer på svenska.

De människor som använder färdtjänst/sjukresor är antingen sjuka, funktionshindrade eller gamla. Kort sagt utsatta människor. Om man inte på något sätt kan kommunicera med chauffören blir man ängslig och orolig.

Några frågor till Västtrafik:

Ingår det inte i upphandlingsavtalet att den anställda personalen skall ha någorlunda kunskaper i svenska språket?

Om svaret är ja; hur följer Västtrafik upp att taxibolagen lever upp till detta villkor?

Om svaret är nej; kommer Västtrafik att agera för att förbättra situationen?

Västtrafik utgår vid sin upphandling sannolikt efter lägsta anbud. Detta får sannolikt ovanstående konsekvenser.

Färdtjänst, sjukresor mm är en fin service för oss som behöver den. Försämra inte den servicen undan för undan genom att inte ställa krav på entreprenörerna. Att personalen någorlunda talar och förstår svenska är ett minimikrav.

Harald i Skövde

Har upprepade gånger under senaste halvåret rest med färdtjänst/sjukresa beställd genom Västtrafik. För det mesta fungerar detta utmärkt men på senaste tiden har jag märkt att chaufförernas kunskaper i svenska minskat betydligt. De varken förstår eller talar svenska.

Jag har blivit hämtad på sjukhuset av chaufförer som endast kan mitt förnamn och inget mer på svenska.

De människor som använder färdtjänst/sjukresor är antingen sjuka, funktionshindrade eller gamla. Kort sagt utsatta människor. Om man inte på något sätt kan kommunicera med chauffören blir man ängslig och orolig.

Några frågor till Västtrafik:

Ingår det inte i upphandlingsavtalet att den anställda personalen skall ha någorlunda kunskaper i svenska språket?

Om svaret är ja; hur följer Västtrafik upp att taxibolagen lever upp till detta villkor?

Om svaret är nej; kommer Västtrafik att agera för att förbättra situationen?

Västtrafik utgår vid sin upphandling sannolikt efter lägsta anbud. Detta får sannolikt ovanstående konsekvenser.

Färdtjänst, sjukresor mm är en fin service för oss som behöver den. Försämra inte den servicen undan för undan genom att inte ställa krav på entreprenörerna. Att personalen någorlunda talar och förstår svenska är ett minimikrav.

Harald i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.