24 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:00

Fakta om byggnation i Hentorp

Hentorp:

Insändaren ”Obstinat i Hentorp” vill att jag ska hålla mig till fakta. Först vill jag beklaga att ni fått problem med vatten på er fastighet. I nybyggnadskartan för er fastighet finns markerat att marken i området är vattensjuk. När kommunen byggde vägen förstärktes detta problem och därför lades ytterligare en dränering för att få bort vattnet snabbare.

Vidare beklagar jag att vägen kom något högt, detta påverkar nu höjden på de villor som nu skall uppföras och medför att ert hus kommer att ligga på en förhållandevis låg nivå. Jag anser att det är kommunens handläggning som är orsak till dessa problem, inte ert agerande. Själv hade jag önskat att vi skött oss bättre när vi genomfört dessa åtgärder.

Vad jag sedan hoppades på var att Götenehus kunde bygga husen något lägre mot era fastigheter, men som de sa på era möten, så länge de följer planen kan de göra som de vill. Nu fanns det en vilja att hitta en lösning som ni och Götenehus kunde ställa upp på. Tyvärr nådde vi inte ända fram och nu följer en period av överklaganden där frågan får prövas i rättsliga instanser.

Självklart beklagar jag att vi hamnat här, och jag har full förståelse för er frustration.

Orvar Eriksson (C)

ordförande byggnadsnämnden

Insändaren ”Obstinat i Hentorp” vill att jag ska hålla mig till fakta. Först vill jag beklaga att ni fått problem med vatten på er fastighet. I nybyggnadskartan för er fastighet finns markerat att marken i området är vattensjuk. När kommunen byggde vägen förstärktes detta problem och därför lades ytterligare en dränering för att få bort vattnet snabbare.

Vidare beklagar jag att vägen kom något högt, detta påverkar nu höjden på de villor som nu skall uppföras och medför att ert hus kommer att ligga på en förhållandevis låg nivå. Jag anser att det är kommunens handläggning som är orsak till dessa problem, inte ert agerande. Själv hade jag önskat att vi skött oss bättre när vi genomfört dessa åtgärder.

Vad jag sedan hoppades på var att Götenehus kunde bygga husen något lägre mot era fastigheter, men som de sa på era möten, så länge de följer planen kan de göra som de vill. Nu fanns det en vilja att hitta en lösning som ni och Götenehus kunde ställa upp på. Tyvärr nådde vi inte ända fram och nu följer en period av överklaganden där frågan får prövas i rättsliga instanser.

Självklart beklagar jag att vi hamnat här, och jag har full förståelse för er frustration.

Orvar Eriksson (C)

ordförande byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.